Lpx 95837
Eftersom jordbrukets ekonomiska läge är utmanande behövs nya lösningar, och producenterna är enligt PTT bra på att haka på vid digitala framsteg. FOTO: Landpixel
Jordbruk

PTT: Med rätt åtgärder kan
digitalisering förbättra
jordbrukets lönsamhet

Digitalisering kan förbättra lantbrukssektorns lönsamhet, men då behövs åtgärder för att göra ny teknik snabbare och mera tillgänglig, skriver Pellervos ekonomiska forskningsinstitut PTT.

Digitalisering för med sig stora möjligheter att förbättra jordbrukets lönsamhet, visar en undersökning gjord av PTT. För att den digitala utvecklingen ska nå full potential krävs däremot utbildning och nya arbetssätt. Strukturella ändringar behövs också för att garantera snabbare dataförbindelse och ny plattformsteknik.

– I Finland har vi ett gott utgångsläge för ytterligare digitalisering inom jordbruket, säger PTT:s vd Iiro Jussila. Gårdarna är väl förberedda och nya digitala servicemodeller och standarder utvecklas hela tiden.

Jordbrukare pionjärer inom digitalisering

Eftersom jordbrukets ekonomiska läge är utmanande behövs nya lösningar, och producenterna är enligt PTT bra på att haka på vid digitala framsteg. Enligt Jussila kan man med rätta kalla jordbrukare pionjärer inom digitaliseringen, eftersom man redan i decennier använt digital teknik bland annat inom djuruppfödning.

Enligt undersökningen finns det stor potential i självgående lantbruksmaskiner, där data som samlas in kan användas för att effektivera resursanvändingen. Snabbare förbindelser och större datamängder gynnar också växtförädlingen och möjliggör intensivare odling genom ny precisionsteknik.

– När data från aktörer inom hela livsmedelskedjan kombineras skapar vi mervärde för alla, också för konsumenter, säger Jussila. Tekniken har redan förbättrat konsumenternas tillgång till information om livsmedelssäkerhet och ursprung.

Digitaliseringen kan också öka Finlands konkurrenskraft på exportmarknaden, eftersom aktörer som följer hög standard gällande säkerhet, kvalitet och djurvälfärd främjas.

Ännu för dyrt

Ännu kvarstår hinder för att digital teknik ska kunna utnyttjas fullt ut, påpekar Jussila. Priset på teknik är högt vilket bromsar investeringarna. Problemet förvärras av jordbrukets dåliga lönsamhet.

– Mera information samt ekonomiskt och politiskt stöd krävs för att jordbrukarna ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, säger Jussila. Åtgärder behövs från såväl rådgivnings- och utvecklingsorganisationer som från politiker och myndigheter.

Utgående från undersökningen har PTT listat åtgärder för att göra ny digital teknik mera tillgänglig för jordbrukarna. Bland annat nämns samarbete mellan myndigheter och livsmedelskedjan för att lyfta jordbruket ur lönsamhetssvackan.

Det behövs också investeringar och stöd för att utveckla kommunikationsinfrastrukturen och plattformsteknologin på landsbygden, där företagen ofta har sämre tillgång till bredband och fiberoptik än i storstäder.

Lagstiftningen måste uppdateras för att motsvara den digitala ekonomins krav. Bland annat behövs beslut om datainsamling, användningsrättigheter och lagring. Även mera utbildning behövs inom områden som ledarskap, företagsmodeller och tekniska krav.

FOTNOT: Hela undersökningen kan läsas på finska här.