Tjänsten Peltolohkot.fi har öppnat på nytt

Tjänsten Peltolohkot.fi har öppnat på nytt. Den stängdes i juni när livsmedelsverket konstaterade att verkets material om basskiften, som används i tjänsten innehöll personuppgifter som inte får publiceras fritt.

SLC - Dsc 1987 Webben
Digital och social innovation kan utveckla landsbygden

Nytänkande och samarbete är viktigt i samband med återupplivande och utvecklande av landsbygdstjänster. Det framhåller Ann-Sofi Backgren som leder landsbygdspolitiska rådets finlandssvenska nätverk IDNET.

Kommunerna övervakar allt större djurstall

Ett nytt anmälningsförfarande har skrivits in i miljöskyddslagen. Anmälningsförfarandet ersätter miljötillståndsförfarandet inom vissa branscher. Den största enskilda gruppen som överförs till anmälningsförfarandet är djurstallen.

Ledaren: Sommarmaten och vi

Sommaren för med sig ett annat konsumentbeteende hos oss människor. Med köttbolagens halvårsrapporter i färskt minne kan man igen en gång konstatera att en lyckad grillsäsong faktiskt markant ökar konsumtionen av grillat kött och förstås den finländska nationalgrönsaken, korven.

Ledarsticket: EU behöver modernare gentekniklagstiftning

Europa behöver få använda moderna växtförädlingsmetoder för att vårt jordbruk ska kunna konkurrera på en global nivå.

SLC - Purunpaa Lonnstrom 5 Webben
Skyddsområdet på Kimitoöns Purunpää utvidgas

NTM-centralen har, med miljöministeriets godkännande, beviljat fredningsansökan för Purunpää udde. Det nya beslutet om grundandet av ett privat skyddsområde ersätter det gamla beslutet från 2002. Tillika utvidgas skyddsområdet med ett område på cirka 100 hektar, som skyddas enligt METSO-programmet.

SLC - Staerkelsepotatis Vaexthus Webben
Europeiska forskare kräver grönt ljus för gensaxen i EU

En bred front av europeiska forskare kräver en modernare gentekniklag, som tillåter gensaxen som verktyg inom växtförädlingen.

Fältträff vid ekoförsöksodlingar i Lovisa

En fältträff vid projekt EkoNu 3.0:s ekoförsöksodlingar ordnas i Lovisa 6 augusti.

SLC - Grenell 43087084 Webben
USA kräver friare tillträde för agrarprodukter till EU

En ny handelskonflikt hotar att segla upp mellan USA och EU. USA-regeringen är missnöjd med EU:s tullpolitik och efterlyser ett fritt tillträde till den europeiska livsmedelsmarknaden. Detta har konsekvent varit en röd linje för EU.

SLC - Schakalen
Schakalens intåg

SLC - Usda K4250 8 Webben
USA-regeringen lade fram kompensationer för farmare

USA:s jordbruksministerieum har offentliggjort detaljerna i det utlovade 16 miljarder dollar tunga stödprogrammet för jordbruket. Programmet ska kompensera farmarna för följderna av handelskriget med Kina och de svåra översvämningarna tidigare i år.

SLC - Havre Till Rotterdam 03 Webben
Årets spannmålsskörd väntas bli medelmåttig

​Efter två svaga skördeår i rad ser årets skörd ut att bli medelmåttig, cirka 3,6 miljarder kilo, meddelar naturresursinstitutet Luke. Rågskörden ser ut att bli god, 140 miljoner kilo, eller mer än trefalt större jämfört med 2018.