SLC - 50424117702 5Cf285A939 O
Landsbygdsföretagen ser dystert på 2023

Enligt Finlands Näringsliv EK:s utredning ”Maaseutupulssi” ser det kommande året dystert ut för företagen på landsbygden. Det framgår av en enkät som organisationen låtit göra där över 1.000 företag på landsbygden samt i glesorten och städerna svarat på frågor gällande det gångna året och utsikterna för år 2023.

SLC - Euland Jan23 Nvk
EU:s plan för en välmående landsbygd tog ett steg framåt

I ett betänkande som godkändes av EU-parlamentet i december efterlyses en vision för unionens landsbygdsområden som en del av den gröna och digitala omställningen. Kommissionen uppmanas ta landsbygden i beaktande i sitt arbete samt utveckla en landsbygdssäkringsmekanism.

SLC - Mg 7772
Norrback gläds över julklappspengarna till 4H och yrkesfiskarna

Riksdagens finansutskott har godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 50 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga.

Statsunderstöden för reparation av enskilda vägar höjs

Regeringen har utfärdat en förordning om en temporär ändring av förordningen om enskilda vägar för åren 2023-2025. Under dessa tre år kan väglag få statsunderstöd bland annat för att förbättra enskilda vägar med en större understödsprocent än för närvarande, meddelar Kommunikationsministeriet.

SLC - 20221118 125749
”Naturen, lugnet och tystnaden är våra produkter”

Med trädkojor, ett ekologiskt hotell och olika vandringsleder och upplevelsepaket som dragplåster har Granö Beckasin etablerat sig som ett populärt turistmål och en viktig arbetsgivare i den lilla byn Granö, Vindeln.

SLC - Dsc07730
Vindkraften sätter snurr på åländska penningflödet

Långnabba vindkraftspark på randen till Ålands hav i Eckerö har fått en drömstart för sina 10 vindmöllor som varit i full drift sedan månadsskiftet april-maj i år. Med dagens höga elpriser behöver de åländska skattebetalarna inte heller punga ut med de subventioner i form av produktionsstöd som landskapet garanterat.

LPA slutar använda Suomi.fi-tjänsten

I början av juni i år tog LPA i bruk tjänsten Suomi.fi för brev, beslut och fakturor, men på grund av kundresponsen har LPA beslutat att inte längre använda tjänsten från och med 15.11.2022.

Enkät om kännedom och effektivitet av livsmedelsmarknadslag

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå utreder med hjälp av en enkät till aktörer inom livsmedelskedjan hur bra aktörer i kedjan känner till ombudsmannen och dess verksamhet.

SLC - Vindkraft
Markägare ”blåsta” på vindpengar och missnöjda med vägrättigheter

Flera markägare och bybor känner sig lurade på rättvis ersättning i samband med bygget och driften av Långnabba vindkraftspark i Eckerö Torp vid Ålands hav.

AgriHubi bjuder in till webbinarium om marknaden för jordbruks- och trädgårdsprodukter

AgriHubi ordnar webbinariet ”Marknaden för jordbruks- och trädgårdsprodukter – hur ser marknaden ut?” fredagen 25 november kl. 10.00–11.30.

Lagändring innebär större avgifter för vikariehjälp

Den nya familjeledighetsreformen trädde i kraft i augusti 2022, vilket gör att också villkoren för avbytarservice har förändrats.

Storskalig solenergi på Åland med biodling och betande får

Ålands första storskaliga energipark som anläggs på gammal sjöbotten nära Mariehamns flygstation får samtidigt starkt fokus på biologisk mångfald med hjälp av biodling och betande får. I samarbete med biltillverkaren Hyundai finländska generalagent byggs dessutom en fullskalig vätgasstation för både personbilar och tung trafik.