Jordbruk SLC

Greppa Marknaden ordnar
fältvandring i östra Nyland

Projektet Greppa Marknaden ordnar fältvandring på Stor-Sarvlaks i Lovisa 24.6. Vi samlas kl.17. Under fältvandringen är växtodlingsrådgivare från NSL närvarande.

Även Lantmännen-Agro deltar i tillfället, de informerar om Lantmännen Agro kedjan, Maatalouspirkka Oy och säsongaktuella saker om växtskydd. Dessutom uppdateras odlare om projektet Farmers Grain Export som även deltar i fältvandringen. Under kvällen kommer vi att diskutera växtskydd och ogräsbekämpning. Samtidigt går vi ut på fältet och bekantar oss med olika grödor som spannmål och oljeväxter.

Kom gärna med och träffa andra odlare för att diskutera säsongen och delta i diskussionen. Dessutom kan du uppdatera dina kunskaper i odlingsteknik och växtskydd.

Vi träffas 24.6 kl.17 på Stor-Sarvlaks (Sarvlaksvägen 99, Lovisa). Anmälningar till fältvandringen senast 14.6 till nsp@slc.fi. För mer information, kontakta Oskar Dannbäck, tel. 044-4314792 (SLF).