Ledaren: Mindre spannmålsskörd än vanligt att vänta

Om spannmålsskörden blir liten kommer det att balansera upp utbud och efterfrågan. I förlängningen borde det dessutom skapa en gynnsammare prisutveckling i förhållande till börspriset, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Byråkratiskt översitteri

Miljöbyråns handläggning av ärendet med virtuell stängselteknik har ingenting med djur- eller miljöskydd att göra, påpekar Rolf-Lennart Witting.

Fågelinfluensan förekommer i hela landet och är ett gissel för våra fjäderfäproducenter och pälsfarmare

Fågelinfluensan förekommer nu i hela Finland. Våra fjäderfäproducenter och pälsfarmare fasar för hur produktionen drabbas, skriver Staffan Pehrman i sin ledare.

Stämmer faktiskt Lukes färska nyländska vildsvinssiffror?

Naturresursinstitutet har publicerat ny statistik över vildsvinsförekomsten i Finland. Staffan Pehrman frågar sig om siffrorna kan stämma för Nylands del, där vildsvinspopulationen anges ha minskat.

EU:s restaureringsförordning utgör fortfarande en hotbild för den finska skogssektor

EU-parlamentet antog förordningen om restaurering av så kallad skadad natur. Trepartsförhandlingarna återstår. Det bästa man kan hoppas på nu är rimliga ståndpunkter i de återstående förhandlingarna, skriver Staffan Pehrman i sin ledare.

Sommarväder och skördeutsikter

​Försommartorkan i södra Finland var skoningslös, och skördeutsikterna är dystra i södra Finland, konstaterar Staffan Pehrman i sitt ledarstick.

Ledaren: De nordiska näringsrekommendationerna borde beakta följderna av det man rekommenderar

Man kan redan i sig ifrågasätta om man faktiskt ska ta in miljö- och klimataspekter i just näringsrekommendationerna, men gör man det så vore det välkommet att också beakta följderna av att man gör så, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Misstroendeomröstningen mot minister Junnila har ingen praktisk konsekvens

Noteras kan att kraven på ministrarna är färre och lägre än de krav som den nya regeringen vill ställa på invandrare som vill ha medborgarskap i Finland, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Regeringsprogrammet går att leva med och kommer dessutom med ambitiösa målsättningar för jord- och skogsbruket

För jord- och skogsbruket är regeringen Orpos regeringsprogram ingen katastrof. Där finns realism, men också hopp och rent av ambitiösa målsättningar våra branscher, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Lantbruket i händerna på den orkestrerande staten

Det vi bevittnar är en slags krispolitik där politikerna genom att peka på olika kriser kan rättfärdiga en ständigt expanderande styrning genom stödpaket, statsgarantier, reglering och expansiv finanspolitik, konstaterar Nicolas von Kraemer.

Ledaren: Dammsprängningen är ett terrordåd som leder till en humanitär kris och en allvarlig miljökatastrof

Putins Ryssland är en terroriststat som inte drar sig för någonting, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: EU:s restaureringsförordning riskerar att bli ödesdiger för skogsägarna i Finland och Sverige

EU:s restaureringsförordning saknar helt enkelt verklighetsförankring och riskerar att bli ödesdiger för skogsägarna i Finland och Sverige, påpekar Staffan Pehrman.