Marinanyqvist
Den inhemska fiskerinäringen kunde andas ut efter beskedet om att det inte blir något totalförbud mot strömmingsfiske i Östersjön nästa år. Kvotminskningar och trålfiskeförbudet 25.5-30.6 är en kompromiss som det går att leva med, säger Marina Nyqvist, verksamhetsledare på Österbottens fiskarförbund.
EU Landsbygdsnäringar

ÖF-verksamhetsledaren:
”Vi är mycket lättade”

Beskedet om att EU tillåter begränsat strömmingsfiske i Östersjön 2024 togs emot med lättnad på Österbottens fiskarförbund. Ett totalförbud skulle ha slagit mycket hårt mot den inhemska fiskerinäringen, säger verksamhetsledaren Marina Nyqvist.

På Österbottens fiskarförbund är man mycket nöjda med att det föreslagna totalförbudet mot strömmingsfiske i Östersjön under 2024 inte blir av.

– I vårt område blir det en kvotminskning med 31 procent. Ursprungligen hade havsforskningsrådet föreslagit en minskning med 41 procent, kommenterar verksamhetsledaren Marina Nyqvist.

– Kvotminskningarna och förbudet mot trålfiske i Bottenhavet 25-5-30.6, under lekvandringstiden, är en kompromiss som det går att leva med. Jag har förstått att trålfiskeförbudet gäller havsområden inom tolv sjömil från kusten, säger Nyqvist.

Arrogant av EU

Nyqvist passar på att rikta kritik mot unionen för dess arroganta agerande i strömmingsförbudsfrågan.

– Man har inte beaktat de stora socioekonomiska effekter som ett totalförbud skulle medföra. Yrkesfiskarna och anknutna näringar har levat i stor osäkerhet sedan i augusti. Samtidigt har våra nationella förhandlare skött sig mycket bra.

Ett totalförbud mot strömmingsfiske skulle ha slagit mycket hårt mot den inhemska fiskerinäringen inklusive kustfisket, förädlingsindustrin, fiskmjölsproduktionen och exporten. Totalt sysselsätter strömmingsindustrin cirka 400 personer i Finland.

– Det är lite synd att kvotbesluten på fördröjt vis baseras på insamlade forskningsdata från tre föregående år. Beslutet för 2024 grundar sig på fakta från 2020-2022.

– Under 2021 var strömmingsbeståndet mindre än tidigare- främst på grund av försämrad tillgång till havsföda. Under 2023 har det sett bättre ut igen och storströmmingarna har varit mera välnärda. Med tanke på detta borde det finnas en chans för ökade strömmingskvoter för 2025, säger Marina Nyqvist.

Laxkvoterna minskar med 15 procent

Laxkvoterna i Bottniska Viken och Östersjön minskar med 15 procent nästa år. Dessutom ska ytterligare ett EU-beslut om extra skyddsåtgärder inom laxfisket i Finland och Sverige fattas senare i höst.

– Om det till exempel sker en senareläggning av fisket skulle det inte vara bra, med tanke på den tidiga laxvandringen i vårt område, säger Nyqvist.

Läs också: Strömmingsfisket i Östersjön går vidare med rimliga kvoter