Brysselkontoret: Rösta rätt, räkna rätt

För finländska jord- och skogsbrukets del inträffar både riksdagsvalet och europaparlamentsvalet under en kritisk tidpunkt eftersom riktlinjerna för den kommande gemensamma lantbrukspolitiken sannolikt fastställs under den kommande valperioden, konstaterar SLC:s ungdomsombudsman Annika Öhberg.

SLC - Drivning6 Webben
Perfekta drivningsförhållanden gläder skogsvårdsföreningen

Det kalla vädret välkomnas av alla inom skogsbranschen. Drivningsförhållandena är goda och det går att utföra arbeten också på torvmarker.

SLC - Kimito B Webben
Skogsreviret öppnade dörrarna för Kimitonejdens skogsägare

Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret har tagit vid där Kimitonejdens skogsvårdsförening slutade. Revirets verksamhet på Kimitoön inleddes i början av året.

SLC - Portin Webben
Samhällsplanering och ökad förståelse för skogsbruket viktiga frågor för SLC:s nya skogsombudsman

Forstmästare Anders Portin börjar som SLC:s skogsombudsman i april. På agendan står bland annat samhällsplaneringen samt att öka allmänhetens förståelse för hållbart skogsbruk.

6 orsaker att satsa på finländskt skogsbruk

Inför kommande riksdagsval och EU-parlamentsval kommer SLC, takorganisation för både producentorganisationer och skogsvårdsföreningar i Svenskfinland, att lyfta fram skogen som ett valtema.

SLC - Dsc 0999
Planerar börja bygga nytt fähus för dikor

Efter en treårig sejour som lärare vid Optima Lannäslunds skolor har Mats Edström tagit över föräldrarnas produktionsverksamhet i Lillby, Pedersöre i höstas. Det är dikor och nötköttsproduktion som gäller för den 27-årige jordbrukaren i fortsättningen.

SLC - Nyland1
SLC Nyland kritiskt till nedskärningar i miljöåtgärder

SLC Nylands styrelse träffades förra veckan hos Lantmännen Agro i Vanda. Styrelsen med ordförande Thomas Antas i spetsen är mycket kritisk till de av jord- och skogsbruksministeriet aviserade nedskärningarna i miljöersättningen samt i medlen för nya ekoförbindelser och tilläggsarealer till gamla förbindelser.

Jari Leppä fortsätter sin CAP-turné i Nurmijärvi och Salo

Jord- och skogsbruksministeriets diskussioner om CAP-reformen fortsätter. Följande gång man har möjlighet att träffa jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (c) och de beredande tjänstemännen är på måndag klockan 11.45 i Monikkosali, Kuntotie 7 i Klövskog, Nurmijärvi. På tisdag, klockan 9.15 ordnas motsvarande tillställning på medborgarinstitutet, Ylhäistentie 2 i Salo.

SLC - Kaustby1
Leppä svarade på frågor om CAP27 i Kaustby

Minskad byråkrati är något som Finland stöder i beredningen av CAP27-reformen. Däremot är landet kritiskt mot de planerade nedskärningarna. Det framkom när Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä drog ut på en informationsturné om reformen.

230 åländska odlare sökte statligt krisstöd

Cirka 230 åländska odlare har ansökt om att få del av det statliga krisstödet efter sommarens torka.

SLC Nylands specialutskott och representanter 2019

SLC Nyland: Nedskärningar drabbar miljöåtgärder inom jordbruket

SLC Nyland ställer sig kritiskt till regeringens beslut att kraftigt skära ner på jordbrukets miljöersättningar. Även regeringens besked om att nya förbindelser eller avtal som gäller miljöersättningar inte ingås 2020 oroar.