Martin Nordell 2
Martin Nordell, nytillträdd arbetslivsprofessor vid Åbo Akademi, ser en stor potential i andelslagen när det gäller att utveckla ett hållbart företagande i Svenskfinland.
Landsbygdsnäringar

Hållbar kooperation i fokus
då Åbo Akademi fick
ny professur

Det finns potential att utveckla landsbygdsföretagen och entreprenörskapet i Svenskfinland med fokus på kooperativa affärsmodeller. Det säger Åbobon Martin Nordell, ekonomie doktor och strategiexpert.

Sedan början av september är Martin Nordell arbetlivsprofessor vid Åbo Akademi. Professuren är nyinrättad och kommer i första hand att fokusera på företagande i Åboland och Nyland.

Nordells uppgift är att arbeta med hållbart företagande speciellt inom olika former av kooperation.

– Andelslag är en intressant form av företagande där det finns möjligheter att utveckla verksamheten, säger Nordell, som har en bakgrund inom vindustrin.

Entreprenör, vinexpert och champagneriddare

Han disputerade vid Åbo Akademi 2016 på hur mellanledningen i företag ser på strategier. Han har en bred erfarenhet som entreprenör inom olika branscher och har också jobbat i företag som Mercuri Urval och Hartwall.

Hos Hartwall, landets näst största importör av alkoholdrycker, ansvarade han för utvecklandet av företagets vinsortiment.

Nordell är vinexpert och champagneriddare och har bekantat sig med många champagnegårdar. Han är den första finländaren med den amerikanska utmärkelsen Master Certificate in Champagne.

Han är också delägare i vinrestaurangen The Tasting Room i Åbo och i ett företag som importerar viner.

Företagandet och entreprenörskapet kommer också i fortsättningen att vara Nordells huvudsyssla, medan tjänsten som arbetslivsprofessor är ett deltidsjobb. Tjänsten är på 20 procent, och professuren omfattar en treårsperiod.

Vinproduktion, andelslag och lantbruk går hand i hand

Nordell räknar med att ha användning för sina kunskaper från vinindustrin i sitt uppdrag att utveckla en hållbar kooperation inom företagandet i Svenskfinland.

– Vinproduktion, familjeföretagande, andelslag och lantbruk går hand i hand på många sätt, säger han, och tar champagneodlingen som exempel.

– Grundförutsättningarna för champagneodling är jordbruket där druvorna har odlats på samma sätt under alla år. Men det är dryckens tillverkningsprocess som har utvecklats och man har skapat ett brand.

En stor del av vinproduktionen i Europa sker i form av kooperativ.

– Andelslag är mycket vanliga. Cirka hälften av det vin som produceras i Frankrike, Italien och Spanien produceras via andelslag, säger Nordell.

Han vill nu dela med sig av sina erfarenheter och lyfta fram andelslaget som en modell för entreprenörskap. Fokus ligger på hållbara strategier inom bland annat beslutsfattande och styrelsearbete.

Stor potential finns inom kooperationen

Nordell poängterar att det gäller att se på hållbarheten ur ett brett perspektiv.

– Det handlar inte enbart om ekonomi och miljö. Man måste också tänka på hållbarheten ur ett ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv.

Nordell ser en stor potential i kooperationen när det gäller småföretag och landsbygdsföretag. Det finns möjligheter att både utveckla befintliga företag och att etablera nya andelslag, säger han.

– Andelslagen ger skalfördelar. Det handlar dessutom om samarbete mellan medlemmarna. Tillsammans är man starkare och når en bättre position på marknaden.

Det handlar också om att utbyta tankar och erfarenheter om hur det fungerar i andra branscher.

– Hur kan man göra något nytt och bättre? Landsbygdsföretagarna är ofta är ensamma i sin yrkesutövning och är man ensam med sina tankar är det inte lätt att tänka i nya banor. Här kan kooperativet ge en grund för utbyte av tankar och idéer för att hitta nya sätt att jobb, säger Nordell.

Våra rena livsmedel är en trumf som ska utnyttjas

Han tänker bland annat på våra rena livsmedel som en trumf på marknaden.

– Här kan Finland göra bättre. Det gäller att utnyttja den här trumfen och marknadsföra våra rena livsmedel effektivare.

Nordell tänker bidra med sin kunskap genom undervisning och forskning och som expert inom olika arbetsgrupper, både inom akademin och tillsammans med representanter från näringslivet.

– Arbetslivsprofessuren bidrar till att öka samarbetet mellan universitetet och näringslivet, säger han.

Här kan det också bli aktuellt med stöd och råd till företagarna.

Nordell påpekar att det i nuläget inte finns något detaljerat upplägg för hur hans arbete kommer att framskrida eftersom allt ännu är i sin linda.

– Till en början kommer jag att gästföreläsa. Först nästa år blir det aktuellt med kursundervisning, säger Nordell, som tackade ja till professorsjobbet efter att ha blivit tillfrågad.

– Det är jätteroligt och en ära för mig. Det är också jätteskojigt att vara tillbaka vid Åbo Akademi, säger han.

Kriterierna för innehavaren av professuren är att man är ekonomie doktor och har erfarenhet av hållbart företagande och kooperativ.

Professuren finansieras av aktörer inom kooperationen

Professuren har initierats och delfinansierats av Andelslagens centralorganisation Pellervo. Andra finansiärer är Stiftelsen finlandssvenska jordfonden, Atria, Medelvägens stiftelse, handelslaget Varuboden-Osla, Finlands svenska andelsförbund och Östnylands andelsbank.

Arbetslivsprofessuren vid Åbo Akademi är den första kooperativa arbetslivsprofessuren på svenska i landet. Sedan tidigare finns arbetslivsprofessor vid Åbo universitet, Aalto-universitetet och Vasa universitet.

I ett pressmeddelande som gavs ut i samband att professuren offentliggjordes säger Anders Strandberg, ombudsman vid Stiftelsen finlandssvenska jordfonden, att man hoppas att arbetslivsprofessuren ska bidra till att både understöda och utveckla befintliga småföretag, kooperativ och landsbygdsföretag i Svenskfinland.

Genom att identifiera affärsmodeller och samarbetsnätverk som gagnar bland annat landsbygdsföretagare, till exempel genom framtidens teknologi, kan professuren enligt Strandberg bidra till långvariga och hållbara lösningar för jord- och skogsbruksbranschen.