SLC - Pttwebb
Stigande livsmedelspriser och minskad export efter ojämnt skördeår

Följden av torkan blir stigande livsmedelspriser och mindre export. Tapani Yrjölä och Hanna Karikallio presenterade Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT:s prognos för livsmedelsindustrin.

EU:s kommande program för forskning och innovation tar form

Atria ökar kapaciteten inom fjäderfäproduktionen

Som ett svar på ökad efterfrågan investerar Atria Finland 3,4 miljoner euro i ökad kapacitet inom fjäderfäproduktionen. Produktionsanläggningarna i Nurmo och Sahalax får ökad styckningskapacitet för kyckling.

SLC - Skordefest 1
Doftresa bland kungsgårdens kossor

Håkan Lundberg guidade under två dagar besökare med traktor och släpvagn genom Haga Kungsgårds ladugårdar med över 350 mjölkande kor gav den åländska Skördefestens mer än tiotusen besökare chansen att verkligen insupa äkta landsbygdsdofter.

SLC - Slc Skordefest
SLC-styrelsen försöker pressa på för åländska skördeskadepengar

SLC:s ledning passade på att ha styrelsemöte på Åland i samband med Skördefesten. Styrelsemedlemmarna blev liksom tusentals andra besökare vederbörligen imponerade. – Men vi är Åland framför allt för att backa upp ÅPF:s insatser för att få landskapsregeringen att satsa pengar för att hjälpa de åländska jordbrukarna, som drabbats mest i hela landet av sommarens torka, betonade SLC-ordföranden Mats Nylund (tredje från vänster) under ledningsgruppens besök på Bolstaholms gård på lördagen.

SLC - Slcunga
SLC-ungdomarna berömmer Öppna Gårdar

Deltagarna från norra Österbotten var mest långväga när SLC-ungdomarna besökte Skördefesten på Åland som det tredje steget i SLC:s utbildningsprogram för medlemmar under 40 år.

Schweizarna röstade mot rättvisa livsmedel

Befolkningen i Schweiz röstade under veckoslutet omkull ett förslag om att staten borde stöda livsmedel som produceras miljövänligt med god djurhållning. Majoriteten av schweizarna befarade stigande matpriser och röstade nej.

Norden rustar sig för extremare klimat

De nordiska jordbruksministrarna vill nu tillsätta gemensamma arbetsgrupper som ska ta fram strategier och åtgärder för ett mer robust jord- och skogsbruk.

SLC - Australien Lpx 122439
Australien får ont om spannmål

Årets spannmålsskörd i Australien blir ännu mindre än väntat på grund av torkan. I de östliga delarna av landet måste boskap nödslaktas.

Fonterra skriver historisk förlust

Den nyazeeländska mejerikoncernen rapporterar sin första förlust genom tiderna för verksamhetsåret 2017/2018. Till misären bidrar ett tidigare skadestånd till den franska mejerikoncernen Danone.

SLC - Vattenaland
ÅPF lyfter fram jordbrukets vattenbehov och kräver stopp för avloppsbräddningar

Ålands producentförbund kritiserar i skarpa ordlag kommunernas nonchalans beträffande avloppssystemets pumpstationener och kräver ett slut på bräddningar från avloppsbrunnar. Hittills har dricksvattenförsörjningen prioriterats, men nu bör också jordbrukets vattenbehov lyftas fram, säger ÅPF i remissyttrandet.

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 5.10 med eko- och kompensationsersättningarna

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion till gårdarna 5.10. Förskottsbetalningarnas andel är 85 procent av ersättningsbeloppet.