Jordbruk Marknad

Euron från export
och specialgrödor

Lönar det sig att odla bulkspannmål för 2 euros timlön eller borde man satsa på att få bättre lönsamhet med export och specialgrödor? RuoKasvu-projektet ordnar under vintern en seminarieserie om hur odlarna och livsmedelsföretagen kan dra nytt av export.

På seminarierna medverkar köpare av specialgrödor och förädlare av exportprodukter, bland annat Helsingin Mylly, Trans Farm, Caraway Finland, Apetit och Fazer Mylly. Även Naturinstitutets forskare deltar.

Programmet är på finska. De första tillfällena hålls i Kouvola 27.1, Hyvinge 30.1 och Pemar 6.2. Övriga tillfällen, närmare program, anmälningslänk och sista anmälningsdag för respektive seminarium hittas på Ruokasvu-projektets portal.

Tillfällena är avgiftsfria, men anmälan förutsätts med  tanke på arrangemangen och serveringen.