Generationsvaxlingskurs
SLC:s vikarierande jurist Ellinor Sundqvist benar ut generationsväxlingens juridiskt viktiga papper.
Jordbruk SLC Livet på landet

Generationsväxlingsdagar
hölls i Borgå och Karis

SLC Nylands unga ordnade i början av december en generationsväxlingsdag i både Borgå och Karis. Under dagen gick man in på vad man borde fundera över för att genomgå en lyckad generationsväxling.

Med inbjudna experter gick man igenom det som både berör avträdaren och övertagaren. Ämnen som pensionsfrågor, startstöd, finansiering, beskattningsfrågor och hur skogen tas i beaktande vid generationsväxling togs upp under dagen.

En generationsväxling berör hela familjen och det är nog bra att höra alla parter och välja en väg så de flesta får nån del som de vill ha. Alla generationsväxlingar är personliga och man måste ibland ta kompromisser som kan leda till att alla parter blir lite missnöjd.

Det lönar sig att ta god tid på sig, en del säger att halva jobbet är gjort vid en god planering. Det finns experter som ställer upp vid behov och man kan även diskutera andras erfarenheter med någon som tidigare genomgått generationsbyte.

Livet är inte alltid en dans på rosor, för att bättre hantera risker lönar det sig att se över viktiga papper såsom testamente, intressebevakningsfullmakt och äktenskapsförord. Att ha dessa papper i skick märks inte en vanlig dag, men om olyckan är framme kan man med en intressebevakningsfullmakt på förhand utse en annan person att ordna skötseln av ärenden om man själv är oförmögen att sköta dem på grund av hälsotillstånd.

Ju tidigare en fråga tas upp desto bättre svar hinner utformas innan processen är genomförd. Fundera gärna vilka resurser som finns på gården och kring olika alternativ för den framtida utvecklingen av gården. En god planering leder till att man kan beakta skattekonsekvenser och göra ett utkast till överlåtelsehandling, med vilket man ansöker om förhandsbeslut från olika myndigheter. Har man ingen som kan ta över är ett alternativ att arrendera ut eller sälja gården till en utomstående.