SLC - Kronos 1
Kronos visade upp ny kran med kranspetsstyrning

En ny kran – Gripto 1009 – med kranspetsstyrning, eller Smart Boom Control, det visade Kronos upp på FinnMetko i Jämsä. Den nya tekniken medför mjukare rörelser och underlättar arbetet för föraren, säger försäljningschef Dennis Grankvist.

SLC - Nisula 1
Nisula: Mindre betyder ibland mer

Mindre kan betyda mer. Det menar inhemska Nisula som på mässan FinnMetko presenterade den nya skördaren N5. En skördare som är lätt och som kan avverka på torvmarker.

SLC - Skogskultur Extrabild
Finlandssvenska skogsbrukets stöttepelare

Skogsutflykter för barn, facktidning, stipendier och läromaterial. Med långa historiska anor främjar Föreningen för Skogskultur det finlandssvenska skogsbruket på bred front.

SLC - Upm Honkarakenne
Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020

De höghus eller radhus som uppförs i Finland 2018-2020 kommer allt oftare att byggas i trä. Detta framgår av en undersökning som Rakennustutkimus RTS genomförde i juni och där man kartlade kommunernas syn på användningen av trä i byggandet.

Miljöministeriet inleder ett stödprogram för träbyggande

Det primära målet med åtgärdsprogrammet för träbyggande 2016-2021 är att främja användningen av trä i byggandet och på det viset försöka minska det ekologiska fotavtrycket inom byggsektorn.

SLC - Kolonistugor 1
Jord- och skogsbruksmark blev koloniträdgård

Håkan Rönnqvist i Malax är en markägare och företagare som hittat ny användning för tidigare jord- och skogsbruksmark. – Idén till Åminne Kolonilotter är från en koloniträdgård i Sverige, dit vi varit på semesterresor. Tanken på en koloniträdgård i Österbotten väcktes, berättar han.

SLC - Vindkraftpark 1 A
Vindarna ven när Ömossa vindkraftspark invigdes

Finlands största vindkraftverkspark i sitt slag har öppnat. Ömossa har som bäst en årsproduktion på 400.000 megawattimmar – det räcker för sex småstäders energibehov.

SLC - Svarvar 2 B Webb
I Carl-Görans svarvade skapelser får träet tala

Carl-Göran Österbacka svarvar mest varje dag, även om han ibland behöver pauser för inspiration. På utställningen Former i trä kan man bland annat se hans fina svarvade hattar.

SLC - Lonsamhet
Livsmedelsföretagare lärde sig om lönsamhet

En handfull österbottniska livsmedelsföretagare sökte sig senaste onsdag till en föreläsning arrangerad av Företagshuset Dynamo i Österbotten inom ramen för Yrkesakademins kursprojekt. Föreläste gjorde ekonomie magister Per Vilén och temat för dagen var lönsamhet i livsmedelsföretag.

SLC - Grundvatten
Västnylands grundvattenkartor ritas om – klass E förbryllar

I Sjundeå har ett skogsområde på 45 hektar med en liten källa fått den nya E-klassificeringen – med oklara konsekvenser för markägaren.

SLC - Skoldag 1
Skoleleverna gillar skogsdagen

Lars Ekman berättar för eleverna om gallringsskog. Närmare 1.000 lågstadieelever från Vanda fick förra veckan bekanta sig närmare med skogen.

SLC - Metso
Miljöstöd och naturvård tryggar mångfalden i privatskogar

Hyggesbränningar bidrar till biologisk mångfald i skogarna. Ekonomiskogarna behöver mer bränt och förkolnat trä, levande naturvårdsträd och döda torrakor och lågor. Den ekologiska hållbarheten i skogarna kan ökas effektivt med hjälp av METSO-programmet.