SLC - Img 7222
Riksdagskandidater stöder kommersialisering av säljakten

Ska sälprodukter få säljas? Inställningen till fiskodlingar? Hur tackla vargproblematiken? Tio österbottniska riksdagskandidater från olika partier fick ta ställning till olika skärgårds- och landsbygdsrelaterade frågor på en valdebatt i Karperö, Korsholm.

SLC - Pelzverbot Nerze 2 Acf3A40092
Efterfrågan på dansk päls möter inte förväntningarna

Förhoppningarna om en nystart för den danska pälsindustrin har åtminstone tillsvidare förbytts i besvikelse. Det finns ett överflöd av skinn i lager men efterfrågan på danska skinn är i svagaste laget. Marknaden är snedvriden.

Första minkarna anlände till Danmark

Covid gjorde tillfälligt slut på den danska minkfarmningen. Vid årsskiftet blev det igen tillåtet att driva minkfarmer i Danmark. Starten är rätt blygsam, då det ännu råder brist på djur. Därför importerar danskarna redan ett stort antal minkar från övriga Europa.

SLC - Lbvecka Evelina Selander
Landbygdsveckan blir ett stort arrangemang i Sverige i maj

Sveriges ordförandeskap i EU var på agendan under Landbygdsnätverkets svenskspråkiga nätverksmorgon den 22 februari. Landsbygdsveckan som arrangeras den 2-7 maj är ett stort arrangemang i Sverige i år.

SLC - 2Aa74532 Aff0 47Bd 8Bb0 4B5Ea4Ddd51B
Nytt bidrag för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur

NTM-centralens nya bidrag för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur, såsom vitkindad gås, kungsörn och fiskgjuse, kan sökas 21.2-31.3.

Försöket med stöd till bybutiker blir permanent

Försöket med stöd till bybutiker blir permanent och i fortsättningen söks stödet en gång om året, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Img 1676
Samarbete och synlighet viktigt för småskaliga mathantverkare och livsmedelsförädlare

Mera samarbete, fler nätverk livsmedelshantverkare emellan och större möjlighet för hantverksprodukter att nå synlighet. Det var några av de önskemål som lyftes fram när Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm r.f. arrangerade en seminariedag om livsmedelsförädling och mathantverk i Österbotten.

SLC - Backgren1
Ann-Sofi Backgren svenskspråkig nätverkskoordinator på Livsmedelsverket

Från årsskiftet har den rutinerade landsbygdsaktören Ann-Sofi Backgren inlett ett nytt värv som nätverkskoordinator på Livsmedelsverket. Tanken är att den svenskspråkiga verksamheten ska förstärkas under den nya CAP-perioden, framhåller hon.

Ansökan om stöd för biodlingsprojekt inleddes

Livsmedelsverket beviljar stöd för projekt som utvecklar biodlingssektorn och som pågår fram till 31.12.2024. Inom ramen för projektet ska den sökande genomföra en eller flera av de åtgärder inom biodlingssektorn som beskrivs i planen för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP-planen).

JSM godkände Leadergrupperna för perioden 2023-2027

Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt 52 Leadergrupper, dvs. lokala aktionsgrupper, för finansieringsperioden 2023-2027. Genom beslutet anvisade ministeriet Leadergrupperna 223 miljoner euro för lokalt ledd utveckling av landsbygden.

SLC - Nerz In Polen3 Jpg
Danska minkfarmare försöker sig på nystart

I samband med coronaepidemin 2020 dödades nästan femton miljoner minkar i Danmark. Då förbjöds minkfarmningen av hygieniska skäl, men nu har det tillfälliga produktionsförbudet hävts. Minkarna är på väg på väg tillbaka, åtminstone i liten skala.

Hårda restriktioner på danska minkfarmer

Danska minkfarmer som återupptar verksamheten måste fylla stränga krav på regelbundna tester av minkarna. Det danska veterinär- och livsmedelsverket kommer ut till gårdarna för att övervaka provtagningarna.