Opinion

Sex timmars arbetsdag?

För en månad sedan höll SDP partikonferens och förslaget om sex timmars arbetsdag kom upp. Igen får man väl säga, då till exempel statsminister Sanna Marin tagit upp det här tidigare. Det är inte heller särskilt konstigt i sig då partiet har som långsiktig målsättning att minska arbetstiden utan att sänka lönenivån.

Det är både en politiskt och historiskt motiverad målsättning. Då produktiviteten ökat har man i alla samhällen minskat på arbetsbördan. Forskning visar också på att arbetstagare inte är lika effektiva under arbetsdagens två sista timmar som under de sex första. Arbetstagare som jobbar kortare dagar tenderar att vara gladare och därmed som helhet uppleva att deras livskvalitet är högre.

Enligt försök i Sverige så minskar sjukfrånvaron med omkring 20 procent och på sikt också förtidspensioneringarna. Minskad arbetstid med full lön kan ytterligare vara ett lockbete för arbetsgivare som har brist på kompetent arbetskraft. Det här kan ändå lämpa sig illa för såväl arbetsgivare som arbetstagare inom branscher som helt enkelt inte har några sådana möjligheter, varken ekonomiska eller praktiska.

Inom jord- och skogsbruksbranschen är vi inte alls vana vid de här tankegångarna. Vi jobbar i en bransch där vi i och för sig utgår från en åtta timmars arbetsdag, men där vi också med låg tröskel justerar arbetstiden och -dagen efter varierande omständigheter, inte minst de villkor som vädrets makter ställer.

Inom primärnäringarnas olika branscher har vi genom tiderna ökat på produktiviteten, till exempel genom mekanisering. Men många av branscherna och arbetsuppgifterna är trots allt sådana till sin natur att man med fog kan fråga sig om det är möjligt att ytterligare öka, eller ens bibehålla produktiviteten på nuvarande nivå, och samtidigt förkorta arbetstiden.

Finland har i vilket fall som helst en lång väg att gå innan det blir aktuellt med förkortning av arbetstiden, inte minst är det här en stor utmaning för industrin. Dessutom passar det här särskilt illa in i den situation som råder, där vi håller på att gå in i en lågkonjunktur som det fortfarande är svårt att se omfattningen av.

Samhället behöver just nu mer jobb och fler som jobbar för att se till att skatteintäkterna räcker till för att finansiera den offentliga service som behövs.