Ossb7
SLC:s ordförande Mats Nylund (närmast) berättade på "Oss bönder emellan" i Närpes om vikten av den nationella intressebevakningen. Något som blivit viktigare i takt med jordbruket utpekas som en miljöbov i den pågående klimatdebatten. I bakgrunden Niclas Sjöskog som fungerade som moderator.
Jordbruk Skogsbruk SLC

Fortsatt stort intresse för
”Oss bönder emellan”

I år satsar ÖSP på att förbättra jordbrukets image genom effektivare kommunikation utåt. Ett steg i rätt riktning med tanke på att de gröna näringarna ofta utpekas som klimatbovar, konstaterade Mats Nylund på ”Oss bönder emellan” i Närpes.

Ät inte kött. Sluta avverka skog. Jordbruket är en klimatbov. Den senaste tiden har dylika påståendet florerat frekvent i sociala medier och i traditionella medier. Starka krafter som miljöföreningar har medvind i opinionen och utpekar på felaktiga grunder jordbruket – de gröna näringarna – som en klimatbov.

–På sistone har vi ofta hamnat i försvarsställning. Ibland verkar folk tro att jordbruket är roten till allt ont. Men vi som jobbar med det här vet att så är inte fallet. Därför är det viktigt att vi tar ett aktivare grepp och ger den rätta bilden av vad vi jobbar med, säger ÖSP:s verksamhetsledare Sussie West.

Hon var på plats i Närpes i måndags när den första ”Oss bönder emellan” gick av stapeln. West berättade om förbundets nya mediestrategi som tydligare stipulerar hur ÖSP kommunicerar internt och externt.

–Gällande den externa kommunikationen kommer vi att bli aktivare på Twitter, Instagram och också på Facebook där vi redan finns. Gällande kommunikationen utåt på Instagram hoppas vi att medlemmarna också kommer att vara aktiva och hjälpa till att berätta i bilder vad vi jobbar med.

Sprid rätt bild

Medlemmarna kan på sociala medier under hashtaggen #osterbottenlevererar sprida de österbottniska producenternas vardag. I slutet av året ordnas en tävling för de inlägg och bilder som varje månad har fått mest gilla-markeringar.

–Alla kan vara en del av den här kampanjen. Man behöver inte vara en fotograf utan huvudsaken är att vi visa vad vi gör och lyfta fram det. I slutet av året gör tolv finalister upp om vem som vinner tävlingen, berättar West.

Kampanjen handlar inte bara om att förbättra jordbrukets image. Den handlar också om att aktivera traditionella medier som i långt mist kontakten till jordbruket och därmed också en del kunskapen.

–I dag väljer många medier att inte närvara när vi ordnar aktiviteter. Oberoende hur vi försöker. Det bidrar också till en negativ bild av jord- och skogsbruket i synnerhet i dagens klimatdebatt fast vi är den enda näring som binder koldioxid. Vi måste bli bättre på att kommunicera och leva i tiden och ju fler som gör det desto bättre, säger Niclas Sjöskog, som fungerade som moderator på tillställningen.

SLC:s ordförande och riksdagsledamot Mats Nylund berättade om den viktigaste uppgiften som centralförbundet har – intressebevakning. En del av verksamheten som sällan syns och hörs men som i många fall kan vara avgörande för medlemmarna.

–Nyheten om att det blir obligatoriskt för restauranger att berätta om varifrån köttet kommer är ett led i vår intressebevakning. Bakom den ligger hårt jobb som pågått i flera år. Det är ett exempel på något som SLC tillsammans med andra har jobbat hårt med att få igenom – och i maj träder förordningen i kraft, konstaterar Nylund.

Ossb3
Den här veckan har ”Oss bönder emellan” ordnats i Österbotten. Först ut var Närpes i måndags dit cirka 80 medlemmar kom för att höra om ÖSP:s och SLC:s verksamhet samt aktuella saker. Den pågående klimatdebatten behandlades livligt.

Livsmedelsombudsmannen ett framsteg

Ett annat exempel på vad SLC:s intressebevakning har bidragit till är inrättandet av en livsmedelsombudsman – en idé som ursprungligen initierades av ÖSP:s tidigare eldsjäl Martin Westerberg från Närpes.

–Med tanke på hur orättvist prisfördelningen är i det här landet har vi en del förhoppningar på den nya ombudsmannen. Det här är också något som är på gång inom EU där man arbetar på ett direktiv för att bekämpa just osunda handelsmetoder.

Nylund tog också upp vikten av ÖSP:s nya mediestrategi som i långt är avgörande i arbetet med att ge en korrekt bild av jordbruket.

–Medievärlden har ändrat. Nyhetsvärdet skapas i dag från pressutskick o sociala medier. Det här är något vi måste lära oss att leva med och hantera bättre.

Han tog upp en rad olika exempel på vad okunskapen om landsbygden och de gröna näringarna har lett till i den pågående klimatdebatten. Fakta visar att 74 procent av Finlands koldioxidutsläpp kommer från energiproduktion som kol, olja och gas. Jordbruket står för 12 procent och köttproduktionen – som fått utstå hård kritik – står för omkring 4,7 procent av utsläppen.

–Enligt uppgifter för 2017 binder skogen 48,3 procent av Finlands koldioxidutsläpp med den avverkningstakt vi har. Trots det får osakliga kampanjer som vill stoppa avverkning genomslag i media. Vi har inte luftherravälde i debatten just nu och det är något som vi måste ta tag i, konstaterar han.

Samtidigt fortsätter SLC:s förtroendevalda och tjänstemän på nationell nivå värvet och uppgiften att föra fram fakta och inte osanningar. I arbetsgrupper, i utskott i arbetsgrupper, i utskott, i beredningsgrupper.

–Vi skulle bli överkörda av andra krafter utan den här intressebevakningen. Och nu är det också snart riksdags- och EU-val. Att vi väljer in riksdagsmän från landsbygden är oerhört viktigt – men det förutsätter att vi går och röstar och får andra att rösta.

Diskussioner om kötthysterin

Det blev en del diskussioner kring kötthysterin och den klimatångest den medför på vissa personer. Bengt Norrback tycker också debatten är snedvriden.

–Folk tror de kan ha gott samvete om de inte äter kött. Samtidigt äter vi mindre potatis men i stället mer avokado och andra importerade varor som ris, vilket är olyckligt. Det här är en ekvation jag inte får ihop, säger han.

Johnny Granqvist lyfte upp vikten av att variera växtföljden.

–Vi har mycket spannmålsodling här i området och jag önskar att ÖSP jobbar för en mångsidig växtföljd inför nästa stödperiod. Det förbättrar markbalansen och ökar också kolbindningen.

Jussi Murto-Koivisto fortsatte:

–Inför nästa programperiod ska ni också se efter så att inte kommersiella aktörer kommer med lösningar och tar våra miljöstödspengar. Det är politiskt högaktuellt med kolsänkor och bindning av näringsämnen.

ÖSP:s ordförande Tomas Långgård konstaterade också att det finns en rad olika positiva tecken på att botten är nådd. Priserna har börjat röra på sig uppåt och det gäller i synnerhet spannmålspriserna.

–Det ser ut som att det vänder och vi skulle naturligtvis vilja att det går fortare. Men det börjar ljusna. Samtidigt har vi på politiskt nivå nått en del framgångar gällande intressebevakningen. Vi kan inte vara nöjda men vi ser tecken på att det håller på att vända, säger han.

Långgård berättade också om ÖSP:s verksamhetsplan för det kommande året. I fokus förutom kommunikation är gårdarnas lönsamhet, marknad, politik, kompetens och sociala frågor.

Drygt åttio personer deltog i Oss bönder emellan i Närpes. I tisdagens tillfälle i Jakobstad deltog cirka 100 och i onsdags kom 80 till Vasa.