Ospm7
I samband med att ÖSP firar 85-årsjubileum var det många förtroendevalda inom förbundet och på lokalavdelningsnivå som premierades. Hela fyrtio stycken beviljades förtjänsttecken i silver. De var: Ola Sandberg (Esse), Glenn Strengell (Jeppo), Sören Lawast (Jeppo), Roger Backholm (Korsnäs), Susanna Tuure (Korsnäs trädgård), Anna-Lena Andtbacka-Frödjö (Kronoby), Mårten Krokfors (Kronoby), Mårten Strandvall (Kronoby), Alf Burman (Kvevlax), Christian Björknäs (Lappfjärd), Ulla Enlund (Larsmo), Jonas Holm (Maxmo), Bo-Stefan Rådman (Maxmo), Helena Broända (Nedervetil), Andreas Frostdahl (Nykarleby), Torolf Bonäs (Nykarleby), Carita Häger (Nykarleby), Stefan Gullin (Närpes trädgårdsproducenter), Bengt Norrback (Närpes östra), Torolf Sjögård (Närpes Östra), Robert Kuuttinen (Närpes östra), Mats Finne (Pedersöre), Jonas Nord (Replot-Björköby), Samuel Ingves (Sideby), Kjell Utfolk (Tjöck), Peter Sjöblom (Tjöck + frilandsodlarna), Cindi Groop (Västra Närpes), Stefan Södergård (Vörå), Jan-Anders Lindfors (Övermark. På bilden saknas Kaj Hemberg (Lappfjärd), David Köping (Sundom), Mikael Bergfors (Kvevlax), Hans Vikstrand (Västra Närpes), Michael Kamis (Vörå), Kenneth Dahlkarl (Vörå), Tom Åstrand (Österbottens Kött), Stefan Skullbacka (Närpes Grönsaker), Tobias Dahlblom (Pörtom), Mats Broända (Nedervetil) och Eivor Finne (Solf).
Jordbruk Skogsbruk SLC

Långgård återvaldes
som ordförande för nästa år

ÖSP återvalde på sitt höstmöte i måndags Tomas Långgård från Malax enhälligt till förbundsordförande. Han tackade för det fortsatta förtroendet.

– Utmaningarna är stora för våra näringar, men det finns också möjligheter. Jag kan inte lova annat än att göra mitt bästa i arbetet med att bevaka våra medlemmars intressen, sa Långgård.

Viceordförande Niclas Sjöskog från Purmo fick också fortsatt förtroende. Av de i förbundsstyrelsen i tur att avgå omvaldes båda de ordinarie medlemmarna Jonny Kronqvist (Nykarleby) med Robin Strand (Pedersöre) som ny ersättare och Tommy Ehrs (Vörå) med Leif Bäck (Vörå) som ny ersättare.

Ospm8
På höstmötet premierade ÖSP Stefan Thölix som kommer att avsluta sina uppdrag inom förbundet. Thölix har engagerat sig inom ÖSP och SLC i över trettio år, under senaste år främst inom skogen. Jag ser många duktiga ungdomar som kan fortsätta att engagera sig och som lär sig snabbt. Vi har många duktiga förmågor. Som ungdomar räknar jag alla som är under pensionsåldern, säger Thölix.
Ospm10
Maria Ström, långvarig skattebokförare vid ÖSP, har av republikens president tilldelats medalj av I klass av Finlands Vita ros orden och mottog utmärkelsen vid ÖSP:s höstmöte.
Ospm9
Yrkesakademin i Österbotten (YA) delade på höstmötet ut ett pris som årets praktikvärd, tidigare LIA-gård. I år gick den äran till Johan Snickars från Malax.
Läs också:
LÅNGGÅRD: ÖSP:S UPPDRAG LIKA VIKTIGT NU SOM NÄR FÖRBUNDET GRUNDADES
NYLUND: MEDIERNA BÖR KONTROLLERA SINA UPPGIFTER NOGGRANNARE
KOLBINDNING OCH KOMPENSATION DISKUTERADES PÅ ÖSP:S HÖSTMÖTE
ÖSTERBOTTNISKA BÖNDER LEVERERAR TRYGG MAT