Opinion

Ledarstick: Vad kommer att hända med de europeiska mjölkpriserna?

Coronakrisen har genom en minskad efterfrågan satt i gång rörelser på marknaden som kan leda till att de europeiska producentpriserna på mjölk lever om. Under de månader som krisen hittills pågått har ändå mjölkpriserna enligt EU-kommissionens Milk Market Observatory i hela unionen enbart sjunkit med ett par procent i medeltal. 

I Italien, som drabbats särskilt hårt av coronavirusets framfart, har priserna däremot sjunkit tämligen handlöst under kristiden. Italiens mjölkproduktion går också till stor del till hårda ostar med lång lagringstid. Här finns säkert också en delorsak till att mjölkpriserna där går ner. Olika EU-länder har olika fokusområden inom sin mjölkproduktion och därför ger minskad efterfrågan utslag på olika sätt.

Exporten från EU till Storbritannien har minskat. Också i det brittiska öriket har efterfrågan minskat på grund av coronaepidemin, men vi måste trots allt räkna med att det är Brexit som börjat inverka här. Vi måste också räkna med att Brexits inverkan blir permanent och enbart ökar. Arla i Sverige meddelade dessutom för ungefär en vecka sedan om en prissänkning på 0,75 cent per liter från och med 1 juli. 

Bedömare med insyn i mjölksektorn säger att det för stunden inte finns någon press på mjölkpriserna, i varje fall inte här i Finland. Samtidigt är det ändå ett faktum att det för tillfället finns en global överproduktion på mjölk. - SP