Ledaren: Lappträsk visar vägen

Som många andra landsbygdskommuner har Lappträsk i Nyland ekonomiska utmaningar. Tillsvidare fortsätter Lappträsk kämpa på och söker okonventionella vägar för att utveckla kommunen, få folk att flytta dit och få dem att trivas när de anlänt, noterar Micke Godtfredsen.

Ledaren: Vi ska vara självförsörjande på skogsflis

Flis är en viktig inhemsk resurs, och vi måste kunna leverera råvaran inom Finlands gränser, påpekar Micke Godtfredsen.

Ledaren: Följderna av dårarnas verk

Också problemen i anslutning till Brexit skylls i Storbritannien på EU, konstaterar Micke Godtfredsen.

Ledarsticket: Tummen upp för egen bokföringsbyrå!

Det är viktigt att bönderna har sin egen bokföringstjänst och kan lita på att det finns en uppriktig vilja att se till deras intressen, konstaterar Micke Godtfredsen.

Insändaren: Kommunerna kan göra mycket för att minska koldioxidutsläppen

Det är av största vikt att klimatet beaktas i kommunalpolitiken, påpekar Bengt Norrback.

Ledaren: Landsbygdskommunernas utmaningar kvarstår

Befolkningsutvecklingen måste vändas i glesbygden. Den negativa utvecklingen med fler och fler äldre förstärks av de arbetsföra generationernas flytt till städerna. Här kan möjligtvis förslagen från den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden komma till sin rätt. Men då borde de verkställas så fort som möjligt, påpekar Micke Godtfredsen.

Kommentaren: Hur kan det finländska spannmålspriset vara för högt när det de facto är så lågt?

Det är lätt och mänskligt att bara se till sitt eget hus och att skylla sina egna misslyckande på andra och yttre omständigheter. Det krassa faktumet är i alla fall att våra spannmålspriser speciellt för de ”stora” spannmålsslagen vete och korn släpar efter t.ex. priserna i Estland och Frankrike och på vår närmaste spannmålsbörs Matif (Paris), påpekar Bengt Nyman, ordförande för SLC:s spannmålsutskott.

Ledaren: U-länderna är offer för ocker

U-länderna har blivit offer för globalt ocker. Hur ska de fattiga länderna kunna bygga upp en välfärd på sådana premisser? Ansvaret faller tillbaka på den rika delen av världen, påpekar Micke Godtfredsen.

Insändaren: Luftföroreningarna ett större hot än klimatutsläpp

Finlands utsläpp av växthusgaser utgör drygt en promille, men ändå är klimatet i fokus och vi ska bli klimatneutrala. Varför ska detta vara ett fokusområde inom kommunerna? frågar sig Jan-Ove Nyman
, Karleby.

Ledaren: Nytt steg i reformen av livsmedelslagen

Det ser ut som om vi så småningom är på väg in i ett lagstiftningsklimat som bygger på förtroende för de företag som befattar sig med livsmedelsproduktion i vårt land. Man bör dock minnas att enkät efter enkät visar att finländska konsumenter har förtroende för den mat som produceras här med inhemska råvaror. Det förtroendet måste hålla, påpekar Micke Godtfredsen.

Kommentaren: Lönsamma trädgårdsföretag behövs!

Välfungerande trädgårdsföretag med god ekonomi som har möjlighet att utveckla sin verksamhet är väsentliga för att trygga tillgången på inhemska grönsaker, bär och frukter, konstaterar Nina Sevelius, utvecklingschef för trädgårdsproduktion, SLF.

Ledaren: Lagändringar stärker böndernas marknadsställning

Det är förstås skäl att lägga märke till att det inte nödvändigtvis är samma aktörer som gör sig skyldiga till alla övertramp utan de sker inom kedjan som helhet. Nu blir det mycket långt upp till livsmedelsombudsmannen att använda den skärpta lagstiftningen och sina nya befogenheter för att få förbättringar till stånd och upprätthålla rättvisa, påpekar Micke Godtfredsen.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning