Ledaren: Det luktar cellulosa lång väg …

Kartellmisstankar är självfallet tråkiga för den inhemska skogsbranschens image, men för att alla aktörer inom skogsbranschen ska ges en rättvis chans så måste sådana här misstankar alltid utredas grundligt, konstaterat Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Handeln vill åt matmomsen – igen

Framför allt skulle ändå en sänkning av momsen på mat inte göra någonting som helst för att råda bot på den ojämlika fördelningen av slutpriset på mat, konsumentpriset, och de missförhållanden inom livsmedelskedjan som vi har i dag, påpekar Staffan Pehrman.

Ledaren: Bönderna måste få rätt att besluta om mängd och pris

För de flesta livsmedlen är sambandet mellan bondens pris och den slutliga varans pris i butiken såpass obefintligt att det inte borde vara motiverat att tala om prishöjningar för konsumenten bara för att bönderna behöver ett skäligt pris för sin råvara, påpekar Micke Godtfredsen.

SLC - Kolumn Nilehn Webben
Kommentaren: Lantbrukstekniken och klimatet

Samma politiker som vill minska koldioxidutsläppen löser inte regelverken för att lantbrukare och maskintillverkare ska kunna leva upp till kraven som nu ställs på dem, påpekar Anders Niléhn.

Ledaren: Riddarna kring det runda matbordet?

Dagens runda-bords-diskussion kan karaktäriseras som ett krismöte. För nu är det nämligen kris och nu krävs konstruktiva lösningar, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Yara sätter pristrenden på gödselmarknaden och den går kraftigt uppåt

Efter årets dåliga odlingssäsong skulle jordbrukarna behöva goda nyheter och skäliga produktionsförutsättningar, nu verkar det bli precis tvärt om, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Nils Torvalds 20210914 Ep 118665 A Mch 091
Kommentaren: Klimatpaketet och de finska skogarnas roll

Vanligtvis har folk svårt att hålla reda på alla de förkortningar som används inom Brysselbubblan. Men ingen regel utan undantag. När diskussionen berör skogen och kolsänkan, verkar nästan alla veta vad LULUCF står för, konstaterar Nils Torvalds, ledamot av Europaparlamentet (SFP/Renew Europe).

Ledaren: Nationella beslutanderätten i skogsfrågor ska inte ges bort till EU eller någon annan

Eftersom skogarna och skogsbranschen är förhållandevis olika i olika EU-länder är det viktigt att skogspolitiska beslut och åtgärder fattas på nationell nivå, understryker Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Danke schön Merkel, vad händer nu?

Efter sexton år av Angela Merkels styre i Tyskland står landet inför någonting nytt. Blir det en tysk så kallad klimatregering så är det inte helt otänkbart att det får återverkningar i många andra EU-länder, påpekar Staffan Pehrman.

Kommentaren: Markägarnas rättigheter på undantag?

Förvaltningsdomstolens beslut motsvarar inte min rättsuppfattning, konstaterar Thomas Antas, förbundsordförande för SLC Nyland.

Ledaren: President Niinistö visar att Finland kan och vill engagera sig i den globala agendan

I sin ledare konstaterar Staffan Pehrman att president Niinistö i sitt tal inför FN än en gång gör sitt bästa för att visa att också ett litet land kan och vill engagera sig i den globala agendan.

Ledarsticket: Portfölj utan minister

Signalvärdet i att ha en separat minister för jord- och skogsbruk har vi alltid sett som högt i Finland. I Sverige har socialdemokraterna helt tydligt inte samma syn på saken, skriver Staffan Pehrman i sin ledare.