SLC - Mickel Nystrom
Nya ordföranden vill vara proaktiv i beslutsfattandet

SLC Åbolands nyvalde ordförande Mickel Nyström vill föra en öppen och kontinuerlig dialog med det övriga samhället.

SLC - Webblansering
LF i ny version på webben

Efter en lång period av förberedelse har Landsbygdens Folk äntligen sjösatt sin nya version av tidningen på webben.

Miljöminister Kimmo Tiilikainen talar på Nyländsk Bondedag

På tisdag (20.11) samlas igen över hundra nyländska bönder till Nyländsk Bondedag på Saga Congress Center (Fur Center) i Vanda. Temat för dagen är ”Mark- och vattenvård inom lantbruket”.

SLC - Skuffisbesok
Agrologstuderande besökte SLC och LF

21 studerande från Yrkeshögskolan Novias agrologutbildning i Raseborg besökte SLC på tisdagen.

SLC: Ny skarvarbetsgrupp viktigt steg framåt

Nu behövs nya tag för att begränsa skarvens skador på flora, fauna, egendom och näringsidkande. Det anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC som i den av miljöministeriet tillsatta nya skarvarbetsgruppen representeras av jordbrukare Stefan Thölix som ordinarie medlem och jurist Mikaela Strömberg-Schalin som suppleant.

SLC, Martha och ELO bjuder in till toppseminarium om skolmåltiden

Skolmåltiden, en av Finlands viktigaste innovationer, fyller 70 år 2018. Det firar SLC, Finlands svenska Marthaförbund och ELO-stiftelsen för främjande av finländsk matkultur genom att i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet ordna ett toppseminarium om skolmåltiden måndagen den 10 december på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo.

250 deltar i SLC:s kongress den 26-27 november i Esbo

Om en dryg vecka går SLC:s förbundskongress av stapeln på Hotell Korpilampi i Esbo. Till kongressen har nu anmält sig cirka 250 deltagare från hela organisationen.

SLC-utskott efterlyser uppryckning inom köttkedjan

Det behövs en uppryckning inom köttkedjan för att den inhemska produktionen ska kunna bibehållas. I den riktningen gick diskussionen på SLC:s slaktdjursutskotts möte i början av veckan. – Vi gick igenom odlingssäsongen och kunde naturligtvis konstatera att fodersituationen varierar, det ser värst ut på Åland och i Åboland, säger utskottets ordförande Jonny Kronqvist.

SLC - Img 3173
Effektivare cirkulationen av näringsämnen diskuterades i Polen

SLC representerade förra veckan jordbrukarnas östersjönätverk BFFE (Baltic Farmers Forum on Environment) på Helcoms workshop i Polen.

Nu söks en ort för nästa Landsbygdsparlament

Nästa landsomfattande, landsbygdsutvecklingens och landsbygdspolitiska diskussionens evenemang nummer ett, Landsbygdsparlamentet, arrangeras 1-3.10.2020 någonstans på den finländska landsbygden. Platsvalet kan man påverka genom att skicka in eget förslag.

Blomqvist: Taxi måste finnas tillgängligt när man behöver den

Syftet med den nya taxilagen var att öka konkurrensen och på det sättet förbättra tillgängligheten och få ned priset. På många håll i landet verkar effekterna av den nya lagen ha blivit de rakt motsatta, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist som vill att regeringen nu analyserar och korrigerar bristerna i lagen.

SLC - Bengt Nyman
Spannmålsutskottet diskuterade lönsamhetsfrågor

SLC:s spannmålsutskott diskuterade bland annat lönsamhetsfrågor och krispaketet på sitt möte den första november. Utskottsordförande Bengt Nyman presenterade Naturresursinstitutet Lukes prognos enligt vilken årets lönsamhetskoefficient blir 0,00.