Jordbruk Landsbygdsnäringar

Nu börjar beslutsfattandet om
företagsstöd för landsbygden

NTM-centralerna inleder nu beslutsfattandet om de företagsstöd för landsbygden som söks i år. Företagare som ansökt om finansiering får beslut i takt med att NTM-centralerna hinner behandla dem, meddelar Livsmedelsverket.

Men man kan inte ansöka om utbetalning omedelbart när man har fått beslutet, detta blir möjligt först senare. Företagaren kan inte heller själv göra ändringar i sin ansökan i e-tjänsten Hyrrä, utan man måste kontakta den NTM-central eller Leadergrupp för lokal utveckling från vilken man har ansökt om stöd.

Ansökan om företagsstöd för landsbygden för finansieringsperioden 2023-27 inleddes i juni. Hittills har 1.113 ansökningar om företagsstöd anhängiggjorts och totalt 39 miljoner euro har sökts i stöd. Finansiering har i huvudsak sökts för investeringar. Företagsstöd har sökts jämnt fördelat i hela landet.

Mikroföretag och små företag på landsbygden kan ansöka om företagsstöd för landsbygden. Stöd kan beviljas för inledande, utveckling och investeringar i företagsverksamhet. Stöd kan också beviljas för investeringar i medelstora företag som förädlar jordbruksprodukter.

Som nya objekt beviljas stöd för inledande av företagsverksamhet på deltid och för att prova på med jordbruksverksamhet.