SLC - Jaaakt10 Webb
Varg hämmar älgjakten i Pörtom

Älgskadorna i Pörtom har varit relativt stora de senaste åren. Älgstammen bör minskas men tyvärr hamnar jägarna att undvika en del av områden med mycket älg. Orsaken skrivs vargar.

SLC - Torka 2 Webb
Särskilt utmanande förhållanden för vårens planteringar

Den exceptionellt torra våren och sommaren har varit utmanande för de plantor som planterades i våras.

SLC - Lappland 1 Webb
Skogen i Lappland växer allt bättre

Bjarne Andersson tog chansen att vara med på en gruppresa i Lappland med skogsbruk som huvudtema. Under fem dagar i september fick resenärerna bekanta sig med skogsbrukets utmaningar norr om polcirkeln.

SLC - Motorsagskurs 2 B Webb
Ökad efterfrågan på motorsågskurser för kvinnor

Det blev snabbt fullsatt på den motorsågskurs för kvinnor som Jakobstads Arbis arrangerade i början av oktober.

SLC - Minimurvel 1 B Webb
Skogsmurvlar sammanstrålade i Solf

För tredje gången på fyra år har Ove Ljungqvist arrangerat en mini-skogsmurvelmarknad på ett av sina skogsskiften i Solf, Korsholm.

SLC - Skogstavling 1 Webb
Lekfull tävling sammanförde Svenskfinlands skogsägare i Västankvarn

Skogsägare från Nyland, Åboland och Österbotten samlades i Västankvarn i Ingå för skogsfärdighetstävlingen.

SLC - 42904344 241166129882401 7400376818789777408 O
Ambitiöst skogsprojekt i Zambia får finskt godkännande

Finlands ambassad i Zambia välkomnar ett ambitiöst projekt för att plantera över två miljarder träd i Zambia fram till 2021. Projektet ska involvera lokala samhällen och skolor i skogsförvaltningen och på så sätt värna om både skog och klimat.

SkogsElmia instiftar pris för innovation

SkogsElmia Innovation Award är en ny utmärkelse med syfte att lyfta ny och innovativ teknik inom skogsbruket.

SLC - Clt Examen Webb
Examensarbete utvärderar CLT ur miljöperspektiv

CLT har marknadsförts som ett miljövänligt byggmaterial. Wilma Lapiolahti undersökte om påståendet stämmer.

SLC - Stocklador 2 C Webb
Stocklador till heders på Bergö

På åkrar och ängar syns inte många hölador idag. På Bergö i Malax finns dock både nya och bevarade stock- och brädlador.

USDA eftersträvar dialog om nya förädlingsmetoder

Det amerikanska jordbruksministeriet USDA ställer sig positiv till gensaxen. Ministeriet betonar vikten av att konsumenterna lär sig skilja mellan gensaxen och konventionell GMO. Ministeriet eftersträvar därför en dialog om de nya metoderna.

Projektet Raseborgs å bjuder in odlare till vattenvård

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Områdets markägare och jordbrukare önskas delta i åtgärderna redan i planeringsskedet.