Ledaren: Krångliga villkor leder till oanvända krispengar

Ålands lagting har beviljat 465.000 euro i arealstöd till åländska jordbrukare som drabbades extremt svårt av förra sommarens torka. Nu har 138 odlare sökt detta krisstöd. Den summa som kan betalas ut till odlarna stannar då på drygt 340.000 euro enligt de kriterier som slogs fast när landskapsregeringen anmälde krisstödet till EU. Därmed kommer alltså cirka 120.000 euro av det stöd som politikerna beviljade att gå odlarnas näsa förbi.

Ledarsticket: Regeringsmedverkan behövs för landsbygden

Riksdagsvalet är över och fastän Niclas Sjöskog inte blev invald kan man väl påstå att resultatet blev lyckat för den finlandssvenska landsbygden. Riksdagen hyser nu tre SLC-medlemmar, valda för Svenska folkpartiet. Det torde åtminstone räcka för att kunna få säte i de viktigaste utskotten för landsbygden.

Farmers market i Helsingfors

ProLocalis ordnar i samarbete med SLC, MTK och Helsingfors stad samt andra partners en fortgående serie evenemang under namnet Helsinki Farmers’ Market. Kick-off blir det inkommande söndag 28.4 mellan klockan 10 och 16 på Skatudden i Wanha Satamas gamla magasin.

SLC - Varbruk 1
Vårbruket kom igång på Jeggars

Aprilsolen gassar från en molnfri himmel och dammet yr över åkern där Rickard Backman är i full gång med vårsådden, som han hoppas ha klar redan innan Valborg.

SLC - Dsc 1386
Räddningsverket utför brandsyn av torkar i Västnyland

Brandinspektör Jari Sopen-Luoma på Västra Nylands Räddningsverk spenderar mer tid i spannmålstorkar än de flesta bönder. Åtminstone så här års.

SLC - Dsc 1348
Klimatfrågor på ProAgria ÖSL:s agenda

Pro Agria ÖSL siktar på att tackla klimatfrågor på bred front, öka profilen inom försäljning och aktivera samarbetet med olika företag under det kommande verksamhetsåret.

Mejerinoteringarna håller kursen på GDT

Noteringarna på den nyazeeländska mejeriplattformen Global Dairy Trade fortsatte att stiga på den senaste auktionen strax före påsken.

SLC - Dsc 0571
Lyckad skörd och högre priser förutsättning för lönsamt resultat

Under senaste växtperiod hade torkan en märkbar påverkan på skördemängderna, som stannade på mellan 30 och 50 procent av medelskördarna. Men trots torkans negativa påverkan lyckades de gårdar som kom nära medelskörd ändå nå ett gott ekonomiskt resultat. Det berodde på det stigande priset på spannmål i kombination med lägre produktions- och torkinsatser som en följd av torkan. Betydelsen av markens växtskick och åkrarnas vattenhushållning blev speciellt stora efter det andra året i rad med en vädermässigt utmanande odlingssäsong. Det här framkommer av Pro Agrias resultat för växtproduktionen 2018.

SLC - Pellervodagen 1
Slagkraftig andelsverksamhet temat för Pellervodagen

Pellervodagen samlade andelsfolket för tjugonde gången den tionde april i Helsingfors. I sitt tal tog Ilkka Uusitalo, ordförande för Pellervos förvaltningsråd, fasta på osäkerheten inför Brexit, riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet.

Sandra Bergqvist vill bli ordförande för Folktinget

SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist vill bli ordförande för Svenska Finlands folkting. Folktingets nuvarande ordförande Thomas Blomqvist har meddelat att han inte ställer upp för omval.

SLC - Lars Bjorklof
Finlands svenska andelsförbund fyller hundra år

Finlands svenska andelsförbund grundades i Vasa 1919, men det fanns andelslag före det. Det kan andelsförbundets ordförande Lars Björklöf berätta när han öppnar det hundraåriga förbundets ordinarie årsmöte tidigare den här månaden i Helsingfors. Exempel är mejeriet i Kronoby och Labor i Nyland.

Tilasiemen växer med ett nytt packeri

Tilasiemenkedjan växer med ytterligare ett packeri i och med att Ylistaron Maataloustarvike Oy ansluter sig som medlem.