Monsanto anklagas nu också för miljöbrott

Köpet av Monsanto fortsätter att förorsaka problem för den tyska kemikoncernen Bayer. Denna gång är det Los Angeles County som stämmer Monsanto för miljöbrott som uppges ha inträffat för flera tiotals år sedan.

Trädgårdsodlingsinriktad fältvandring i västra Nyland

SLF och Svenska Trädgårdsförbundet ordnar en trädgårdsodlingsinriktad fältvandring i västra Nyland 25.6. Fältvandringen är riktad till trädgårdsodlare och odlare, som funderar på att inleda trädgårdsodling.

Greppa Marknaden ordnar fältvandring i östra Nyland

Projektet Greppa Marknaden ordnar fältvandring på Stor-Sarvlaks i Lovisa 24.6.

Allvarligt ASF-utbrott föranleder oro i Polen

Efter en relativt lugn period har den afrikanska svinpesten igen smittat tamgrisar i Polen. Smittan påträffades i en anläggning med 8.000 grisar i den östra delen av landet.

SLC - Dsc 0418
Finlands 4H utreder om all lantbruksplast kan samlas in

Plast är aktuellt i så gott som alla sammanhang just nu. På gårdarna används det mycket plast och då den har gjort sitt, borde den återvinnas för att spara på naturresurser och undvika föroreningar, men nu åker det mesta till förbränning. Fortums nationella insamling av lantbruksplast upphör i augusti och ännu är det inte fastslaget vad som händer efter det. Hittills har det största problemet varit att den insamlade balplasten, som utgör största delen av lantbruksplasten, är för smutsig för att återvinnas. Finlands 4H utreder om de kunde utöka sina existerande insamlingar av plast så att den skulle gälla all lantbruksplast.

SLC - Anders Portin Liggande
METSO-programmet får större resurser

Det mest konkreta i regeringsprogrammet för skogssektorns del är att METSO-programmet för frivilligt skogsskydd ska få mer pengar, säger SLC:s skogsombudsman Anders Portin. Forskning inom bioekonomi och skogsvård betonas i flera sammanhang. Den nya regeringen uppmuntrar också till att fasa ut stenkolet fort. Dessutom stöder man gipsspridningen och vattenskyddsåtgärder i Östersjön.

SLC - Trabranslen 4
Användningen av trä för energiändamål ökar fortsättningsvis

2018 förbrukades en rekordmängd träbränslen i Finland. Det här beror på att användningen av lut inom skogsindustrin ökade.

Medlemsförmån: SKED 2.0 är nu en webbaserad plattform

SKED är en ny marknadsplats där man kan lista behov och utbud av resurser inom lantbruket. På plattformen hittar du behändigt de maskiner du behöver och du ser även på kartan var de finns i förhållande till din egen adress.

SLC - Matskola Ruokakoulu 2019
Sommarverksamhet för hundratals barn på 4H:s Matskolor 

Svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar arrangerar matskolor för barn runt om i landet. I sommar arrangeras 50 matskolor med närmare 800 barn. Temat på årets matskolor är potatis.

SLC - Mg 0579
SLC: Framtidsfokuserat regeringsprogram för lantbruket

Det nya regeringsprogrammet har noterat jordbrukets lönsamhetsproblem. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. anser att det nya regeringsprogrammets satsningar på att lappa de gropar som uppstått i finansieringen av LFA, miljöersättningen och ekostödet under det sista året 2020 av pågående landsbygdsutvecklingsprogram är viktiga för hela näringen.

SLC - Embla2019 Ainoa Winery Cohen
Finland kammade hem två nordiska matpris på Island

Lördag kväll utsågs vinnarna i den nordiska mattävlingen EMBLA som gick av stapeln i Reykjavik på Island. Från Finland korades Ainoa Winery till Nordisk mathantverkare medan priset Nordisk mat till barn och unga gick till Motivas koncept Svinn-battle. I den nordiska mattävlingen, som gick av stapeln för andra gången, tävlade totalt 48 nominerade, varav sju starka bidrag från Finland och sju från Åland i var sin tävlingskategori.

SLC - Fingrid 2 D Webben
Kraftledningsområdena kan utnyttjas mångsidigt

Fingrid, som ansvarar för elöverföringen i Finlands stamnät, erbjuder ekonomiskt stöd för skötseln av värdefulla vårdbiotoper på kraftledningsområden. Det rör sig om ett treårigt försök. Mäntylä gård har nappat på möjligheten.