Ledaren: Positiva framtidsutsikter för jordbruket i Finland

Finlands jordbruk har utmaningar på grund av det nordliga läget och klimatförhållandena, men det finns också många faktorer som talar för en positiv framtid för sektorn. Så låter det när LF gav Chat GTP i uppdrag att skriva en ledare för LF. Chat GTP är en tillämpning av artificiell intelligens, AI. Det är en tjänst som också lätt kan utnyttjas av ensaksrörelser av olika slag. Men AI kan inte göra politik. Den kan nämligen inte balansera olika intressen mot varandra eller vara kreativ på riktigt, det kan bara människor göra, påpekar Mikael Jern här i försöket att använda AI för en ledare.

Insändaren: Inhemsk matproduktion viktig för beredskapen

Nu behövs också långsiktiga lösningar och därför är det viktigt att vi i det regeringsprogram som kommer att skrivas under den här våren på allvar tar upp det svåra läget inom jordbruket, skriver Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet och kandidat i riksdagsvalet för SFP.

Insändaren: I Finland finns det inga trädåkrar

Avverkningarna och i synnerhet kalhyggena kritiseras i Finland för att åstadkomma naturförlust. Man förstår inte att naturen förändras genom avverkningen och att det uppkommer flera arter i synnerhet på områden med kalhyggen. ”Allt har sin tid”, även träden, påpekar Karl ”Kalle” Åberg, skogsägare och kandidat i riksdagsvalet för SFP i Nyland.

Ledaren: Basen för jordbruket ligger under markytan

För att få odlingen och marken att fungera rätt tillsammans är det viktigt att ytterligare gå ner en bit i marken – ner till dräneringen. Under våra förhållanden är det nämligen väldigt viktigt att se till att vattenhushållningen är i skick, konstaterar Mikael Jern.

Ledarsticket: Grön el på bekostnad av skogen

För en del skogsägare är vindkraften en lyckträff. Andra skogsägare har sämre tur. Den kraftiga utbyggnaden av vindkraften betyder att många nya kraftledningar behöver dras över åkrar och skogar, påpekar Mikael Jern.

Insändaren: Landsbygden behöver nya politiker

För att överbrygga klyftan som riskerar växa mellan stad och landsbygd ser jag det som oerhört viktigt att vi som bor på landsbygden ger de urbana beslutsfattarna inblick i våra livsvillkor och att vi kan förklara vikten av en hög självförsörjningsgrad, påpekar David Pettersson, kandidat i riksdagsvalet för Kristdemokraterna i Finland.

Ledaren: Ge ungdomarna framtidshopp!

Den demografiska utvecklingen märks minsann också av inom våra sektorer. Inom de närmaste tio åren kommer väldigt många att gå i pension, samtidigt som de yngre årskullarna som är på väg in i förvärvslivet är mindre. Framtiden är alltså ljus för de unga som letar sig till utbildning inom naturbruksbranschen – arbete finns, påpekar Mikael Jern.

Ledarsticket: Det är vanskligt att internalisera externaliteterna

En rapport från 2021 av Cambridge ekonomisten Partha Dasgupta om ekonomi och biodiversitet har inte väckt så stor uppmärksamhet i vanliga massmedia, men Miljöministeriet här i Finland har låtit göra en egen rapport om vad det skulle innebära om rekommendationerna i rapporten skulle tillämpas i Finland. Tyvärr går det rejält snett, konstaterar Mikael Jern.

Insändaren: Jordbrukarna är värda mer

Nu krävs åtgärder på många plan, påpekar Henrik Wickström, SFP:s viceordförande.

Ledaren: Att sätta torvmarker under vatten är negativt för klimatet

Våra odikade mossar är nettoutsläppare av växthusgaser, men detta tas inte med i beräkningarna eftersom det är fråga om naturliga markområden som inte berörs av mänsklig verksamhet, konstaterar Mikael Jern.

Ledarsticket: Staten snor företagare på kolbindningskonfekten

Senaste vecka presenterades här i hemlandet spelregler för handeln med kolkrediter. Syftet var att öka intresset för kolbindningshandeln, att sätta ramar för verksamheten. Tyvärr hjälper detta inte då det nu framgår att reglerna i det här spelet inte är speciellt rättvisa – staten tar nämligen alltid hem potten, påpekar Mikael Jern.

Insändaren: Raisio välkomnar gärna inhemskt ärtprotein

Pekka Kuusniemi, VD för Raisio Abp, svarar på Mikael Jerns ledare i Landsbygdens Folk 27.1.