Jordbruk EU Marknad

Hård brexit blir
dyr för EU:s jordbruk

En hård brexit kan få kännbara konsekvenser för EU:s medlemsländer. Marknaden för jordbruksprodukter måste räkna med turbulens och kännbara ekonomiska förluster, varnar producentorganisationen Deutscher Bauernverband.

Förhandlingarna mellan Storbritannien och EU om en mjuk brexit inleds den 31 januari. Om ingen enighet kan nås före utgången av 2020 hotar en avtalslös, så kallad hård brexit. Tiden är mycket knapp.

Storbritannien producerar bara 60 procent av sina livsmedel i det egna landet. Följaktligen importerar britterna i dag stora mängder livsmedel. Enbart Tyskland exporterar årligen jordbruksprodukter till ett värde av 4,5 miljarder euro över den engelska kanalen.

Britterna exporterar på motsvarande sätt matprodukter för 1,3 miljarder euro till Tyskland. Handelsbalansen genererar 3,2 miljarder euro i tysk favör. Ett sådant överskott noterar Tyskland inte med någon annan handelspartner.

Enligt statistik från 2017 steg EU:s livsmedelsexport till Storbritannien till ett värde av 41 miljarder euro. Omvänt exporterade britterna matprodukter till andra EU-länder till ett värde av endast 17 miljarder euro.

Den europeiska branschorganisationen för boskap UECBV beräknar att exporten av nötkött från kontinenten till Storbritannien kan minska med 84 procent. För griskött gäller 48 procent och 76 procent för lammkött.

Enligt det tyska forskningsinstitutet för landsbygdsnäringar kan en femtedel av överskottet falla bort efter en mjuk brexit. En hård brexit kan i värsta fall halvera handeln. Det vore katastrofalt.

En hård brexit skulle medföra höga tullar med stigande tullklareringsavgifter och veterinärkontroller. Mest belastas handeln med livsmedel, framför allt gris- och fågelkött men också mjölk, nötkött och spannmål.

Dessutom ökar risken för prisfall på den inre marknaden. Alla EU-länder måste söka nya marknader för sina exportprodukter för varor som tidigare har skeppats till Storbritannien. Produkterna landar då i ett annat EU-land.

Den ökade trängseln på marknaden resulterar i överskott och prisfall. Irländskt kött och smör kan snabbt finna vägen till kontinentens handelskedjor. Trångt blir det också för ostar, yoghurt och bagerivaror som bröd och kex.