Nationella stödpaketet: Små höjningar i norr men sänkning för enmagade och trädgårdsodling

SLC:s förbundsfullmäktige beslöt nyligen att förorda det nationella stödpaketet för 2019. Stödpaketet undertecknades i tisdags. SLC tryckte på för några frågor i paketet, som också hörsammades.

SLC - Laxaback
Laxåback: Lönsamheten fortfarande för svag på gårdarna

Gårdarnas lönsamhet är fortfarande allt för svag. Det tvingades verksamhetsledare Jonas Laxåback konstatera i sin översikt på ÖSP:s höstmöte. Det är kanske ännu värre att en omedelbar förbättring inte är i sikte.

Åland ska bli Finlands ledande matregion

Landskapsregeringen satsar fram till 2021 totalt 600.000 euro för att göra Åland till ett kulinariskt resmål.

SLC - Img 9139
Ekoproducenter måste ha tillräckliga förutsättningar för ökad produktion

SLC:s ekoutskott kräver att företagare som vill övergå till ekoodling och gårdar med gällande ekoförbindelse som vill utöka gårdens ekoareal ska ges möjligheten att göra ekoförbindelse våren 2019. Det gäller i synnerhet unga producenter.

SLC - Skolmat1
Skolmat 2.0 – från bespisning till gastronomi

I år firar skolmaten 70 år. Jubileumsåret firades på Hanaholmen i måndags med ett toppseminarium om skolmåltiden. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä betonade att det nu är viktigt att lyfta uppskattningen för skolmaten och fortsätta utveckla kvaliteten.

SLC - 20170704 Ep 056103 C Gen 010
Hetsig debatt i parlamentet om insyn i studier om växtskydd

Ett förslag till mer insyn i tillståndsprocesser för livsmedel och växtskydd förorsakade ett ordentligt tumult i EU-parlamentet på tisdagen. Efter omröstningen tog rapportören Renate Sommer avstånd från slutresultatet.

Dyrare veterinärkostnader på Åland

Ålands landskapsregering har för 2019 fastställt nya taxor för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM. De flesta avgifterna är oförändrade, men veterinärernas arvoden höjs med närmare 3,5 procent.

SLC - Hostmote1
Rätt budskap måste föras fram på bredare front

Den intensiva klimatdebatten ger en negativ bild av jord- och skogsbruket. Många verkar tro att klimatförändringen stävjas genom att sluta äta kött och avverka skog. Verkligheten är så klart en helt annan, konstaterades på ÖSP:s höstmöte i Vörå. Viceordförande Niclas Sjöskog betonade att jord- och skogsbrukarna måste bli bättre på att kommunicera och hänvisade till den pågående klimatdebatten.

SLC - Asvik
Långgård fick fortsatt förtroende

På höstmötet i Vörå i tisdags återvaldes Tomas Långgård som ordförande för det kommande året. Mikael Åsvik tackade för sig efter sin insats i förbundets styrelse sedan 2003.

SLC - Langgard
Torka, lönsamhet och klimat var teman i ÖSP-ordförandens öppningstal

Bland de positiva händelserna under året framhöll ÖSP-ordförande Tomas Långgård att spannmålspriserna stigit, men det har höjt kostnaderna för utfodring. Detta utan att kostnadshöjningarna har beaktats tillräckligt i producentpriserna på kött, ägg och mjölk.

SLC - P038929 687400
Kommissionen skyndar på samtal om långtidsbudgeten

EU-institutionerna måste ge mer gas för att nå ett snabbt resultat om unionens långtidsbudget fram till 2027, kräver budgetkommissionären Günther Oettinger. Han påpekar att budgeten måste bli klar inom nästa år.

EU-utskott vill skärpa kriterierna för växtskydd

EU-parlamentets särskilda utskott för växtskyddsmedel fordrar strängare kontroller och mer transparens i samband med nya tillstånd för växtskyddsmedel.