Ledarstick: Överenskommelse att föredra för skogsindustrin

Trots sega förhandlingar hos riksförlikningsmannen hade inte parterna i arbetskonflikten inom skogsindustrin nått någon överenskommelse i början av veckan. Parterna uppgav att förhandlingarna återupptas fredag. Då har konflikten pågått en arbetsvecka. Det är arbetstagarnas deltagande i konkurrenskraftsavtalet som överenskommelsen nu hänger på.

Ledaren: Jordbruket måste få pröva sig fram

Många jordbrukare såväl som forskare och andra som är intresserade av miljö och klimat håller under de här tiderna på att kolla in och diskutera regenerativt jordbruk eller conservation agriculture, som det också kallas. Bland åtgärderna hör ingen eller minimal bearbetning av jorden och att hålla marken täckt av en mångfald av botten- och fånggrödor så länge som möjligt under året, helst hela året.

SLC - Pals7
Pälsfarmare demonstrerar i Karleby mot export av avelsdjur

I fredags samlades många upprörda pälsfarmare i Karleby vid den kinesiskt ägda farmen som ska exportera avelsdjur. Demonstranterna kritiserar den planerade exporten i hårda ordalag. Finska pälsfarmare jobbar målmedvetet med att trygga djurens välfärd och har satsat i certifieringssystem och följer noggrant gällande lagstiftning. Det som de motsätter sig är att de här djuren nu exporteras till ett land som inte har samma standard, säger Steven Frostdahl, informationschef vid Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening, SÖP.

Insändaren: Grönare med spannmål som inte hinner mogna

Per-Eric Anderson ifrågasätter nyttan i Finland med s.k. skogsjordbruk.

Pälsdjursuppfödarna protesterar mot pågående export av levande pälsdjur

Ett större antal blårävshannar för avel lastas för tillfället i Karleby. Djuren kommer att exporteras. I den anledningen protesterar pälsdjursuppfödarna och deras föreningar.

Ledaren: Skärgården behöver statsandelar

Skärgårdsdelegationen med SLC-medlemmen och riksdagsledamoten Sandra Bergqvist (sfp) som ordförande har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska komma med förslag till nya kriterier för skärgårdskommuner. På ett tydligt sätt ska de nya kriterierna beskriva skärgården och dess kommuner. Delegationen lovar att utredningsarbetet ska göras i ”tätt samarbete” med de berörda kommunerna, vilket är jätteviktigt. Skärgården ska vara en integrerad del av vårt samhälle med så jämlika villkor som möjligt också i fortsättningen.

Ledarsticket: Östersundom utvecklas inte utan avvecklas

Helsingfors brukar få statsmaktens välsignelse när staden vill ha mer mark. Så var det senast med tvångsannekteringen av Östersundom, som tidigare var en del av Sibbo kommun. 2008 tog Helsingfors över Östersundom mot Sibbos vilja. Också de flesta invånarna i området var emot annekteringen. Och varför, frågar man sig nu efteråt.

Ledaren: Om ansvar, hållbar tillväxt och konsumtionsfrossa

Finns det liv utan tillväxt, frågar Hufvudstadsbladet på fjolårets sista dag. Frågan rubricerar en analys av Patrik Harald. Frågan är relevant med tanke på att vi ska lära oss leva återhållsamt men samtidigt höja sysselsättningsgraden. För att kunna göra det måste produktionen växa. Det gäller visserligen inte bara produktion av varor utan också tjänster, service.

SLC - Ordfjulhalsning
SLC-ordförandes julhälsning: Dags sätta fokus rätt

Snart är 2019 slut. Det är läge att summera året som gått och försöka se vad som kan vänta oss 2020, skriver SLC:s ordförande Mats Nylund i sin julhälsning.

Inget miljölov för Finnpulp i Kuopio

Den bioproduktfabrik som Finnpulp hade planerat att anlägga i Sorsasalo i Kuopio beviljas inte miljötillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ärendet och motiverar bland annat sitt beslut med sjön Kallavesis ekologiska status. Det är ett anmärkningsvärt beslut, med tanke på de stora satsningar på miljöskydd som ingått i projektet, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

ÖSP: Österbottniska bönder levererar trygg mat

Österbottens svenska producentförbund har firat 85-årsjubileum i samband med förbundets höstmöte, och kan konstatera att frågan var och hur vår mat produceras är mer aktuell än någonsin, påpekar förbundet i ett uttalande.

Skogsägaren ännu utan hållpunkt i klimatdebatten

Naturresursinstitutet Luke har räknat om sin referensnivå på skogens koldioxidekvivalenter 2021-2025. Ur skogsbrukarsynvinkel noterar man att de nya siffrorna är mindre än dem som Finland lämnade till kommissionen för ett år sedan. Från skogsägarhåll hade vi kanske nästan hoppats på en sorts konkret gräns för vad vi kan ta ut ur skogen inom hållbara ramar. Nu fortsätter i stället det uppslitande käbblet mellan skogsägarnas och miljöorganisationernas representanter.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning