Jordbruk EU Globalt Marknad

Österrike vill omförhandla
EU-avtalet med Mercosur

Österrikes regering kräver nya förhandlingar om ett frihandelsavtal med den sydamerikanska tullunionen Mercosur. Det meddelade förbundskansler Sebastian Kurz under besök i Bryssel. Därmed kan EU inte godkänna avtalet i sin nuvarande form.

EU och Mercosur enades i juni förra året om ett förhandlingsresultat efter mer än tjugo års mödosamma samtal. Alla medlemsländer och EU-parlamentet måste ratificera avtalet innan det kan träda i kraft. Nu har Österrike stoppat processen med sitt veto.

Sebastian Kurz meddelade EU-kommissionen om saken på söndagen i samband med en träff med den nya kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Enligt Kurz tillfredsställer avtalet inte Österrikes regering i sin nuvarande form.

Regeringen lovade redan före valet att stoppa det färdiga avtalet. Beslutet finns också med i regeringsprogrammet. Enligt Österrikes jordbruksminister Elisabeth Köstinger har regeringen goda motiveringar för sitt handlande.

För det första producerar Österrike nötkött av högsta kvalitet. För det andra kritiserar vi de katastrofala brandröjningarna och avverkningarna i regnskogarna. Sådana åtgärder får inte belönas med lukrativa avtal, tillägger Köstinger.

Österrike är inte ensamt om kritiken. De franska nötproducenterna har också krävt att president Emmanuel Macron ska fälla det kontroversiella avtalet. Irland har med ett veto om Brasilien inte ändrar sin politik i frågan.

Parlamentet uttrycker missnöje

Talrika ledamöter i EU-parlamentet har krävt omfattande förändringar i det färdiga avtalet med Mercosur. Det motiveras bland annat med att EU inte kan ställa nya krav på sina egna jordbrukare och samtidigt tolerera lägre standarder för livsmedel från Sydamerika.

Brasiliens klimatbrott kritiseras också. Behandlingen av avtalet har ännu inte börjat på allvar i parlamentet. Avtalstexten måste först översättas till alla EU-språk och det tar tid. Österrikes veto med krav på grundläggande förändringar förlänger dröjsmålet ytterligare.

Handelskommissionär Phil Hogan försvarade nyligen mercosuravtalet inför parlamentet. Hogan medgav att EU:s miljöstandarder inte till hundra procent har fyllts i Sydamerika. Trots detta är avtalet en chans som främjar den goda saken mer än tomt prat.

Hogan påpekade att Brasilien har samtyckt till att stoppa olaglig skogsröjning och avverkning av omkring 12 miljoner hektar regnskog fram till 2030. Importen av nötkött från Mercosur uppfyller EU:s stränga standarder, argumenterade Hogan vidare.