Ledaren: Tillbaka till ritbordet med EU:s restaureringsförordning

Det är sällan som EU-kommissionen så tydligt har försökt ta makten och beslutsrätten från medlemsländerna till Bryssel, samtidigt som fakturan för åtgärderna skickas till medlemsländerna, påpekar Mikael Jern.

Ledarsticket: Borde gödselpriserna regleras?

Det har höjts röster för att försöka reglera gödselpriserna. Men det är svårt för en global industri, speciellt då det råder brist på gödsel i världen, påpekar Mikael Jern.

Ledaren: Rättvisa klimatomställningar i matsektorn är inte enkla att göra

Ur jordbrukets synvinkel kan det återigen vara värt att påminna sig om det orättvisa i att den kolbildning som sker i odlingen inte kan räknas jordbruket till godo, påpekar Mikael Jern.

Ledarsticket: Ett steg i rätt riktning i vargfrågan

Omröstningen visar att det även på Arkadiabacken tycks finnas förståelse för den oro som folk på landsbygden känner för de ökande vargskadorna, konstaterar Mikael Jern.

Ledaren: Från jordbrukare till solbrukare

Nu befinner sig markägarna i en lite liknande situation som för ett tiotal år sedan då investeringarna i vindkraft tog fart. Plötsligt är det så att en jordbrukare äger en resurs som kan ge en helt annan typ av avkastning än det traditionella jord- och skogsbruket. Om jordbrukaren erbjuds ett arrende på över 1.000 euro per hektar för en åker där det skall anläggas solpaneler så är det definitivt något att undersöka närmare. En sådan avkastning får man inte genom traditionell odling, konstaterar Mikael Jern.

Ledaren: Vegekött slår till reträtt

Största orsaken till att efterfrågan på köttersättning mattats av i år är inflationen. I Finland förutspås att matpriserna stiger med över tio procent i år och det gör att många hushåll tittar lite extra på prislappen innan varan åker ner i butikskorgen, konstaterar Mikael Jern.

Ledarsticket: Livsmedelsombudsmannens roll bör uppdateras

Regeringens lagförslag är ett steg i rätt riktning, men mer behövs, påpekar Mikael Jern.

Insändaren: Som man sår får man skörda

Att vara konservativ och hålla sig till välbeprövade metoder kunde med fördel lyftas fram som något positivt, skriver David Pettersson, kandidat i riksdagsvalet för Kristdemokraterna i Finland.

Ledaren: Turbulens på energivirkesmarknaden

I nuläget är frågan varifrån varan skall komma. Det är nämligen inte så att Ryssland exporterat flis enbart till Finland. Alla länder runt Östersjön har i större eller mindre omfattning köpt flis, pellets eller virke från Ryssland. Nu är det stopp på de leveranserna, konstaterar Mikael Jern.

Ledaren: EU-parlamentets virtuella skogsverklighet

Ett stort dilemma är att EU-parlamentet vill öka andelen förnybar energi i EU till 45 procent år 2030, men i samma andetag säger att andelen bioenergi skall ner. Hur det skall gå till i praktiken kan ingen ha en aning om – det går helt enkelt inte, påpekar Mikael Jern.

Ledarsticket: Vad händer nu – energipriserna sjunker?

Ett lägre råoljepris kan kännas bra vid bensinstationen, men om orsaken är att världsekonomin bromsar så är det nog inte trevligt speciellt länge, påpekar Mikael Jern.

Ledaren: Det finns en tid också efter de höga elpriserna

Nu gäller det för alla att hålla huvudet kallt. El behövs kontinuerligt och det är klart att jordbruksföretagen här hos oss måste anpassa verksamheten så att det inte blir konkurs på grund av höga elräkningar. Samtidigt gäller det att se till att grunden för verksamheten inte eroderas på grund av förhastade beslut, påpekar Mikael Jern.