Anders Norrback
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har aktivt drivit flera av projekten som fick finansiering, och är nöjd med slutresultatet. ARKIVFOTO
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Riksdagens ”julklappspengar”
är klara - 50 miljoners budgetpott

Pengar till fiskerinäring, 4H och Pro Agria. Riksdagens finansutskott har godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en budgetpott på cirka 50 miljoner euro.

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har aktivt drivit flera av projekten som fick finansiering, och är nöjd med slutresultatet.

Finansutskottet beviljade Finlands 4H 150.000 euro i tilläggsfinansiering. 4Hs ekonomi har varit hotad på grund av skärningar i statsstödet, men i november föreslog jord- och skogsbruksministeriet ett tillägg på en halv miljon i den kompletterande statsbudgeten för år 2024.

– Jag är tacksam för den kompletterande budgeten och julklappspengarna som riktas till 4H. Med dessa pengar kommer vi nästan upp till vad 4Hs ursprungliga finansiering var. En satsning på 4H är en satsning på unga. Verksamheten är ypperlig för att bekanta sig i företagsamhet redan i ung ålder, och lära sig att ta ansvar, säger Norrback i ett pressmeddelande.

Även Pro Agria beviljades pengar, hela 800.000 euro riktas till rådgivningstjänster för att främja inhemsk livsmedelsproduktion.

– Med tanke på de lönsamhetsutmaningar som den finländska livsmedelsproduktionen kämpar med för tillfället, är rådgivningstjänsterna en viktig del av stödet för våra producenter, säger Norrback.

Till Centralförbundet i Fiskerihushållning beviljade finansutskottet 100.000 euro. Medlen är riktade till att utreda hur man bäst kan slå ihop vattenområdens delägarlag och främja samarbete mellan vattenägare. Också Finlands Yrkesfiskarförbund beviljas 100.000 euro.

– Vi måste ta hand om våra yrkesfiskare, om vi vill ha en inhemsk fiskenäring i framtiden också. Allt stöd som våra fiskare får är en satsning på den inhemska livsmedelsförsörjningen, och vår självförsörjning, någonting som vi bör värna om, säger Norrback.