295955517 10160013749324738 5030200607563250391 N
Genom understöd för vård av byggnadsarvet främjas bevarandet av ett värdefullt byggnadsarv. Reparationsobjekt som lämpar sig för understöd är till exempel restaurering av vattentak, stomme och ytterväggar, fundament, fönster och dörrar eller eldstäder. PRIVAT FOTO
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Olika understöd kan nu
sökas från NTM-centralerna

Den 17.10 öppnade NTM-centralerna flera ansökningar om understöd för den byggda miljön och naturmiljön. Understöd kan sökas för bland annat vård av byggnadsarvet, naturvård och restaurering av vattendrag. Ansökningstiderna går...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera