SLC - Ffd Webb
Kom med och spring för Etiopien!

FFD och SLC letar efter frivilliga som i november nästa år vill springa det 10 kilometer långa the Great Ethiopian Run-loppet i Etiopien, berättar Jenny Öhman från FFD. Utmaningen ordnas för att samla in medel för småskaliga skogsbrukare i Etiopien.

SLC - Osp2
ÖSP godkände ny mediestrategi för att förbättra jordbrukets image

Diskussionerna var som vanligt många på förbundsfullmäktige. En sak som lyftes upp var förbundets nya verksamhetsplan för 2019. Temat för kommande år är jordbrukets image som innebär en aktivare kommunikation till beslutsfattare och konsumenter. ÖSP:s vikarierande verksamhetsledare Susanne West berättade om förbundets nya mediestrategi på mötet.

SLC - Potatisutsk1
Potatisutskottet träffades i Helsingfors

SLC:s potatisutskott träffades i Helsingfors på onsdagen. Regeringens torkpaket, CAP27 och potatisbranschens samarbetsgrupp PAYR var på agendan. Marjo Serenius från potatisforskningsinstitutet Petla närvarade och redogjorde för arbetet med PAYR. Ordförande Kaj Hemberg hoppas att så många som möjligt blir medlemmar i den nya branschorganisationen.

Över 200 jord- och skogsbrukare samlas till SLC-kongress 26-27.11 i Esbo

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. samlas till allmän förbundskongress den 26-27 november i Esbo på Hotell Korpilampi.

SLC - Thomas Antas
Jordbrukarna ska sätta agendan enligt Thomas Antas

Bönderna måste oftare vara de som tar initiativ. Det sade SLC Nylands ordförande Thomas Antas när han öppnade SLC Nylands höstmöte i Vanda i tisdags.

SLC - Deltagarna
Nyländska ordförandena återvaldes

Thomas Antas återvaldes till ordförande för SLC Nyland på höstmötet i Vanda i tisdags. Likaså återvaldes Erik Perklén till första och Peter Österman till andra viceordförande.

SLC Nyland: Lantbrukarna går i spetsen för miljö- och klimatarbetet

Om man tar bra hand om marken och jordbruket så mår även klimatet och Östersjön bra. Jordbruket har gjort mycket på området och bönderna är miljö- och klimatmedvetna, men eftersom det behöver göras mera fortsätter vi att gå i spetsen för miljö- och klimatarbetet, konstaterar SLC Nylands höstmöte.

Ekologisk havre exporteras i container direkt från Gårdskulla Gård

Gårdskulla Gård i Sjundeå exporterar ekologisk havre nästa vecka och projekten Farmers Grain Export och EkoNu! passar då på att informera om spannmålsexport och ekosortförsök.

SLC är nu medlem i andelsförbundet

SLC har anslutit sig som medlem i Finlands Svenska Andelsförbund (FSA). – Det är med glädje som vår styrelse antog medlemskapet som egentligen etablerar det samarbetet som redan länge har pågått”, säger FSA:s styrelseordförande Lars Björklöf. – För SLC är det naturligt att vara medlem i finlandssvenska takorganisationer som står våra näringar och verksamhet nära, säger SLC:s centralförbundsordförande Mats Nylund.

SLC - Img 1908
Mjölksamarbetsgruppen träffades: Vallens roll i nya CAP intressant

​Vallens roll i nästa gemensamma jordbrukspolitik CAP27, det alltför låga producentpriset, djurskyddslagen och en samlande nationell mjölkstrategi var på agendan på SLC:s mjölksamarbetsgrupps möte, berättar dess ordförande Niclas Sjöskog.

SLC - Abol Marten Forss
Odramatiskt ordförandeval i Åboland

På onsdagen höll Finska Hushållningssällskapet och SLC Åboland höstmöten på Villa Lande i Kimitoön. SLC Åbolands styrelseordförande Mårten Forss hade undanbett sig återval och en enda kandidat, sittande styrelsemedlemmen Mickel Nyström från Korpo, föreslogs och valdes av årsmötet.

SLC - Mickel Nystrom
Nya ordföranden vill vara proaktiv i beslutsfattandet

SLC Åbolands nyvalde ordförande Mickel Nyström vill föra en öppen och kontinuerlig dialog med det övriga samhället.