SLC - Skogsstrategin Webb
Nationella skogsstrategin uppdateras

Finlands nationella skogsstrategi till 2025 håller på att uppdateras. Det är jord- och skogsbruksministeriet som har utarbetat ett utkast till strategin.

SLC - Flis Arkiv
Nu används lika mycket förnybar energi som energi från fossila källor

År 2017 ökade andelen förnybar energi av den totala energianvändningen till samma nivå som andelen energi från fossila importerade bränslen. Dessa uppgifter framgår av en branschrapport om sektorn för förnybar energi, uppger Arbets- och näringsministeriet.

SLC - Skogsstod Arkiv
Stöden till skogsbruket skulle kunna grunda sig på De minimis-förordningen

Enligt Naturresursinstitutet Lukes utredning skulle stöden till skogsbruket på 2020-talet kunna grunda sig nästan helt på Europeiska kommissionens De minimis-förordning. Detta skulle öka flexibiliteten i beviljandet av stöden och underlätta administrationen av dessa.

SLC - Dsc 0267
Godbysågens utbyggda kombiverk höjer kapaciteten minst tjugo procent

Ålands SkogsIndustrier Ab har byggt ut kombiverket för virkessortering vid sågen i Godby så att produktionskapaciteten ökat med tjugo procent. Numera vill nästan alla kunder ha virkespaket där alla bräder eller plankor är lika långa, säger produktionschefen Daniel Sundblom.

SLC - Timmerbilar Webb
Superlånga timmerbilar blir vanligare på vägarna

Långa och tunga fordonskombinationer är ingen ovanlighet längre på de finländska vägarna. I dag rullar redan femtio så kallade HCT-bilar med dispens från Trafi.

SLC - Mjolkfusionen 2 Webb
Kommentaren: Fusionstider

Den fusion som nu föreligger mellan Maitosuomi och Itämaito har som mål att få en effektiv anskaffning och administration, med en högklassig producentservice och rådgivning som skall ge möjlighet att hålla en hög avräkningsförmåga i framtiden, skriver Henrik Strandberg i sin kolumn.

SLC - Mjolkfusionen 1 A Webb
Snart godkänns fusionen mellan Maitosuomi och ItäMaito

Styrelserna har skrivit under intentionsavtalet. Den 28 november ska Maitosuomis och ItäMaitos fullmäktigen godkänna fusionen. Då kommer vi att säga ja till varandra, säger fullmäktigeledamot Mats Broända.

SLC - Vallekonomi A Webb
Effektiv vallproduktion en lönsam affär

Vallproduktionen är ett pussel med flera bitar, den bästa helheten får man genom att noga analysera och utveckla den enskilda gårdens behov, förfaranden och förutsättningar. Forskare Arja Mustonen föreläste på PI-Mjölkforum om bättre lönsamhet genom att utveckla vallproduktionen.

SLC - Valiobuss
Valio bjuder på julbuss för unga

Valios julbuss avgår lördagen 22 december från Helsingfors till Rovaniemi. Nu söker Valio 18-30-åringar som vill åka med.

SLC - Jari Leppa09112018
Inhemsk mjölk har både hälso- och klimatfördelar

Debatten om miljöfrågor och klimatförändring går för närvarande het. Globala problem som generaliseras och appliceras på den finländska matproduktionen skapar förvirring i debatten. På föreningen Mjölk och Hälsas seminarium påminde Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä om att dagens unga konsumenter är upplysta och funderar mycket på frågor som djurens välmående, etik, rättvis handel och hälsa. – Däremot har färre och färre unga egen erfarenhet av matproduktion. De behöver få information om den höga nivån vi har på mjölkproduktionen i Finland. Vi kan med rent samvete njuta av inhemska mjölkprodukter.

SLC - Lpx 101889
Fyra veckors sintid är för kort

Kortare sintid minskade mjölkproduktionen, men även om det finns fördelar för kon med en sintid på bara fyra veckor så överväger nackdelarna, visar en SLU-studie.

SLC - Maitomaa 1
”Welfare Quality® har lärt oss se produktionen med kons ögon”

På Jaana och Juha Häkkinens mjölkproduktion på Korkeamäki gård i Kangasniemi mellan Sankt Michel och Jyväskylä kan ungdjuren, som håller hus i den tidigare ladugården, njuta av en rymlig rastgård med halm som strö. De levererar sin mjölk till Andelsmejeriet Maitomaa, som är verksamt i östra delen av landet. Det är det andra mejeriet i Europa som har fått Welfare Quality®-certifikatet. Maitomaas leverantörer och ägare är totalt cirka 180 och den årliga invägningsmängden 75 miljoner liter. – Vår VD tog upp Welfare Quality® på ett möte, säger Jaana Häkkinen, som också är styrelseledamot i Maitomaa.