Projektet Raseborgs å bjuder in odlare till vattenvård

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Områdets markägare och jordbrukare önskas delta i åtgärderna redan i planeringsskedet.

SLC - 28123553349 A1E3D0Bf47 O
EU breddar vägen för handel med Vietnam

EU-kommissionen har godkänt förslaget till ett handels- och investeringsavtal mellan EU och Vietnam. Därmed har parterna breddat vägen för fastare handelsförbindelser och en avveckling av tullarna inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

Utkastet till statsrådets förordning om enskilda vägar på remiss

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om enskilda vägar. Förordningsutkastet gäller särskilt statsunderstöd för byggande och underhåll av en enskild väg.

Ändringar i energibeskattningen, temporärt förhöjd återbäring till jordbruksidkare

Regeringen föreslår ändringar i beskattningen av uppvärmningsbränslen och bränslen för arbetsmaskiner, ellager samt kombinerad produktion av el och värme. Återbäringen av innevarande års energiskatter inom jordbruket höjs temporärt nästa år.

SLC - Kone Agria1
Intressanta innovationer från KoneAgria

Innovationer och nyheter fanns det inte lika rikligt av som under tidigare år på KoneAgria, men visst fanns de och en del av dem kan beskådas igen på Helsingforsmässan 15-17.11. Markku Koivisto förevisar Arskametallis nyhet, Wisdom seed, ett slags småfrösåll som med hjälp av blått LED-ljus tar bort sjukdomar från spannmål.

Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017-2018?

Nu är det åter dags att utse den bästa finländska insatsen i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

SLC Nyland: Jord- och skogsbruket kan öka bindningen av kol

Jord- och skogsbruket har potential att bidra till att bromsa klimatuppvärmningen, säger SLC Nyland i ett uttalande.

LokalTapiola blir LPA:s samarbetspartner i projektet Ta hand om bonden

LokalTapiolas lantbruks- och skogsbruksspecialister kommer att ingå i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s nätverk Ta hand om bonden.

Kommissionen lade fram en ny bioekonomisk strategi

Förra veckan lade Europeiska kommissionen fram en uppdaterad strategi och handlingsplan för att utveckla en hållbar och cirkulär ekonomi som ska tjäna det europeiska samhället, miljön och ekonomin.

ÅPF vill ha bort Ålands vildsvin

Efter nya rapporter om förekomst av vildsvin på Åland betonar Ålands producentförbunds vd Henry Lindström att förbundets tidigare ståndpunkt står fast: – De ska utrotas. Det ska inte etableras någon vildsvinsstam på Åland.

SLC - Kone Agria Sb 1
Pellon introducerar helhetskonceptet Feedline e-Pro

Pellon introducerar Feedline e-Pro på KoneAgria. Det är fråga om ett helhetskoncept för utfodring som består av flera komponenter och dess hjärta är styrenheten G-Pro2.

SLC - Mats Nylund
SLC vill se åtgärder för att stävja klimatförändringen IPCC-rapport måste tas på allvar

SLC tar den färska rapporten på allvar. SLC:s medlemmar är i en nyckelposition när det gäller att bromsa klimatuppvärmningen, eftersom vår produktion binder kol, i synnerhet genom skogsbruket. Det är SLC-ordföranden Mats Nylunds första spontana reaktion på IPCC-rapporten.​ Det var i början av den här veckan som IPCC, det vill säga den mellanstatliga panelen för klimatförändringar gav ut en sammanfattning av specialrapporten om global uppvärmning, ”Global Warming of 1.5 °C”.