EU skärper insatsen mot antibiotika hos boskap

EU-parlamentet har antagit ett paket med drastiskt skärpta regler för användningen av antibiotika inom djurhållningen. Framöver får antibiotika inte användas i förebyggande syfte för att kompensera dålig djurhållning.

Miljöersättningen börjar betalas ut 15.11

Landsbygdsverket börjar 15.11 betala ut förskott på miljöersättningen. I november inleds också utbetalningen av lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp, nationella åkerstöd, förskott på ersättningen för djurens välbefinnande och restbeloppet av kompensationsersättningen.

SLC - Cap Fornyelsen1
Nationella beredningsarbetet med nya CAP intensifieras

Den nationella delen av beredningsarbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik har nu dragit i gång på allvar.

Svarstiden på årets skördeenkät har förlängts

Svarstiden på undersökningen av årets skörd har förlängts till på måndag, det vill säga 5 november. Naturresursinstitutet Lukes förhoppning är att ännu omkring 3.700 odlare skulle hinna redogöra för skördeuppgifterna och användningen av växtskyddsmedel under senaste sommar.

Förlängd frist för åländsk vargjakt

Landskapsregeringen har nu för tredje gången förlängt sitt tillstånd att skjuta varg som angriper tamboskap. Nu gäller beslutet till årets slut.

Dispens för gödselspridning på Åland

Landskapsregeringen har på Ålands producentförbunds begäran förlängt tiden för spridning av stallgödsel.

Åländskt seminarium om hållbart jordbruk

Landskapsregeringen ordnar den 8 november klockan 13 tillsammans med Landsbygdsnätverket ett seminarium om hållbarhet inom jordbruket och livsmedelssektorn.

SLC - Sjundea A
WWF söker markägare som vill förbättra vattenkvaliteten i Ingå å och Sjundeå å

Projektet inleds vid Ingå å och Sjundeå å, där WWF nu söker markägare som vill delta i det konkreta arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i åarna.

Spridning av gips på åkrar borde genast tas i omfattande bruk i Skärgårdshavets avrinningsområde

Med gipsbehandling av åkrar kunde man minska jordbrukets fosforbelastning av Östersjön med upp till 300 ton årligen. Forskare vid Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral rekommenderar att man inför spridning av gips som en central åtgärd i det program för effektivisering av vattenvården som påbörjas nästa år. Gips borde dessutom inkluderas i jordbrukets stödprogram under EU:s kommande finansieringsperiod.

SLC - Copa 44783364 2206900609578880 9045815876929978368 O
Parlamentet vill bekämpa ojusta metoder inom handeln

Mer än två tredjedelar av EU-parlamentet stöder ett lagförslag som ska skydda producenter mot ojusta handelsmetoder i livsmedelskedjan. Kommissionen, parlamentet och rådet hoppas på en snabb process i förhandlingarna om en kompromiss.

Konkurrensbrotten i EU drabbar också jordbruket

EU-kommissionen har publicerat en rapport som behandlar konkurrensbrott inom jordbruket och livsmedelssektorn under åren 2012 till 2017. De flesta förseelser begås av livsmedelsindustrin och handeln.

SLC - Dsc07119
ÅCA satsar ännu mer på hållbarhet efter guldmedalj i finska Ost-FM

Ålands Specialost har vunnit guldmedalj i finska ostmästerskapen och nu börjar Ålandsmejeriet också köpa in så kallad ”kivi-mjölk” från fastlandet för att bättre utnyttja produktionskapaciteten. Dessutom förstärker mejeriet sin miljöprofil genom en tilläggsbetalning för hållbart producerad mjölk.