Nu söks en ort för nästa Landsbygdsparlament

Nästa landsomfattande, landsbygdsutvecklingens och landsbygdspolitiska diskussionens evenemang nummer ett, Landsbygdsparlamentet, arrangeras 1-3.10.2020 någonstans på den finländska landsbygden. Platsvalet kan man påverka genom att skicka in eget förslag.

Blomqvist: Taxi måste finnas tillgängligt när man behöver den

Syftet med den nya taxilagen var att öka konkurrensen och på det sättet förbättra tillgängligheten och få ned priset. På många håll i landet verkar effekterna av den nya lagen ha blivit de rakt motsatta, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist som vill att regeringen nu analyserar och korrigerar bristerna i lagen.

SLC - Bengt Nyman
Spannmålsutskottet diskuterade lönsamhetsfrågor

SLC:s spannmålsutskott diskuterade bland annat lönsamhetsfrågor och krispaketet på sitt möte den första november. Utskottsordförande Bengt Nyman presenterade Naturresursinstitutet Lukes prognos enligt vilken årets lönsamhetskoefficient blir 0,00.

SLC - Peterosterberg
Målstyrning nyttigt också för jordbrukare

En kris kan vara ett negativt tillstånd men också tillståndet mellan två lägen. Med hjälp av konkret och utmanande målstyrning kan vi ändå nå mål som till en början kan verka ouppnåeliga, säger universitetslärare Peter Österberg som kommer att föreläsa på SLC:s kongress i Esbo 26-27.11.

SLC - Bondetraff Nov2018
Oss bönder emellan drog fullt hus i Ingå

Christian Nyholm, ordförande för Ingå lokalavdelning, poängterade vikten av att alla jordbrukare håller ihop istället för att ställa ekologisk odling mot konventionell, när västnyländska jordbrukare samlades i Ingå i onsdags för att ventilera aktuella frågor inom lantbruket.

SLC uppmanar kommunerna att upphandla finländskt

När kommuner, städer och andra offentliga aktörer bereder sina budgeter inför nästa år vill Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC se tillräckliga anslag för upphandling av mat till de offentliga köken.

SLC - Styr1
ÖSP:s styrelse oroad för husdjursproduktionen

Situationen inom den finländska husdjursproduktionen är ohållbar. Kostnaderna stiger, men de förs inte vidare i kedjan. Handeln tar inte sitt ansvar, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

Inga ansökningar om åländska räntestödslån

Inga ansökningar om åländska räntestödslån på grund av skördeskador hade lämnats in till landskapsregeringen när ansökningstiden gick ut i slutet av oktober.

SLC - Socpolutsk
SLC-utskott oroat över avbytarsystemets framtid

Avbytarkåren blir hela tiden äldre och en föryngring är nödvändig. Det här anser SLC:s socialpolitiska utskott och dess ordförande Tommy Ehrs.

SLC - Img 6455
Fullt hus och fin stämning på Må bra-dagen i Vasa

Det var i princip mer än fullsatt när LPA i samarbete med ÖSP ordnade sin tredje Må bra-dag inom projektet Ta hand om bonden på Scandic Waskia i Vasa. Hundra planerade platser fick drygas ut till hundratjugo så att alla intresserade skulle få plats och ingen behöva nekas tillträde.

Må bra med Smakbyns julbord

Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt LPA ordnar i samarbete med Ålands Producentförbund en Må bra-dag för åländska jordbrukare den 4 december.

Ledningsgrupper för Ålands hållbara livsmedelsstrategi

Nu har landskapsregeringen tillsatt en styrgrupp och en arbetsgrupp för att förverkliga den hållbara livsmedelsstrategi som tagits fram under ledning av Ålands producentförbund.