SLC - Tomas Langgard Slc9920 Edit Beskuren
Kommentaren: Marknaden är utmanande

Läget hos oss avviker inte nämnvärt från våra yrkeskollegors situation i de länder i Europa där producenterna protesterar. Vi dras och har under lång tid dragits med en alldeles för dålig lönsamhet i genomsnitt. Däremot finns det nog andra i livsmedelskedjan som uppvisar ökade vinster, år efter år, påpekar Tomas Långgård, ordförande för Österbottens Svenska Producentförbund.

Ledaren: Anna-Maja Henriksson blev ett offer för sina egna goda avsikter men också annat

Inom Sfp-kretsarna är det nu många som hoppas på att en ordförandekamp, en EU-valskampanj samt sedan att ett nytt partiordförandeskap ska ge partiet den vitalisering som onekligen behövs, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Tummen upp för inhemskt ärtprotein!

Behovet av inhemskt ärtprotein har varit stort redan länge och det skulle också vara oerhört positivt att få en mera omfattande och ändamålsenlig ärtodling i Finland, påpekar Staffan Pehrman.

Ledaren: Kriget i Ukraina har pågått i två år och fortfarande finns inget slut i sikte

Ukraina krigar nu i allra högsta grad också för västs del och därför borde väst klara av att förse dem med de vapen, det stöd och den finansiering som behövs. Det är egentligen det minsta man kan begära, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Positiv medieaffär på kort sikt, oklar på lång sikt

Bonnier News i Sverige köper alla aktier i HSS Media av Harry Schaumans Stiftelse. För den österbottniska tidningsläsaren kommer den här medieaffären antagligen att vara positiv, speciellt på kort sikt. På lång sikt är det hela betydligt oklarare, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: En gedigen utbildning är en garanti för framgång

Jordbrukets strukturomvandling går vidare, oavsett om vi vill det eller inte. Kravet på professionalitet och kunskap på gårdarna kommer enbart att öka. Med det i åtanke kan det inte vara fel med mera och gedigen utbildning inom branschen, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: SUR-förordningen drogs tillbaka – det enda rätta för EU-jordbruket

Om någon ny EU-lagstiftning gällande kemiska bekämpningsmedel ska godkännas, och det kan nog finnas vissa rimliga orsaker till det, måste det vara ett skäligt förslag från första början, påpekar Staffan Pehrman.

Ledaren: Stubb eller Haavisto – sent på söndag kväll vet vi med säkerhet

Det har varit en intressant presidentvalskampanj trots allt, inte minst den andra omgången. Båda de återstående kandidaterna är väldigt insatta i utrikes- och säkerhetspolitik, ifråga om såväl bredd som djup, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Försäljningen av ekoprodukter sjunker fortfarande

En fortsatt minskande ekoförsäljning riskerar att ytterligare dra bottnen ur den finländska ekoproduktionen och -odlingen, befarar Staffan Pehrman.

Ledaren: Ska bondeprotesterna i EU också nå Norden?

Efter flera veckor med bondeprotester i Tyskland och Polen har de också nått Frankrike. Den stora frågan som nu inställer sig är om bondeprotesterna också sprider sig till Norden. I nästan alla europeiska länder är bönderna på sätt eller annat missnöjda med den dåliga lönsamheten inom lantbruket och de hot som riktas mot EU:s jordbruksproduktion utifrån, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Stubb är stark på landsbygden

Det blir intressant att se hur de 1,5 miljoner herrelösa rösterna fördelar sig mellan Stubb, Haavisto och sofflocket, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Presidentvalet spännande ända in i det sista

Den senaste veckan har presidentvalskampanjen fått en del ny energi av framför allt Helsingin Sanomats opinionsmätning från i måndags som ger Stubb ett understöd på 22 procent, Haavisto ett understöd på 20 procent och Jussi Halla-aho (Sannf) ett understöd på 18 procent. I sådana här opinionsundersökningar finns det givetvis en viss felmarginal så med andra ord är det inte längre en enbart teoretisk möjlighet att Halla-aho är en av kandidaterna som går vidare till andra omgången, konstaterar Staffan Pehrman.