SLC - Vindkraft
Markägare ”blåsta” på vindpengar och missnöjda med vägrättigheter

Flera markägare och bybor känner sig lurade på rättvis ersättning i samband med bygget och driften av Långnabba vindkraftspark i Eckerö Torp vid Ålands hav.

AgriHubi bjuder in till webbinarium om marknaden för jordbruks- och trädgårdsprodukter

AgriHubi ordnar webbinariet ”Marknaden för jordbruks- och trädgårdsprodukter – hur ser marknaden ut?” fredagen 25 november kl. 10.00–11.30.

Lagändring innebär större avgifter för vikariehjälp

Den nya familjeledighetsreformen trädde i kraft i augusti 2022, vilket gör att också villkoren för avbytarservice har förändrats.

Storskalig solenergi på Åland med biodling och betande får

Ålands första storskaliga energipark som anläggs på gammal sjöbotten nära Mariehamns flygstation får samtidigt starkt fokus på biologisk mångfald med hjälp av biodling och betande får. I samarbete med biltillverkaren Hyundai finländska generalagent byggs dessutom en fullskalig vätgasstation för både personbilar och tung trafik.

Parlamentet begär tydligare regler för åtgärder mot skarven

Europaparlamentet har i oktober uppmanat EU-kommissionen att omedelbart utvärdera huruvida fågeldirektivet fortfarande är ändamålsenligt i fråga om förebyggande åtgärder och arters samexistens, uppger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) i ett pressmeddelande.

Landsbygdsföretag kan söka stöd för förnybar energi fram till 30.11

Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan fortfarande ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi, påminner Livsmedelsverket.

Britterna grälar om solpaneler på åkern

Den brittiska premiärministern Liz Truss går ut med häftig kritik mot solenergi på jordbruksåkrar. Truss vill inskränka utbyggnaden av solenergi på bondgårdar med motiveringen att panelerna konkurrerar med matproduktionen.

SLC - Solvallen Forsta Paneler
Agrivoltaik kan hjälpa jordbruket ur energikrisen

Energi- och kostnadskrisen fortsätter att spetsa till sig. Jordbrukarna uppmanas att satsa på förnybar energi och spara energi där det är möjligt. Agrivoltaik (samexistens av solpaneler och grödor) går att marknadsföra som en kombination av jordbruk och energiproduktion.

SLC - 20221010 090438
Stort intresse för aktuella österbottniska säljaktkurser

Den traditionella säljakten har gamla anor i Österbotten. Antalet utövare har dock krympt successivt och att kunna säkra återväxten är därför ett långsiktigt mål för det regionala fiskarförbundet. – Bakgrunden till de aktuella endagskurserna är att det behövs fler aktiva säljägare i landskapet. Vi vill på det här viset väcka inspiration för säljakten och förmedla nya tips och knep, säger Marina Nyqvist, verksamhetsledare på Österbottens fiskarförbund.

Novia startar kursmodul om naturfiber

En kursmodul som går igenom hela produktionskedjan för spånadslin, fiberhampa, nässla, ull samt våtmarksväxter som vass och säv inleds vid Yrkeshögskolan Novia i höst.

SLC - Solpaneler
Stöd för solpaneler kan sökas men NTM-centralerna tolkar reglerna olika

Nu finns det möjlighet att ansöka om stöd för solenergi hos NTM-centralerna. Deadline för ansökningarna är 15 oktober.

SLC - Img 3184
Mästerskapen i Mathantverk avgörs i Villmanstrand 21-23.9

Det är sjunde gången tävlingen arrangeras i Finland, de tre första under ett projekt och de fyra senare i samarbete med föreningen Mathantverk i Finland Rf och en utomstående organisation som tävlingsarrangör. I år är det Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, ProAgria Etelä-Suomi ry och Etelä-Karjalan aluetoimisto som står för huvudarrangemangen. FOTO: Margot Wikström