SLC - Dsc 1187
Efterlyser ny diskussion om gårdsslakteriernas villkor

Småskaliga slakterier på landsbygden är ett positivt fenomen ur ekonomisk, miljömässig och etisk synpunkt. Den byråkrati som reglerar verksamheten kunde dock lindras av flera orsaker, säger fårfarmaren och SFP-riksdagskandidaten Christoffer Ingo.

SLC - Dsc07604
Mildare vintrar ställer nya krav på skogsbruket

Stormarna har inte blivit fler, men mildare vintrar och dålig tjäle i markerna medverkade till de svåra stormskadorna i Sveriges skogar åren 2005 och 2007. Det är en av slutsatserna som skogsskötselspecialisten Per Hazell från Skogsstyrelsen i Sverige presenterade vid Ålands Skogsvårdsförenings välbesökta vårmöte den 25 mars.

SLC - Slc Aboland Valdebatt 1
SLC Åboland höll vårmöte med valdebatt

SLC Åboland höll vårmöte och riksdagsvalsdebatt på Hotell Stallbacken på Nagu. Gipspridning, kolbindning och betande djur var bland annat på agendan.

SLC - Ooosp1
Långgård: Viktigt att Österbotten får en landsbygdskandidat invald i riksdagen

Kampen om en ny djurskyddslag fortsätter. En politisk kamp som kan bli mycket hård. Nu behövs riksdagsmän som förstår landsbygden och vi måste gå man hur huse på valdagen för att så sker, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

SLC - Ooosp4
ÖSP-fullmäktige diskuterade stormen, krisberedskap och satellitövervakning

Den dåliga avsättningen på stockvirke i kombination med stormen Alfrida diskuterades livligt på ÖSP:s förbundsfullmäktige. Områden som drabbas av en storm bör prioriteras av andelslaget. ÖSP påverkar redan Metsä att styra över kvoter till Österbotten.

SLC - 20190323 104329
Ungdomsträff i Åboland

Femton lantbruksungdomar deltog i SLC Åbolands ungdomsträff senaste lördag.

SLC - Tradgardmote1
Trädgårdsproducenterna höll årsmöten

ÖSP:s trädgårdsföreningar har hållit årsmöten. LF gjorde ett nedslag när den största av dem – Närpes trädgårdsproducenter – höll sitt möte i slutet av förra veckan.

Utbetalning kan dröja för åländska krisstödet

Totalt 138 åländska odlare hade lämnat in ansökningar om stöd för skördeskador enligt det åländska krispaketet när ansökningstiden gick ut förra fredagen. Jordbruksbyråns chef Sölve Högman hoppas att ersättningarna kan betalas ut i maj, men påpekar att det kan dra ut på tiden eftersom stödet måste godkännas av EU.

Syväniemi leder Föreningen Matinformation

Anni-Mari Syväniemi har valts till ny verksamhetsledare för Föreningen Matinformation r.f. (Ruokatieto Yhdistys r.y.). Syväniemi, som är pedagogie magister och hushållslärare, kommer från posten som matkulturombudsman på MTK. Hon har en lång erfarenhet och bred förståelse för den inhemska matkedjan från jord till bord.

Skogsvaldebatt i samband med SLC Nylands vårmöte

Nyländska bönder och skogsägare samlas på torsdag (4.4.) till SLC Nylands vårmöte på Söderkulla Gård i Sibbo. På eftermiddagen hålls på samma plats SLC:s valdebatt om det finländska skogsbruket.

Ny SLC-medlemsförmån: Hyr eller hyr ut med SKED

SLC har inlett samarbete med SKED Oy som erbjuder en mobilapplikation för lantbruket som gör det möjligt att dela befintliga resurser med varandra och samtidigt skapa nya intäktsströmmar till gården.

SLC: Använd korrekta fakta om matproduktionens klimatpåverkan!

– När man går ut med information är det viktigt att man har rätt fakta. I Paris-avtalet har man kommit överens om att varje land tar ansvar för sina egna klimatutsläpp. Därför är det vilseledande att rakt av tillämpa global statistik på finländska förhållanden, säger Mats Nylund, ordförande för SLC.