Gardssmak Okt23 1
Vöråföretaget Gårds Smak profilerar sig som lokal banbrytare genom att öppna en obemannad livsmedelsbutik i Kaitsor. Vårt mål är att köra igång i november, säger företagaren Niklas Östman.
Landsbygdsnäringar

Gårds Smak öppnar
självbetjäningsbutik i Kaitsor

Vöråföretaget Gårds Smak med bröderna Niklas och Jonas Östman i spetsen satsar på obemannad bybutiksservice i Kaitsor. Enligt planerna startas verksamheten i november.

Med ett ultramodernt koncept i bakfickan blåser Gårds Smak nytt liv i en gammal bybutiksfastighet nära riksåttan i Kaitsor under senhösten.

När LF besöker den blivande självbetjäningsbutiken gapar fastighetsytorna fortfarande tomma. Men under de närmaste höstveckorna kommer butiksinredningen att börja ta form successivt. Målet är att öppna affären i november.

– Vi är på väg att installera kameror, kassasystem, möblemang, kylaggregat och lagerutrymmen, säger Niklas Östman från Gårds Smak.

– Vi hyr den här butiksfastigheten av Heikius Hus som bland annat har gjort golvrenoveringar och målat om väggar invärtes. Själva planerar vi att sätta skivor i det inre takpartiet, säger Östman.

1.300-1.400 artiklar i sortimentet

Gårds Smak siktar på att ha cirka 1.300-1.400 produktartiklar i sin obemannade bybutik framöver.

Affären kommer att vara tillgänglig dygnet runt. Kunderna kan logga in och identifiera sig med bankkoder eller i vissa fall med polletter. Inköpen betalas med bankkort vid självbetjäningskassan.

– Tyngdpunkten ligger på att erbjuda lokalt producerade livsmedel såsom mjölk, kött, bröd, lammkött och grönsaker till vettiga priser. Det kommer också att finnas en del dagligvaror som till exempel WC- och hushållspapper i hyllorna.

– Vi kommer också att importera en del utländska frukter direkt av producenter. Överlag är vi flexibelt inställda. Vi går in för att ha koll på vilka produkter som har åtgång i affären. Kunderna har också möjlighet att komma med egna önskemål.

– Alkoholförsäljning kommer inte att bedrivas i affären till att börja med. Men vi funderar på att ta med även den biten på sikt. Det gäller samtidigt att sätta sig in i gällande regelverk.

– Så gott som dagligen kommer någon av oss att vara på plats i butiken för att göra lager- och packningsarbeten, tillägger Östman.

Niklas Östman säger att Gårds Smak länge har burit på idén om att öppna en fysisk butik i närområdet.

– Folk arbetar under olika tider av dygnet nuförtiden och därför behövs det mera flexibel butiksservice. Dessutom saknas det bybutiker i den här delen av Vörå och Maxmo skärgård numera.

– Vi har också etablerat ett konstruktivt samarbete med det svenska företaget Never Closed som för närvarande driver ett 20-tal obemannade livsmedelsbutiker på mindre orter runt om i Sverige, säger Östman.

Gardssmak Okt23 2
Självbetjäningsbutiken ska inredas successivt under de kommande veckorna. Förbättringar av innertaket ska också göras, säger Niklas Östman.

Stort förhandsintresse och lokal finansieringskampanj

Niklas Östman säger att förhandsintresset för den nya Kaitsor-butiken är stort bland alla åldersgrupper i närområdet.

– Någon annan självbetjäningsbutik av det här slaget känner jag inte till i Österbotten. Däremot finns det motsvarigheter i södra Finland.

– Inför starten har vi lanserat en lokal massfinansieringskampanj som har varit populär. Bybor har kunnat stöda butiksprojektet genom att förskottera för presentkort. För insatser på 50 respektive 100 euro erhåller finansiärerna presentkort värda 60 respektive 120 euro, säger Östman.

Mjölkbönderna Jonas och Niklas Östman breddade sin företagsverksamhet 2018 genom att grunda Gårds Smak som förmedlar lokala livsmedel via en webbutik.

– Det har varit lärorika men också röriga år för oss. Under pandemiåren ökade försäljningen kraftigt för att sedan sjunka tillbaka till en mera normal nivå. Sedan kom kriget i Ukraina och sedan dess har folk hållit lite stadigare i pengarna.

– Det handlar om ett familjeföretag. Vår bror Filip Östman är inte delägare i företaget, men han brukar hjälpa till med webbutiken. När tiden inte räcker till för oss brukar våra sambor ställa upp och assistera, säger Niklas Östman.