Minette Batters Oxford
Den brittiska producentordföranden Minette Batters befarar att USA och andra länder frestas att exportera mindervärdig mat till Storbritannien. FOTO: Oxford Farming Conference
Jordbruk EU

Brittiska farmare kräver
garantier för matstandarder

Den brittiska matministern lovar att regeringen kommer att upprätthålla dagens livsmedelsnormer efter brexit. Producentorganisationen NFU tvivlar på löftet och kräver en livsmedelskommission som bland annat ska granska nya handelsavtal.

Matförsörjningen efter brexit var ett viktigt tema på Oxford Farming Conference senaste vecka. Regeringen har försäkrat sina intentioner att inte pruta på varken matsäkerhet, djurskydd eller klimatpåföljder i kommande förhandlingar med potentiella handelspartner.

Trots detta uttryckte NFU-ordföranden Minette Batters en stark oro över risken att regeringen kan frestas att tumma på matnormerna. Förhandlingarna med internationella partner kommer att bli hårda, fastställde hon.

Enligt brittiska handelsexperter ökar pressen på regeringen efter brexit. Regeringen har brått att sluta avtal med utomstående partner. USA kan utnyttja britternas svåra läge genom att pådyvla produkter av dålig kvalitet under EU-nivån.

De gamla historierna om klortvättad kyckling och hormonbehandlat kött uppfattas därför som ett reellt hot mot Storbritanniens nuvarande matsäkerhet. Standarderna för användningen av antibiotika är likaså slappare i tredjeländer.

Risken ökar för billigimport

Både farmare och konsumenter varnar för en ny situation där Storbritannien översvämmas av billiga och mindervärdiga livsmedel från lågprisproducenter i alla världens länder. I värsta fall kan det inhemska jordbruket konkurreras ut av billigimport.

Enligt Minette Batters kommer NFU aldrig att acceptera import av livsmedel som vore olagliga att producera inom det egna jordbruket. Enligt Batters står britterna inför den största förändringen inom matproduktionen sedan flera decennier.

NFU har gått ut med krav på en lagstadgad kommission för matstandarder i det kommande jordbruksavtalet. Kommissionen skulle utrustas med befogenheter att granska nya handelsavtal och avge utlåtanden som regeringen är skyldig att följa.

Batters uppmanade också regeringen att införa en lagstiftning som stöder klimatsmart jordbruksproduktion. Hon påminde om NFU:s målsättningar för ett brittiskt nollutsläppsjordbruk fram till 2040.

Minister hänvisar till britternas goda rykte

Enligt Storbritanniens matminister Theresa Villers har regeringen utfäst sig att hålla matsäkerheten på en hög nivå. Skyddet av landets höga standarder är en bärande del av regeringens strategi i förhandlingarna med kommande handelspartner.

I sitt anförande på konferensen framhöll ministern att de brittiska livsmedlens kvalitet är en trumf på de globala marknaderna. Det brittiska varumärket har ett gott rykte och utgör ryggraden i strategin att utvidga exporten till nya internationella marknader, tillade hon.

Enligt Villers har ansträngningarna redan givit resultat. Britterna har öppnat nya marknader för fårkött i Indien och Japan. Brittiskt nötkött serveras på kinesiska tallrikar för första gången sedan 20 år, betonade ministern.

Det brittiska jordbruket ska utvecklas med hjälp av investeringar i hållbar produktivitet, ny teknik, forskning och utveckling. Just nu bereder ministeriet en ny jordbrukslag som blir den viktigaste reformen sedan fyra decennier, noterade Villers.