Exportstigen
Exportstigen visualiserar exportens skeden och processer. Med hjälp av stigen kan företag identifiera processerna bakom en lyckad exportstrategi. GRAFIK: MTK och Aava&Bang
Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Exportstigen klargör processen
från idé till succé

Företag som funderar på export kan nu med hjälp av exportstigen reda ut vad som krävs för att ta sig ut på marknaden. Exportstigen som åskådliggör exportprocessen från idé till euro har tagits fram som samarbete mellan MTK och Aava&Bang inom RuoKasvu-projektet och hittas på svenska på slc.fi/exportstigen.

Det är inte alltid enkelt för ett företag att reda ut vad som krävs för att ge sig ut på exportmarknaden, konstaterar Mikaela Vuorisalmi, projektkoordinator inom RuoKasvu-projektet. Ändå är exporten en viktig del av den nationella strategin för att öka lönsamheten för livsmedelsproducenterna i Finland.

– Därför har man nu första gången öppnat upp exportprocessen från början till slut och skapat en exportstig, berättar Vuorisalmi. Stigen har utvecklats som redskap i synnerhet för små och medelstora företag, men den kan också användas av större företag som redan sysslar med export.

Med hjälp av exportstigen går det att steg för steg identifiera vilka åtgärder som krävs för att lyckas driva företagsverksamheten mot export. Meningen är att skapa exportförutsättningar i synnerhet för mervärdesprodukter, och inte bara råvaror.

– Stigen visar var du ska börja reda ut om företaget har beredskap för export, samt vad som kvarstår för att få igång en operativ verksamhet.

Exportstigen är uppdelad i fyra skeden: det möjliggörande skedet, det strategiska planeringsskedet, riskhanteringen och det operativa planeringsskedet.

– Allting börjar med en idé och en vilja att binda sig till export. I det skedet ska du vända dig till Team Finlands nätverk som hjälper till att konkretisera idén.

Sedan hjälper NTM-centralen företaget vidare genom det möjliggörandet skedet.

– När målsättningen är den rätta och grundförutsättningarna i skick kan företaget gå vidare till det strategiska planeringsskedet.

Företag som redan inriktat sig på export får hjälp via Food from Finland-programmet.

Exportstigen Vuorisalmi
Mikaela Vuorisalmi, projektkoordinator inom RuoKasvu-projektet, vill motivera företag att utnyttja befintliga samarbetsmodeller och få ett mervärde för sina produkter genom export.

Samarbete A och O

Ofta är resursbrist en utmaning när det gäller export inom små och medelstora företag, säger Vuorisalmi.

– Därför vill vi speciellt betona samarbete. Ett av projektets huvudmål är att underlätta samarbete och utveckla samarbetsmodeller. Man kan utnyttja så kallade exportringar med flera företag, som också kan vara från olika branscher. Det kan också vara intressant för potentiella kunder att få en produktportfölj med många olika sorters produkter.

Livsmedelsföretag som är intresserade av export kan hitta varandra bland annat genom tillväxtprogram som Iskussa maailmalle (ungefär ”i form för världen”) eller olika evenemang ordnade av programmet Food from Finland. Dessa får kontinuerligt nya strukturer, som Fennopromos puronetti.fi som öppnar under våren.

– Vi hoppas att företagen ska utnyttja tillgängliga kanaler och aktivt ställa frågor. Också mellan företag inom samma bransch är samarbete positivt. Ju större marknaden är, desto mera måste man dra åt samma håll.

Det betyder att företag som konkurrerar på den inhemska marknaden istället kan samarbeta på exportmarknaden.

– En av mina favortittermer på engelska är co-opetition – vi identifierar konkurrensläget, men hittar ändå samarbetsmöjligheterna som gynnar båda parter.

Säkerhet ett äss

Vuorisalmi hoppas att allt flera SM-företag ska börja se export som en naturlig del av verksamheten istället för en skild händelse.

– Det är ett maraton och inte en sprint, men också ett sätt att få ut ett mervärde för sina produkter. Exporten förenar hela industrin, och vi hopppas att det ska vara ett sätt för primärproduktionen att få den uppskattning den förtjänar.

Coronapandemin har dessutom omformat världen, säger Vuorisalmi.

– Säkerhet och förtroende har blivit allt viktigare i kundrelationerna. Där har Finland ett försäljningsargument som många kunder dessutom är redo att betala för.

Exportstigen publiceras i samarbete mellan MTK och Aava&Bang inom Iskussa maailmalle-programmet. Stegen har utvecklats inom RuoKasvu-projektet som är ett samarbete mellan MTK, SLC, Naturresursinstitutet Luke, Lomalaidun ry och Aava & Bang och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Projektet pågår fram till 2021 och utreder hur jordbrukets lönsamhet kunde förbättras genom export.


Praktiska länkar för dig som funderar på export:
team-finland.fi/sv/kontakta-oss/
ely-keskus.fi/sv/web/ely/yrityksen-kansainvalistyminen
mtk.fi/vientipolku
iskussamaailmalle.fi
businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/framsida/
puronetti.fi