SLC - Barenbrug 4
Barenbrugs utmaning är att få fram utsäde för ändrat klimat

Bland utmaningarna inom utsädesförädlingen av gräs just nu är att hitta och utveckla tåliga sorter som klarar sig i ett ändrat klimat, utan så mycket vatten och som kan bidra till att få ned koldioxidavtrycket. Årets svåra torka var aktuell också i utsädesförädlaren och förpackaren Barenbrugs högkvarter i Nijmegen, Nederländerna i juli, då LF var på besök. – För att ta ett exempel så är torka emellertid normalt på många håll, till exempel i Frankrike, säger Christiaan Heijink, som svarar för Barenbrugs utsäde. Ändå kan man odla gräs där, och det växer till och med bra. Grässorterna har djupa rötter och är tåliga mot hetta.

SLC - Barenfin 1
Barenbrug är här med vallodlingsidéer

Nederländska Barenbrug introducerar två nya vallfröblandningar för den finländska marknaden. Det handlar om en ettårig blandning med rajgräs och klöver samt en flerårig blandning med mjukbladig rörsvingel. Samtidigt testar man också hur långt norrut man kan gå med sitt eget odlingssystem.

Internationell forskargrupp har hittat resistentgen som förhindrar gulrost

Forskare från Naturresursinstitutet Luke, Helsingfors universitet och universitetet i Haifa har genom ett forskningssamarbete hittat en resistentgen som förhindrar gulrost. I Finland förekommer gulrost främst på vete.

ÅPF vill ha bort Ålands vildsvin

Efter nya rapporter om förekomst av vildsvin på Åland betonar Ålands producentförbunds vd Henry Lindström att förbundets tidigare ståndpunkt står fast: – De ska utrotas. Det ska inte etableras någon vildsvinsstam på Åland.

SLC - Koneagria 1
KoneAgria satsar på mjölkkor

I stället för maskinerna, varav en del av de större märkena lyser med sin frånvaro på årets KoneAgria i Jyväskylä, har utställningen i år satsat på djuren i mjölkproduktionen. Också tidigare har KoneAgria i Jyväskylä mycket långt haft mjölk som tema och det har man nu vidareförädlat. Det förverkligas som en sorts egen utställning i utställningen med namnet Finn Dairy Expo.

SLC - Kone Agria Sb 1
Pellon introducerar helhetskonceptet Feedline e-Pro

Pellon introducerar Feedline e-Pro på KoneAgria. Det är fråga om ett helhetskoncept för utfodring som består av flera komponenter och dess hjärta är styrenheten G-Pro2.

SLC - Reijo Karhinen
Allmänheten kan nu bedöma Karhinens idéer

Reijo Karhinens utredning om hur matproduktionens lönsamhet ska förbättras går in i ett nytt skede. En ny webbtankesmedja som öppnades i onsdags låter de idéer Karhinen samlat in under hösten fritt bedömas och förädlas av diskussionsdeltagarna.​ Webbtankesmedjan är öppen till slutet av oktober på ruuantuotantokannattavaksi.fi

SLC - Mats Nylund
SLC vill se åtgärder för att stävja klimatförändringen IPCC-rapport måste tas på allvar

SLC tar den färska rapporten på allvar. SLC:s medlemmar är i en nyckelposition när det gäller att bromsa klimatuppvärmningen, eftersom vår produktion binder kol, i synnerhet genom skogsbruket. Det är SLC-ordföranden Mats Nylunds första spontana reaktion på IPCC-rapporten.​ Det var i början av den här veckan som IPCC, det vill säga den mellanstatliga panelen för klimatförändringar gav ut en sammanfattning av specialrapporten om global uppvärmning, ”Global Warming of 1.5 °C”.

SLC - Klimat
Klimat

Ledare: Fokus ska vara på vettiga klimatåtgärder

Den senaste rapporten från IPCC, den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, måste tas på allvar, det är inte konstruktivt att bagatellisera, skriver Micke Godtfredsen. Skogen är en nyttig kolsänka, som vi kan vårda ännu bättre med ett fortsatt hållbart skogsbruk. Det är sedan en annan sak att vi behöver en mångsidig palett av förnybara energikällor, där förbränning utgör en del. Lika viktigt om inte viktigare är att vi försöker minska vår energiförbrukning.

Slaktkön på Åland nu uppe i 3-4 månader

För åländska Dahlmans slakteri har foderbristen medfört 3-4 månaders kö till slakt.

SLC - Naturmiljo
Natur i jordbrukslandskap tveeggat vapen mot skadegörare

Att bevara naturliga livsmiljöer för fiender till organismer som skadar våra grödor kan vara en ren vinstaffär för lantbrukaren. Men ibland leder det tvärtom till större angrepp eftersom också skadegörarna gynnas. Det visar en stor internationell studie som 154 forskare från bland andra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet har bidragit till.