Valio och Baltic Sea Action Group utbildar 200 odlare i kolbindande jordbruk

Nästa år utbildas 200 producenter i hur jordbruket effektivare kan binda kol. Bakom satsningen står Valio i samarbete med Baltic Sea Action Group.

SLC Nyland: Lantbrukarna går i spetsen för miljö- och klimatarbetet

Om man tar bra hand om marken och jordbruket så mår även klimatet och Östersjön bra. Jordbruket har gjort mycket på området och bönderna är miljö- och klimatmedvetna, men eftersom det behöver göras mera fortsätter vi att gå i spetsen för miljö- och klimatarbetet, konstaterar SLC Nylands höstmöte.

Skördeskadekommission tillsatt på Åland

Med stöd av den åländska lagen om ersättande av skördeskador från 1979 har landskapsregeringen tillsatt en skördeskadekommission för åren 2018 och 2019.

SU-ordförande efterlyser gipsstöd på åkermark

Svenska folkpartiets ungdomsförbunds ordförande Christoffer Ingo efterlyser en ambitiös plan som ställer om från fossila till bio- och förnyelsebara bränslen. För att minska på övergödningen av Östersjön borde Finland införa ett gipsstöd på åkermark.

SLC - Lpx 161723
EU-arbetsgrupp ska granska problemen inom sockersektorn

Det låga sockerpriset framkallar oro i flera sockerproducerande EU-länder. EU-kommissionen utesluter interventionsåtgärder, men tillsätter en specialarbetsgrupp som ska titta på sockermarknadens problem.

SLC - Lpx 136912
Danmark ska leda forskning om global antibiotikaresistens

Ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för bekämpning av antibiotikaresistens ska grundas i Danmark. Ett samförståndsavtal om saken har tecknats med det internationella forskarnätverket för jordbruk CGIAR.

Ekologisk havre exporteras i container direkt från Gårdskulla Gård

Gårdskulla Gård i Sjundeå exporterar ekologisk havre nästa vecka och projekten Farmers Grain Export och EkoNu! passar då på att informera om spannmålsexport och ekosortförsök.

Cap-reformen i full gång – ministeriet efterlyser workshopdeltagare

JSM vill göra så många intressegrupper som möjligt delaktiga i arbetet med Cap-reformen. Därför kan vem som helst föreslå deltagare i 27 workshoppar.

EU:s agrarproduktion ökade med sex procent ifjol

Värdet av EU:s jordbruksproduktion ökade under 2017 med i medeltal 6,2 procent, meddelar EU:s statistikbyrå Eurostat. Största ökningen noteras för Estland. Finland stampade på stället.

SLC - Ed Mayo14112018
Plattformskooperativ främjar en hållbar delningsekonomi

Plattformsekonomin revolutionerar affärsverksamheten. Plattformar som exempelvis Uber och Airbnb skapar värde och får marknaderna att växa. Professor Ed Mayo, generalsekreterare på Cooperatives UK, talade om ägarskapets betydelse på Pellervos temadag om plattformskooperativ.

EU nobbar USA-krav på tillträde för livsmedel

EU kommer inte att förhandla med USA om mer import av amerikanska jordbruksprodukter. Det svaret gav handelskommissionär Cecilia Malmström under ett besök i Washington senaste vecka.

SLC - Matbok 2538
Antologin ”Jordnära” vinnare av Årets Svenska Måltidslitteratur

Svenska litteratursällskapets antologi Jordnära Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat (red. Yrsa Lindqvist & Susanne Österlund-Pötzsch) har mottagit priset Årets Svenska Måltidslitteratur 2018 i kategorin Doktorsavhandlingar och vetenskapliga publikationer.