Nylund nöjd med att Viexpo får mer resurser

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) är nöjd över att det österbottniska andelslaget Viexpo beviljas 170.000 euro i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.

Dröjsmålsräntan på lantbruksföretagarnas försäkringspremier ändras inte

Dröjsmålsräntan på de försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förblir fortsatt fyra procent.

LPA stärker sitt Ta hand om bonden-nätverk

Verkställande direktör Päivi Huotari vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA konstaterade på LPA:s delegations förra veckan att det nu behövs en gemensam vilja att stödja de inhemska livsmedelsproducenterna. Behovet av hjälp har ökat ytterligare för många lantbruksföretagare efter den besvärliga skördesäsongen.

SLC - Finansutskottet1
ProAgria, forskningen och vattenskyddsåtgärder får tilläggsanslag

​Inför jul har riksdagen traditionellt haft möjlighet att komma med tilläggsanslag till nästa års statsbudget. Riksdagens finansutskott redogjorde på fredagen för förslagen till tilläggsanslag för 2019. SLC:s ordförande, riksdagsledamot Mats Nylund (Sfp), höll Svenska riksdagsgruppens anförande vid tillfället. Riksdagen röstar om finansutskottets förslag före jul.

Bästa handelslagen i Finland

Analytikerteamet i Osuustoiminta-lehti har gjort företagsanalyser som berör de mest centrala företagen inom kooperationen. KPO och PKO är i topp redan fjärde året i rad.

SLC - Mangstrom
Ole Mangström 04.12.1917-28.11.2018

SLC - Dsc07414
Ålänningarna bäst i Finland att söka hjälp för att må bra

De åländska jordbrukarna har relativt sett fått flest köptjänstförbindelser inom Landsbygdsföretagarnas pensionsanstalt LPA:s projekt Ta hand om bonden. Fysioterapeuten Johanna Lundberg ser till att mötesdeltagarna på Må bra-dagen förra veckan på Åland fick sträcka på både armar och ben.

Många undantag för neonikotinoider i EU

I april detta år röstade en majoritet av EU-länderna för ett förbud mot neonikotinoider på friland. Förordningen ger ändå möjlighet till undantag om inga ersättande medel finns att tillgå. Det utnyttjar många medlemsländer, mestadels för sockerbetor.

SLC - Fge1 121218
Forskare: Exporten av havre måste bli mer värd

Finland måste höja värdet på sin nuvarande havreexport. Samtidigt kan man också i mån av möjlighet höja exportens volymer. Havretrenden är verklig och det finns flera marknader runt om i världen med efterfrågan på havreprodukter. Det var slutsatserna av det diskussionstillfälle om havre som projektet Farmers Grain Export höll på MTK på tisdagen.

EU vill exportera mer kött till Japan

I februari träder frihandelsavtalet mellan EU och Japan i kraft. Då räknar EU-kommissionen med en exporttillväxt på upp till 25 procent för kött- och mejeriprodukter till Japan.

Kristel Nybondas LAF:s blivande verkställande direktör

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF har valt sakkunnig JM Kristel Nybondas, 50, till ny verkställande direktör. Hon påbörjar sin nya tjänst i september 2019. Förbundets nuvarande verkställande direktör Veli-Matti Rekola går samtidigt i pension.

SLC - Kolsanka
De finländska skogarna är en större kolsänka än man tidigare trott

Biträdande professorn Aleksi Lehtonen vid naturresursinstitutet Luke och konsultativa tjänstemannen vid jord- och skogsbruksministeriet Jaana Kaipiainen förklarade i onsdags prognosen om de finländska skogarnas kolbindning 2021-2025.