​Ungdoms- och kvinnoträff i samband med SLC:s kongress

I samband med SLC:s kongress på Hotell Korpilampi i Esbo ordnas ungdoms- och kvinnoträff söndagen den 25 november klockan 15.

ÖSP: Prishöjningar på maten ska gå till producenten

Handelns prishöjningar på livsmedel bör gå oavkortat till producenten, kräver ÖSP i ett uttalande.

SLC - Slcunga
SLC-ungdomarna berömmer Öppna Gårdar

Deltagarna från norra Österbotten var mest långväga när SLC-ungdomarna besökte Skördefesten på Åland som det tredje steget i SLC:s utbildningsprogram för medlemmar under 40 år.

SLC - Vattenaland
ÅPF lyfter fram jordbrukets vattenbehov och kräver stopp för avloppsbräddningar

Ålands producentförbund kritiserar i skarpa ordlag kommunernas nonchalans beträffande avloppssystemets pumpstationener och kräver ett slut på bräddningar från avloppsbrunnar. Hittills har dricksvattenförsörjningen prioriterats, men nu bör också jordbrukets vattenbehov lyftas fram, säger ÅPF i remissyttrandet.

SLC - Mats Nylund
SLC förespråkar rättvisare marknad för jordbrukets lönsamhet

Marknadsstrukturen måste ses över för att lönsamheten i det finländska jordbruket ska kunna öka, poängterade SLC i sitt möte med utredningsman Reijo Karhinen.

Kom med på ungdomsträff i Vasa den 5-6 oktober

ÖSP:s ungdomsutskott arrangerar för hela Österbotten en träff för unga bönder fredag-lördag 5-6.10.

SLC - Blomqvist 1
Ännu en mjölkgård lägger ner produktionen

Carina Sjögård driver mjölkproduktion i Liljendal i Nyland, men inte länge till. Vid årsskiftet lämnar de sista korna gården och hon håller redan på att ställa om verksamheten till ekologisk växtodling. Därmed lägger ännu en mjölkgård ner produktionen. SLC:s fullmäktigeordförande riksdagsledamot Thomas Blomqvist besökte henne för att diskutera jordbrukets lönsamhetskris.

Webbutbildning i sociala medier på webben

Som en del av jord- och skogsbruksministeriets kampanj Bra mat växer nära! ordnas under hösten kostnadsfria webbkurser i sociala medier.

SLC - Krisstod
Preliminär överenskommelse nåddes om krisstödets 30 miljoner

– Det handlar alltså om de 30 miljoner av krispaketet på 86,5 miljoner som enligt överenskommelsen i regeringens budgetria ska riktas till det nationella stödet, säger SLC:s ordförande Mats Nylund om måndagens överenskommelse.

SLC - Skoldag 1
Skoleleverna gillar skogsdagen

Lars Ekman berättar för eleverna om gallringsskog. Närmare 1.000 lågstadieelever från Vanda fick förra veckan bekanta sig närmare med skogen.

SLC - Ma Bra
KAJ skräddarsyr show för Må bra-dagar

Under hösten kommer Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA, att genom sitt projekt Ta hand om bonden arrangera Må bra-dagar för lantbruksföretagare runtom i Finland. Tre av tillfällena ordnas på svenska och på dessa kommer humorgruppen KAJ att uppträda med skräddarsytt material, här i sällskap med Susann Rabb.

Faktagaffeln 2018 är här

Statistikpublikationen Faktagaffeln 2018, som samlar färsk, central statistik gällande Finlands matproduktion och -konsumtion inom en och samma pärm har nu utkommit.