Opinion

Dystra ekonomiska tider framför oss

Coronaepidemin i Finland har definitivt tagit ny fart. Den omtalade andra vågen är här och smittspridningen är nu särskilt livlig också på andra håll än tidigare.

Incidenstalet i Vasa stad var 267 under början av veckan vilket är det högsta uppmätta hittills i Finland. Incidenstalet för de två senaste veckorna i Vasa sjukvårdsdistrikt är 115/100.000 invånare. Efter Vasa är det huvudstadsregionen och därefter Egentliga Finland som kämpar med allt fler fall av covid-19.

Finansministeriet kom med en ekonomisk ljusglimt på måndagen. Ministeriet uppskattar nu att den finländska nationalekonomin kommer att krympa mindre än väntat. I juni förutspådde deras prognos en minskning med 6 procent, nu med 4,5. Hur som helst ser ändå den ekonomiska hösten och vintern sammanfattningsvis dyster ut.

Efter sommarsemestrarna började uppsägnings- och nedstängningsbeskeden att göra entré och det kommer säkerligen att bli fler. Orderböckerna hos många av de finländska storindustrierna är så gott som tomma och det betyder att vi står inför en anpassning av produktionen till nuläget. Regeringen snickrar i och för sig för tillfället på ett nytt coronastöd till företagen, ett kostnadsersättningsstöd. Men ett stöd ger förstås inte ge mer jobb och det är precis vad som skulle behövas. Nu verkar det definitivt som att tröskeln för att ta till åtgärder som begränsar och försvagar den nationella ekonomin blivit avsevärt högre än den var på våren. Ur en nationalekonomisk synvinkel kan man konstatera att det kommer att bli värre innan det blir bättre.