Efb49462 E6Dc 4Bb1 8F6D Bf1C8Ae15973
Finlands jordbruksminister Sari Essayah är mycket nöjd med det färska beslutet. Här i samspråk med sin kollega i Litauen jordbruksminister Kęstutis Navickas. FOTO: EU
EU Landsbygdsnäringar

Strömmingsfisket i Östersjön
går vidare med rimliga kvoter

EU:s jordbruks- och fiskeministrar har enats om Östersjöns fiskekvoter för 2024 i Luxemburg. Den överenskomna lösningen anses motsvara Finlands målsättningar och branschens vetenskapliga rekommendationer.

Strömmingsfisket har varit i farozonen de senaste veckorna. Det har till och med ryktats om ett förestående totalförbud mot strömmings- och sillfiske. I Bottniska viken har strömmingsbeståndet kontinuerligt minskat de senaste åren.

Under hösten erhöll Naturresursinstitutet emellertid uppmuntrande information om strömmingsbeståndets tillstånd. Rådet nöjde sig därmed att sänka strömmingskvoten i Bottniska viken med 31 procent.

Finland och Sverige ska också stoppa trålfisket i Bottenhavet under en period mellan den 25 maj till den 30 juni. Åtgärden ska freda sillens lektid och skapa förutsättningar för större och starkare årsklasser.

Fiskeministrarna enades dessutom om en fortsättning för det riktade kommersiella laxfisket mellan Skärgårdshavet och Kvarken. Förutsättningen är att det internationella havsforskningsrådet ICES godkänner de finländska och svenska skyddsåtgärderna.

Nöjda ministrar

Finlands jordbruksminister Sari Essayah är mycket nöjd med det färska beslutet. Hon konstaterar att ministrarna godkände en lösning som följer stränga vetenskapliga krav, EU:s fiskeripolitik och Finlands mål.

– Helhetslösningen är av stor betydelse för det kommersiella yrkesfisket och den finländska matkulturen. Jag är särskilt nöjd över beslutet att trygga det riktade sillfisket i linje med forskarnas vetenskapliga råd, säger Essayah.

Ålands fiskeriminister Fredrik Karlström uttryckte också sin glädje över det nya fiskeribeslutet. Enligt Karlström var det viktigt för landskapsregeringen att delta i förhandlingarna.

– För oss ålänningar är fisket en del av vårt DNA.

Karlström framhöll att samarbetet med riket har fungerat utmärkt under förhandlingarna genom hela processen. Han tackade Sari Essayah och hela teamet för ett gott samarbete.

Läs också: ÖF-verksamhetsledaren: ”Vi är mycket lättade”