SLC - Reg 5
Nationellt program ska främja biogas

Regeringen Rinne vill utnyttja produktionspotentialen för biogas genom ett nationellt program. I praktiken ska investeringar i biogas samt ny teknik för gödselhantering stödas.

Plock i regeringsprogrammet

Detaljer i regeringsprogrammet med betydelse för landsbygden.

SLC - Bugchain
Blockkedjor ska stöda Danmarks matproduktion

Blockkedjan betraktas som framtidens nyckelteknologi för leveranskedjor. Den danska livsmedelsindustrin kan bli föregångare på området. Ett nytt projekt ska dokumentera livsmedlens väg från jord till bord och förhindra plagiat.

Bugchain spårar insekter

Danska forskare tar insekter till hjälp för att utveckla en blockkedja för livsmedel. Ett projekt med namnet ”Bugchain” gör det möjligt att bokstavligen följa utveckligen av matinsekter från ägg till färdig livsmedelsprodukt.

SLC - Katja Holmala
Antalet vargar ökade i öst men minskade i väst

Det har skett en del förändringar i vargstammen i Finland. Då vargarna enligt beståndsberäkningen i fjol i hög grad höll till i väst är de nu mer jämnt fördelade mellan stamförvaltningsområdena i östra respektive västra Finland.

SLC - Mg 0585
Regeringsprogrammet bra för landsbygden enligt Mats Nylund

Nöjd med regeringsprogrammet, imponerad av processen och optimistisk inför regeringsperioden. Med de orden sammanfattar SLC:s förbundsordförande Mats Nylund sin åsikt om förhandlingarna kring regeringsprogrammet och resultatet. Mats Nylund var själv med om att förhandla fram programmet, han deltog i skattegruppen.

SLC - Mg 8722
Jari Leppä fortsätter

Jari Leppä (c) fortsätter som jord- och skogsbruksminister i regeringen Rinne. Det blev klart sent onsdag eftermiddag då centern offentliggjorde sin ministerlista. Det var partistyrelsen och riksdagsgruppen som tillsammans med partiets EU-parlamentariker fattade det enhälliga beslutet. Jari Leppä utnämndes till jord- och skogsbruksminister i början av maj 2017 under regeringen Sipilä, då antalet ministrar utvidgades. Före det var han ordförande för riksdagens jord- och skogsbruksutskott.

SLC - Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist ser fram emot att arbeta med Norden och jämställdhet

SFP lyckades förhandla till sig två ministerportföljer i Antti Rinnes (SDP) nya regering. Posten som justitieminister blir Anna-Maja Henrikssons och Thomas Blomqvist blir minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Stöd för biodling kan sökas elektroniskt

Från och med i år kan nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen sökas elektroniskt, meddelar Livsmedelsverket.

Bevattning testas från två övergödda åländska vikar

Jordbrukarna Erik Rosenberg från Finström Ämnäs och Fredrik Söderlund från Jomalaby deltar i ett EU-finansierat projekt för att på Åland testa bevattning av åkrar med näringsrikt havsvatten.

SLC - Vaxtrapport1 Sb
Nyckfullt väder fördröjer sådden

Regn, kyla och väta har fördröjt slutförandet av vårbruket i landets östra och norra delar och stört växtskyddsarbetet i södra Finland. Vallarna har däremot haft nytta av regnen och är vid god tillväxt. Bestånden i södra Finland är fortfarande en till två veckor före genomsnittet i utveckling. I landets östra delar är vårbruket och beståndens utveckling en vecka försenade, men i norr håller våren normal fart, uppger ProAgria i sin växtodlingsrapport.

Information om vallar som en del av klimatsmart odling

Vallarnas produktivitet är en central del av gårdarnas klimatarbete. En välvårdad vall producerar en stor skörd i vårt klimat och binder mycket kol både i skörden och rotsystemet, påpekar ProAgria.