Förlängd frist för åländsk vargjakt

Landskapsregeringen har nu för tredje gången förlängt sitt tillstånd att skjuta varg som angriper tamboskap. Nu gäller beslutet till årets slut.

Dispens för gödselspridning på Åland

Landskapsregeringen har på Ålands producentförbunds begäran förlängt tiden för spridning av stallgödsel.

SLC - Fastighetsskatt
Fastighetsskattereformen skjuts upp till efter riksdagsvalet

Finansministeriet har beslutat att skjuta upp reformen av fastighetsbeskattningen till följande riksdagsperiod. Reformen genomförs så att beskattningsvärdena förnyas och variationerna på fastighetsskattesatserna fastställs samtidigt. Producentorganisationerna har ansett att ministeriets utkast till reform skulle ha inneburit en betydande skärpning av fastighetsbeskattningen för såväl boendet som för jord- och skogsbruket och övrig företagsverksamhet.

SLC - Stefan Borgman
Stefan Borgman är ordförande för skogsexperternas fackförbund

Skogsbranschens Experters representantskap valde förra veckans torsdag skogsbruksingenjör Stefan Borgman till sin nya ordförande för en tre års period. Ordförandeskapet är ett heltidsjobb, vilket innebär, att Stefan kommer att sluta som SLC:s skogsombudsman och som utvecklingschef på Södra skogsreviret. Stefan Borgman efterträder forstrådet Håkan Nystrand som varit ordförande för METO sedan 2000.

SLC - Kongressen 1 A Webb
Viktigt att många skogsägare deltar i SLC:s kongress

Det är viktigt att många medlemmar som är skogsägare är med på SLC:s kongress i november. Bo-Gustav af Hällström deltar för första gången.

Projektet Raseborgs å bjuder in odlare till vattenvård

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Områdets markägare och jordbrukare önskas delta i åtgärderna redan i planeringsskedet.

SLC - Dsc 1098
Nyländska bönder mådde bra i Borgå

I måndags träffades nyländska lantbrukare på Haiko gård i Borgå för att slappna av och njuta av god mat och bad. Ett viktigt tema under dagen var välbefinnande och vikten av goda relationer. Susann Rabb och Lili-Ann Junell Kousa vet hur viktigt det är att ha relationerna i skick.

SLC - Djurvalfard
Lagen om djurvälfärd bör godkännas nu enligt SLC

Det brådskar med att få igenom den nya lagen om djurvälfärd, säger Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC i sitt utlåtande till riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Utskottet har regeringens förslag om lagen på remiss. Beredningen har dragit ut på tiden vilket har lett till en utdragen osäkerhet för landets bönder. SLC påminner i det sammanhanget om att den viktigaste garanten för produktionsdjurens välfärd är bondens ork.

LF och SLC tackar KoneAgria-besökarna

Vi tackar alla våra besökare på Kone-Agria i Jyväskylä förra veckan. Vi har blivit kända för att ha kvistiga frågor i vår tävling, så också i år. Temat var mjölk och mjölkproduktion.

Oss bönder emellan-träffar i Nyland 7.11 och 13.11

Höstens första Oss bönder emellan-träffar går av stapeln i Nyland i november.

SLC Nyland: Jord- och skogsbruket kan öka bindningen av kol

Jord- och skogsbruket har potential att bidra till att bromsa klimatuppvärmningen, säger SLC Nyland i ett uttalande.

SLC utser Årets lokalavdelning – anmälan senast 31.10

Under oktober månad är det dags för lokalavdelningar att anmäla sig till Årets lokalavdelning. För att uppmärksamma aktiv lokal verksamhet som inspiration för andra inom organisationen utser SLC nu för första gången Årets lokalavdelning under kongress som hålls den 26-27 november i Esbo.