Ledaren: Den ryska veteexporten från Svarta havs-området pågår trots allt

Tvärtemot vad man trott så ser den ryska veteexporten ut att rulla på i så gott som oförändrad takt, det här trots restriktioner gällande ryska rubel och betalningstrafik, noterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Bra initiativ av nya ministern

En utredning ska beakta vad som händer med den finländska livsmedelsproduktionen, lantbruket och försörjningsberedskapen om odlingssäsongen 2022 blir dålig eller rentav blir ett missväxtår?

Ledaren: Det kommer att svida för så gott som alla …

Bara en sak är riktigt säker. Kriget i Ukraina, Rysslands framtid och Finlands närhet till Ryssland gör att det kommer att svida ekonomiskt för så gott som alla i Finland. Men som så ofta är fallet så fördelar sig också den här bördan orättvist, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Stödansökan – årets viktigaste jobb

Stödansökan är på många sätt bondens viktigaste jobb. Därför gäller det att vara noggrann med ansökan och även att se till att man uppfyller villkoren för stöden under hela året, påpekar Staffan Pehrman.

Traktor- och maskinhandeln reagerar på jordbrukets lönsamhetsproblem och akuta likviditetskris

Efter en viss optimism vid årsskiftet står nu lantbruksmaskinhandeln, framför allt traktorhandeln, och stampar på stället. Nyregistreringar av traktorer minskade i mars för andra månaden i följd.

Ännu ett övergivet hus står där och ruttnar bort …

MTK utvecklar en webbtjänst för att föra samman ägarna till övergivna hus och de som kan tänkas vara intresserade av dem.

En bonus att få jobba med bönder i Åboland

LF:s medarbetare i Åboland reflekterar över hur det är att bevaka regionens lantbruksfrågor.

Västanträsk-andan driftighetens essens

LF:s medarbetare på Åland konstaterar i samband med tidningens 75-årsjubileum att jordbruket genomgått väldiga förändringar.

Ja, vi måste skriva om det här …

LF:s tidigare chefredaktör och nuvarande ordförande för Maataloustoimittajat ry skriver om varför det är viktigt att LF skriver om saker läsarna har rätt att känna till.

En ny verklighet

LF:s redaktör i Österbotten reflekterar över den omvälvande vi lever i.

Lantbruket och journalistiken behövs också fram över – arbetet går vidare

Landsbygdens Folk fyller 75 år. Chefredaktören konstaterar i sin kolumn att jobba med lantbruksjournalistik utgående från Helsingfors ger tillgång till två rätt så olika världar.

CAP stöder EU-bönderna sedan drygt sex årtionden

LF:s medarbetare i Europa skriver om EU:s gemensamma jordbrukspolitik i sin kolumn när LF fyller 75 år.