Lpx 152750
Nio tillverkare av växtskyddsmedel har lämnat in ansökningar om förnyade försäljningstillstånd för glyfosat efter 2022. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Nio kemiföretag vill förnya
EU-tillståndet för glyfosat

Det blåser upp till förnyad debatt om glyfosat och dess användning i EU. Det officiella EU-tillståndet för försäljning glyfosat går ut i slutet av 2022. Medlet får därefter användas ytterligare ett år. Nu har en grupp tillverkare begärt förlängning.

Enligt EU-bestämmelserna måste en ansökan om förnyat tillstånd lämnas in senast tre år innan det giltiga tillståndet går ut. Nio tillverkare av växtskyddsmedel lämnade strax före julen inom utsatt tid sina ansökningar under rubriken ”Glyphosate Renewal Group”.

I gruppen ingår bland annat Bayer, Syngenta, USA-koncernen Albaugh och Nufarm från Australien. De nationella myndigheterna i fyra medlemsländer – Sverige, Nederländerna, Frankrike och Ungern – ska pröva de digra ansökningshandlingarna.

Experterna rapporterar till livsmedelsmyndigheten Efsa, som bereder ärendet för EU-kommissionen. Som vanligt är medlemsländerna starkt splittrade. Motståndet mot glyfosat har knappast minskat med åren.

Flera försök till nationella förbud

Frankrike, Luxemburg och Österrike har redan försökt soloköra med förtida förbud. Frankrike har infört olika slags delförbud, medan Österrikes begäran om totalförbud nyligen stoppades av kommissionen på grund av formella brister.

I Tyskland backar det socialdemokratiskt styrda miljöministeriet upp ett förbud. Den konservativa jordbruksministern Julia Klöckner har likaså flaggat för ett glyfosatförbud i slutet av 2022 med definitivt användningsstopp senast 2023.

Den tyska regeringen vill systematiskt avveckla användningen av glyfosat från 2020. Förbundsregeringen i Berlin tror inte på möjligheten att mobilisera en majoritet inom EU för en förlängning.

Företagen inom Glyphosate Renewal Group när däremot förhoppningar. Enligt en talesperson för Bayer kommer koncernerna att leverera EU-kommissionen mycket starka, vetenskapligt baserade argument för ett fortsatt tillstånd efter 2022.

Den dramatiska EU-omröstningen om glyfosat i slutet av 2017 är fortfarande i gott minne. Ursprungligen ville kommissionen då förlänga tillståndet med hela femton år, men fristen krympte under processens gång till bara fem år.

Sammanlagt röstade 18 länder i omprövningskommittén för en förlängning, bland dem Finland och Sverige. Den tyska jordbruksministern Christian Schmidts oväntade övergång till ja-sidan avgjorde den mycket jämna omröstningen.

Resultatet förorsakade stor kalabalik hemma i Tyskland. Efter omröstningen fick ministern ta emot mordhot och måste lämna sin post. Nio länder röstade mot glyfosat, bland dem Frankrike, Italien och Österrike.

Mest glyfosat i Amerika

De flitigaste användarna av glyfosat i EU är Spanien, Italien, Frankrike och Storbritannien. Det mest gedigna stödet torde finnas i Spanien och merparten av de östeuropeiska länderna.

Ute i världen används glyfosat utan större betänkligheter. Globalt sprutas årligen drygt 830.000 ton glyfosat på en sammanlagt areal av 650 miljoner hektar. Mest används glyfosat i Nord- och Sydamerika.

Ett komplett EU-förbud mot glyfosat kan knappast eliminera förekomsten av rester i europeiska livsmedel. Länder utanför EU får också framöver exportera glyfosatbehandlat vete, majs och soja till EU, förutsatt att gränsvärdena inte överskrids.

För några år sedan hävdade en fransk forskargrupp att råttor som äter glyfosat insjuknar i cancer. Den europeiska kemikalieinspektionen ECHA har däremot inte funnit något vetenskapligt samband mellan glyfosat och cancer.

Samtidigt fortsätter rättsprocesserna mot Bayer i USA, där flera tusentals patienter hävdar att de har insjuknat i cancer efter att ha använt glyfosat. Hittills har 42.500 stämningar lämnats in mot Bayer.