Staffan1
Relevant lantbruksjournalistik är vad vi ska syssla med, säger LF:s nya chefredaktör Staffan Björkell. FOTO: Mia Wikström
Jordbruk Skogsbruk SLC Landsbygdsnäringar

Staffan Björkell är
ny chefredaktör för LF

SLC:s förbundsstyrelse har tisdag 17 december utsett Staffan Björkell, 34, till chefredaktör för medlemstidningen Landsbygdens Folk. Han efterträder Micke Godtfredsen som pensionerar sig i vår.

– Vi ska fortsätta med att göra en bra tidning för medlemmar och prenumeranter, säger den nyutnämnda chefredaktören. Relevant lantbruksjournalistik är vad vi ska syssla med.

Staffan Björkell hoppas bland annat på att kunna skärpa bevakningen av marknaden för jordbruksvaror och livsmedel, men också förnödenheter för jordbruket.

– Jordbrukets lönsamhet är en högrelevant fråga och vi måste räkna med att den blir allt mer beroende av en gynnsam marknad säger han. Därför blir det också allt viktigare att följa med vad som händer inom handeln med förnödenheter och jordbruksprodukter.

SLC:s förbundsordförande Mats Nylund säger att styrelsen med valet av Staffan Björkell utgår från att Landsbygdens Folks medlemsinriktade linje med en hög lantbrukspolitisk profil fortsätter.

– De undersökningar vi har gjort under senare år av medlemmarnas förväntningar på SLC visar samstämmigt att tidningen är den medlemsförmån som uppskattas allra mest, fortsätter Mats Nylund. En gång i veckan påminner tidningen våra jordbrukare om att de är medlemmar i SLC.

Samtidigt framhåller Mats Nylund att alla tryckta medier för tillfället lever med hårda ekonomiska utmaningar, i synnerhet vad gäller distributionskostnader.

– Situationen gör att den nya chefredaktören också har ett ekonomiskt ansvar. En professionell journalistisk linje kombinerad med ekonomisk kunskap var styrelsens motivering när vi stannade för Staffan Björkell, säger Mats Nylund.

Staffan Björkell är utbildad journalist (pol.kand.) och agrolog (YH). Han har tidigare jobbat som lärare vid Novia och som ekonomirådgivare inom landsbygdsrådgivningen. Han gjorde sin debut på Landsbygdens Folk som sommarjobbare 2010. Sedan april 2018 har han jobbat som redaktör vid tidningen.

Han driver också ett familjejordbruk på Sarfsalö i Lovisa med potatis som specialodling. I den egenskapen har han även varit medlem i SLC:s potatisutskott.