SLC - Elliflen1
Chefer bör vara lyhörda men också principfasta

Kommunikationskonsulten Elli Flén höll föredrag om ledarskap i internationella arbetsmiljöer

SLC - Axel Falck
Bolagisering ingen räddning för olönsamt jordbruksföretag

Beslut om generationsväxling är en process som behöver tid för att mogna fram och bolagisering är ingen trollformel som skapar ett lönsamt företag av ett olönsamt lantbruk.

SLC - Aleksis Kyro
Lantbruksjournalisternas pris till Aleksis Kyrö

De finländska lantbruksjournalisternas pris ”Tiedonjyvä 2021” gick till lantbrukaren Aleksis Kyrö från Orimattila, ordförande för MTK-Uusimaa.

Checklista för ansvarsfull rekrytering har publicerats

En checklista för ansvarsfull rekrytering för arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn har offentliggjorts.

SLC - Kvalitetsproducent
Lillandts grönsaker Ab årets kvalitetsproducent

Inhemska Trädgårdsprodukter r.f. har till året kvalitetsproducent av växthusgrönsaker valt Lillandts grönsaker Ab.

De som flytt kriget i Ukraina behöver inte längre vänta på att få börja arbeta eller studera i Finland

De som har flytt kriget i Ukraina, och som ska ansöka eller redan ansökt om tillfälligt skydd i Finland, kan nu börja arbeta eller studera tidigare än förut. Det här enligt Migris meddelande förra veckan.

Var uppmärksam på vilka regler som gäller för att anställa ukrainare på flykt

När många människor är på flykt från krigets Ukraina ökar även riskerna för människohandel. Då är det viktigt att även landsbygdssektorns arbetsgivare är på sin vakt.

SLC - Gruppbild
Morot utan piska för prisade landsbygdsföretagare

Det vara bara morot och alls ingen piska vid den fjärde åländska Landsbygdsgalan den 2 april. 140 gäster hade samlats i ungdomslokalen Breidablick i Finström för att fira vinnande landsbygdsföretagre inom sex olika kategorier.

Viktigt med rätt dokumentation vid anställning av ukrainare

Som arbetsgivare är det viktigt att alla ukrainare som anställs kan uppvisa dokumentation. De måste ha beviljats antingen tillfälligt skydd, asyl eller arbetstillstånd. Lita inte heller på oseriösa aktörer som bjuder ut arbetskraft, säger Tomas Ede på TE-byrån i Österbotten.

Förvärvsinkomstgränsen för dem som får avträdelsestöd slopas

De som är berättigade till avträdelsestöd för att de har upphört med att bedriva jordbruk får i fortsättningen utan begränsningar delta i till exempel säsongsbetonat och tillfälligt jordbruksarbete utan att utbetalningen av deras stöd avbryts, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Producentförbund bekymrade över om det finns resurser för landsbygdsutveckling i regionerna

Utskottet för näringspolitik och företagare för MTK-Häme, MTK-Uusimaa och MTK-Kaakkois-Suomi samt SLC Nyland är särskilt bekymrat över om det kommer att finnas tillräckligt med resurser för landsbygdsutveckling i regionerna under den nya programperioden 2021-2027.

Producentförbund bekymrade över om det finns resurser för landsbygdsutveckling i regionerna

Utskottet för näringspolitik och företagare för MTK-Häme, MTK-Uusimaa och MTK-Kaakkois-Suomi samt SLC Nyland är särskilt bekymrat över om det kommer att finnas tillräckligt med resurser för landsbygdsutveckling i regionerna under den nya programperioden 2021-2027.