Opinion

Ledaren: Hur ska det gå med finländskt griskött nu?

För ungefär två veckor sedan fick Tyskland sitt första fall av den afrikanska svinpesten (ASF). ASF-viruset fastställdes hos ett vildsvinskadaver i den sydöstra delen av delstaten Brandenburg.

Efter det, under de senaste två veckorna, har fallen duggat rätt så tätt i Brandenburg och fram till onsdagen hade 38 fall av ASF påträffats hos vildsvin. Otaliga ASF-fall på den polska sidan har en längre tid bekymrat de tyska myndigheterna.

Den tyska jordbruksministern Julia Klöckner har tillsatt en krisgrupp för att kartlägga situationen och dess konsekvenser. Det tyska jordbruksministeriet informerade också EU-kommissionen och alla länder som importerar griskött från Tyskland.

I ett slag förlorade Tyskland sin status som ASF-fritt land. Exporten av griskött till länder utanför EU stoppades automatiskt redan för två veckor sedan eftersom nya certifikat inte kunde ställas ut. Reaktionen från de utländska marknaderna kom därefter snabbt och Kina, Sydkorea och Japan stängde sina gränser för tyskt griskött.

De tyska producenterna befarar svåra konsekvenser. Kina är Tysklands viktigaste exportmarknad och destination för fjorton procent av landets griskött. Alla grisprodukter som hunnit skeppas från Tyskland till Kina måste förstöras av den kinesiska tullen eller återsändas till Tyskland.

Värdet av exporten till Kina är i år omkring en miljard euro. Det senaste året har mängden exporterat griskött mer än fördubblats som en följd av svinpesten i Kina, samtidigt har exportvärdet tredubblats.

I branschen, också bland de finländska kötthusen, har man länge befarat att den afrikanska svinpesten kommer att sprida sig till Tyskland. Dels för att det innebär en risk i det hänseendet att den därifrån lättare kan sprida sig vidare hit till vårt land. Dels för att det kan komma att påverka priset på det tyska grisköttet, marknadsbalansen på griskött på EU:s hela inre marknad samt producentpriset här i Finland.

Direkt då nyheten om den tyska ASF-smittan kom föll de tyska priserna på griskött med över tio procent. Då det gäller det tyska ASF-utbrottets inverkan på prisutvecklingen finns det en oro för att sjunkande europeiska medelpriser får återverkningar också på de finländska slaktsvinspriserna. Om medelpriserna i Europa sjunker finns det samtidigt en risk för att importen till Finland ökar.

Det som nu har hänt i Tyskland kan givetvis också ske i Finland. Händelseutvecklingen efter ett ASF-utbrott skulle sannolikt se ut på ungefär motsvarande sätt här hos oss. Den finländska årsproduktionen av griskött är 170 miljoner kilo. En sänkning av producentpriset med 10 cent per kilo skulle betyda ett bortfall på 17 miljoner euro, och det enbart från producenterna.

Nu måste vi alla göra vårt yttersta för att den afrikanska svinpesten inte ska nå Finland. Ansvaret ligger förstås hos svinproducenterna men också hos jägarna, konsumenterna och inte minst hos alla resenärer.