SLC - Vindkraftpark 1 A
Vindarna ven när Ömossa vindkraftspark invigdes

Finlands största vindkraftverkspark i sitt slag har öppnat. Ömossa har som bäst en årsproduktion på 400.000 megawattimmar – det räcker för sex småstäders energibehov.

SLC - Svarvar 2 B Webb
I Carl-Görans svarvade skapelser får träet tala

Carl-Göran Österbacka svarvar mest varje dag, även om han ibland behöver pauser för inspiration. På utställningen Former i trä kan man bland annat se hans fina svarvade hattar.

SLC - Lonsamhet
Livsmedelsföretagare lärde sig om lönsamhet

En handfull österbottniska livsmedelsföretagare sökte sig senaste onsdag till en föreläsning arrangerad av Företagshuset Dynamo i Österbotten inom ramen för Yrkesakademins kursprojekt. Föreläste gjorde ekonomie magister Per Vilén och temat för dagen var lönsamhet i livsmedelsföretag.

SLC - Grundvatten
Västnylands grundvattenkartor ritas om – klass E förbryllar

I Sjundeå har ett skogsområde på 45 hektar med en liten källa fått den nya E-klassificeringen – med oklara konsekvenser för markägaren.

SLC - Skoldag 1
Skoleleverna gillar skogsdagen

Lars Ekman berättar för eleverna om gallringsskog. Närmare 1.000 lågstadieelever från Vanda fick förra veckan bekanta sig närmare med skogen.

SLC - Metso
Miljöstöd och naturvård tryggar mångfalden i privatskogar

Hyggesbränningar bidrar till biologisk mångfald i skogarna. Ekonomiskogarna behöver mer bränt och förkolnat trä, levande naturvårdsträd och döda torrakor och lågor. Den ekologiska hållbarheten i skogarna kan ökas effektivt med hjälp av METSO-programmet.

Påverka den nationella skogsstrategin, svara på frågorna på dinasikt.fi!

​Svara på den enkät som öppnats på webbplatsen dinasikt.fi​ och medverka i uppdateringen av den nationella skogsstrategin.

SLC - Nbc Christina20 Furustam2
Handelskriget mellan USA och Kina berör också EU

Efter sju decennier med allt friare handel befinner sig världen nu i en situation med risk för ett växande handelskrig, konstaterade LRF:s ansvariga för handel och internationell samordning, Christina Furustam, i sitt anförande på Nordiska Bondeorganisationernas centralråds presidiemöte i Danmark nyligen.

Varmare somrar främjar fler hungriga skadeinsekter

Det är inte bara torkan som hotar jordbruket om uppvärmningen fortsätter. Hettan sätter också fart på skadeinsekter som blir bara hungrigare ju hetare vädret blir. Uppe i höga Norden kan skördarna minska med 75 procent om somrarna blir varmare.

SLC - Viktoria Forsberg
Sociala medier möjlighet för företagen på landsbygden

Viktoria Forsberg är vd för Seger Marketing som specialiserat sig på branding och marknadsföring på sociala medier. Att utnyttja sociala medier i marknadsföringssyfte är ett utmärkt instrument för företagare på landsbygden.

SLC - Strandskydd 01
Stranden är en tillgång som många eftertraktar

– Visst måste båtfolket ha platser där de kan ta iland, säger Mats Eriksson i Nagu, med rötter och ägor i Innamoarkipelagen. En rapport från Egentliga Finlands förbund i somras antydde att de fria stränderna i Skärgårdshavet är på upphällningen. Markägare och kommuner i Åboland ser ändå inte att det finns någon orsak att stoppa stugbyggandet.

SLC - Andreas Johansson
I marginalen: Vem äger marken?

I flera delar av Svenskfinland har vi markägare stött på problem då myndigheterna genom en planläggningsprocess avgör hur och till vad vår mark får användas, konstaterar Andreas Johansson.