Anders Portin
SLC

Anders Portin utsedd
till specialmedarbetare

SLC:s skogsombudsman Anders Portin har kallats till specialmedarbetare för ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Anders Portin är agronomie- och forstmagister och har tidigare arbetat bl.a. på Finska Forstföreningen, Skogsindustrin r.f. och jord- och skogsbruksministeriet. Under tiden som specialmedarbetare är Portin tjänstledig från SLC.

Portin har inlett sitt arbete i januari och kompletterar Blomqvists specialmedarbetarstab där Silja Borgarsdóttir Sandelin och Anna Abrahamsson tidigare arbetar.