Allt svårare för kollektivtrafiken på landsbygden

I december fick sig den sedan tidigare svårt förblödande kollektivtrafiken på landsbygden en till käftsmäll. EU:s kollektivtrafikförordning trädde i kraft redan 2009, men man införde samtidigt en övergångsperiod på tio år. Övergångsperioden gick ut den 2 december 2019 och enligt en tolkning av förordningen har kommunerna i Finland sedan dess inte möjlighet att stöda kollektivtrafiken genom rabatterade regionbiljetter.

Ledaren: PEFC-certifieringens krav skärps troligtvis

PEFC-gruppcertifieringens kriterier revideras och utkastet är nu på sin första utlåtanderunda. De märkbaraste förändringarna som föreslås är sannolikt skyddszoner kring torvmarker och vattendrag samt bestånd av viltbuskage, sparträd och högstubbar.

Ledarsticket: Tack!

På söndag tar min kollega Staffan Pehrman (tidigare Björkell) över budkavlen som chefredaktör för Landsbygdens Folk och som ansvarig utgivare. Det här är alltså sista gången jag skriver ledare som chefredaktör. Från och med måndag sköter jag specialuppgifter tills jag snart går i pension. Troligtvis kommer dock någon text av mig att synas i Landsbygdens Folk också framöver, skriver Micke Godtfredsen

Ledaren: Marknadsdomstolen satte ner foten

För en vecka sedan satte marknadsdomstolen stopp för Keskos köp av livsmedelsgrossisten Heinon Tukku. Inom så kallad food service har Heinon Tukku en ganska stor betydelse, det gäller alltså närmast matleveranser till hotell, restauranger, daghem, servicestationer med mera. Det är stora volymer som avsätts, man handlar med såväl importvaror som inhemska dito och priset torde vara en hård konkurrensfaktor.

Ledaren: Avfolkningen av de små kommunerna måste stoppas

Den kommunala ekonomin är ansträngd och det finns inte tecken på någon betydande lättnad inom den närmaste framtiden. Det gäller åtminstone för de flesta kommunerna. Dessutom fortsätter skillnaderna mellan kommunerna att öka.

Insändaren: ​SLC förvränger Spotlights journalistik​

I insändaren kommenterar producent Heidi Grandell-Sonck vid Yle Spotlight den uppmärksamhet som programmet "De tysta skriken" har väckt och som Landsbygdens Folk har återgett.

Ledaren: Vi är bra på skog och kan bli ännu bättre

I onsdags publicerade naturresursinstitutet de senaste uppskattningarna av våra skogars avkastnings- och användningsmöjligheter, i praktiken hur mycket vi kan avverka inom hållbarhetens gränser. Det gäller nationellt och i våra regioner. I motsats till en del tidigare utredningar om var gränserna går för att vi ska kunna idka hållbart skogsbruk, så brukar den här uppskattningen åtminstone i viss mån ha konkreta siffror så att man har något att hålla sig till – så känns det i alla fall.

Insändaren: Felaktiga påståenden om Spotlights program

I insändaren kommenterar Heidi Grandell-Sonck som är producent vid Yle Spotlight, Micke Godtfredsens ledarstick "Påhopp på våra husdjursbönder".

Ledaren: Färdplan för klimatneutralt Finland

Regeringen och regeringspartierna enades i början av den här veckan om en färdplan för ett klimatneutralt Finland senast 2035 jämte bilagan Färdplan för hållbar beskattning. Regeringen har en massa ambitioner i och för sig i en förnuftig och rätt riktning. De berör också jord- och skogsbruket. Även om det vid en första anblick inte är riktigt lätt att få grepp om vad som hänger ihop med vad så klarnar det så småningom att regeringen har försökt balansera utvecklingen så att de önskade åtgärderna verkställs stegvis och på ett kontrollerat sätt.

Ledarsticket: Påhopp på våra husdjursbönder

Det håller på att bli en nästan kronisk förhoppning att jordbruket ska få vara i fred i den offentliga debatten någon dag så man skulle få ägna sig åt en konstruktiv diskussion om hur näringen kan utvecklas. Så blev inte fallet den här veckan. I programmet Spotlight utsattes vår djurproduktion för ett grovt vinklat program med en propagandistisk agenda.

SLC: Regeringens klimatplan får inte äventyra matproduktionen eller skogsanvändningen

Enligt Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC finns de största möjligheterna i att öka kolbindningen i skogen och marken samt i att anpassa lantbruket till klimatförändringen.

Ledare: Var fanns ni, djuraktivister?

Man kan säkert tala om en avvärjningsseger med tanke på att de 2.500 blårävar i Vittsar i Karleby, som skulle ha varit avelsdjur i Kina i dag, aldrig åkte iväg. De finländska pälsuppfödarna protesterade kraftigt mot exporten och vaktade den aktuella kinesiskt ägda farmen i Vittsar tills de litauiska lastbilarna lämnade orten tomma. Men var fanns alla landets djurskyddsaktivister då projektet ännu var aktuellt? De skulle ha haft ett ypperligt tillfälle att markera sin åsikt utgående från djurens välmående. Men det blev inte till mer än några späda yttringar.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning