SLC - B8 A501 D1 9 Edc Cc45 Bf47 Fc1 A1 B688527
EU-ministrar dryftade bioekonomins potential

Bioekonomin är på väg att bli ett viktigt framtidsområde för landsbygden. EU:s jordbruksministrar nosade på bioekonomins chanser och utmaningar under veckans ministermöte i Rumänien och fann perspektiven intressanta.

Jutta Urpilainen på förslag som EU-kommissionär

Socialdemokratiska partiets ordförande, regeringsbildaren Antti Rinne föreslår den tidigare partiordföranden Jutta Urpilainen till posten som Finlands EU-kommissionär.

Nytt projekt vid Novia ska utreda läkemedelsrester i våra vattendrag

Yrkeshögskolan Novia har inlett ett projekt som ska kartlägga förekomsten av läkemedelsresten i vattendragen i Västnyland. Projektet undersöker också hur läkemedlen växelverkar med nya vedbaserade hydrogeler.

Cancersjuk australier anklagar Monsanto

Bayer-Monsanto hamnar nu också inför domstol i Australien. En trädgårdsmästare i Melbourne hävdar att hans lymfkörtelcancer kan sättas i samband med långvarig användning av Roundup.

ÖSP positivt till regeringsprogrammet

Förväntningarna var inte höga på den nya regeringen. Men regeringsprogrammet som offentliggjordes i måndags togs emot i positiva ordalag av ÖSP:s styrelse.

HKScans extra bolagsstämma gav lov för riktad emission

För att säkra HKScans finansiella ställning och stärka koncernens kapitalstruktur bemyndigade den extra bolagsstämman i slutet på maj styrelsen att genomföra en riktad emission på upp till 60 miljoner euro.

EU-kommitté förbjuder dimetoat och desmedifam

EU förbjuder användningen av de verksamma substanserna dimetoat och desmedifam inom växtskyddet. Substanserna används mot bladlöss i spannmål och betfluga i sockerbetor. Det beslutade EU:s ständiga kommitté ScoPAFF efter omröstning.

SLC - Sprut1
Lantbrukssällskapet testar sprutor i Österbotten

Vart femte år ska växtskyddssprutorna granskas. Som bäst utför Proagria Lantbrukssällskapet Österbotten spruttester på flera olika orter i landskapet. Testerna pågår fram till den 17 juni.

Salmonella upptäckt på fem hönsgårdar

Fem fall av salmonella har upptäckts på finländska fjäderfägårdar, bekräftar överinspektör Tiia Tuupanen på Livsmedelsverket.

SLC - Henriksson
Henriksson mycket nöjd med regeringsprogrammet

SFP fick två ministerposter och har också i övrigt all anledning att vara belåtet med det nya regeringsprogrammet som presenterades i måndags. Partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) konstaterade att det är ”verkligt trevligt att vara här; Svenska folkpartiet är tillbaka i regeringen”.

SLC - 87Fea8A6 F4Cf 4Ac0 A6D7 B78C78892B32
Henriksson och Blomqvist blir SFP:s ministrar i regeringen

Svenska folkpartiet kommer att ha två ministrar i den nya regeringen. Svenska folkpartiets ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson blir justitieminister och riksdagsledamot Thomas Blomqvist blir minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Liv och rörelse i mer än tusen byar på lördag

Över tusen byar slår upp dörrarna och visar upp sin service och verksamhet den andra lördagen i juni, då två riksomfattande evenemangsdagar arrangeras: Bybutiksdagen och Öppna Byarnas dag. Omkring 1.500 besöksmål medverkar i evenemangen: byar och butiker både på landsbygden och i stadsmiljö.