Ledaren: Tårarna från väster

Den nya presidenten Joe Biden har naturligtvis insett att man måste satsa på den amerikanska landsbygden, om man vill ena folket. Det måste också vara orsaken till att han har valt veteranen Tom Vilsack som jordbruksminister, noterar Micke Godtfredsen.

Ledaren: Underbetald arbetskraft i EU snedvrider konkurrensen

Det är känt att utländsk arbetskraft behövs inom basnäringarna i högkostnadsländerna. Men att underbetala sina arbetare är i högsta grad orättvist. Det gäller inte bara arbetarna. Det innebär också snedvriden konkurrens på exportmarknaden, inte minst EU:s inre marknad, påpekar Micke Godtfredsen.

Ledaren: Skogsägarna månar om mångsidigheten

Den nya direktören för Finlands miljöcentral Leif Schulman påstår i en artikel från de finländska provinstidningarnas nyhetsbyrå Uutissuomalainen, att vi i Finland inte sköter våra skogar på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är i synnerhet den biologiska mångfalden han siktar på. Det finns i vilket fall som helst också en annan bild av utvecklingen: Enligt Finlands femte och senaste uppföljning av hotade arter 2019, känd som Rödlistan eller Rödboken, ändras hotbilden som helhet långsammare i just skogar och kulturlandskap än på exempelvis fjäll och myrar. En del arter är visserligen hotade men samtidigt har tillståndet för andra arter förbättrats, påpekar Micke Godtfredsen.

Ledarsticket: Ny prissättningsmodell för Valios bönder

Från och med början av januari har Valio tagit i bruk en ny prissättningsmodell. Det här är en form av avtalsproduktion och avtalsproduktion inom lantbruket är till fördel (också) för bonden, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Kan 2021 bli året då klimattåget vänder?

Kina tar initiativet i kampen mot klimatförändringen. Och för ett långsiktigt arbete mot klimatförändringen är det knappast en dålig sak. Om det sker till priset av någonting annat lär vi bli varse senare, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledare: Medvind för sockerbetsodlingen och en öppen dörr för åländska jordbrukare

Framför allt innehåller ändå den nationella stöduppgörelsen en tydlig positiv signal till den inhemska sockerbetsodlingen. Det produktionskopplade stödet för sockerbetor höjs med cirka 50 euro per hektar för 2021 och sannolikt också för 2022. Den inhemska sockerbetsodlingens öde är en ekvation med tre faktorer. Det offentligas åtgärder, det vill säga EU och staten, odlarna och industrin. I och med stöduppgörelsen för 2021 har det offentliga gjort vad det kunnat, nu måste odlarna bidra – just det – genom att odla och industrin genom att höja producentpriset.

Sannfinländarnas Närpestomater och -gurkor

Sannfinländarna går åt invandringen och integrationen i tid och otid. Integrationen lyckas inte överallt men nu är det ändå så att Närpesregionen är ett exempel på lyckad integration. Närpes har ett brett näringsliv och uttryckligen växthusnäringen har varit en inkörsport till det finländska arbetslivet för nyanlända. I Närpes har man sedan 1990-talet målmedvetet stött integrationen också på många andra sätt, det är inte ett sammanträffande att den varit lyckad där.

SLC - Wik Portin
Kommentaren: Skogsprogram och andra program

I början av december kunde vi äntligen offentliggöra de regionala skogsprogrammen för 2021-2025. I ett nära samarbete med olika skogliga organisationer, företag och myndigheter har landskapens skogsråd tillsammans med Skogscentralens personal utarbetat programmen, noterar Karen Wik-Portin, regiondirektör vid Finlands skogscentral.

Skogsvinter eller inte?

​Hurdan skogsvinter ska det bli i år? Får vi en likadan vinter i kusttrakterna som i fjol, med värmegrader och ofrusen mark vintern igenom eller blir det en rejäl vinter med frusen mark och mycket snö? Det börjar vid det här laget finnas en hel del stämplingar som väntar på gott drivningsföre.

Ledaren: Rättsstaten är under attack i Europa

Än en gång befinner sig EU i en svår sits. Ungerns premiärminister Viktor Orbán hotar tillsammans med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki att fälla EU:s långtidsbudget och det stödpaket som ska hjälpa unionen att återhämta sig från coronan. Det här eftersom de två länderna motsätter sig den nya rättsstatsmekanismen som är kopplad till användningen av EU:s budgetmedel.

Kollektivtrafiken på landsbygden i stora svårigheter – återhämtar den sig någonsin?

När kollektivtrafiken inte fungerar på ett tillfredställande sätt tyr sig allt fler till det enda färdmedlet som verkligen går att lita på här på landsbygden, nämligen bilen. Privatbilismens ökning syns i den senaste statistiken över hela landet. Från Traficoms statistik ser man att det till exempel finns 800 bilar per 1.000 människor i Norra Savolax och att det under det senaste året skett stora ökningar i antalet bilar per capita i landskapen i sydöstra och mellersta Finland.

Ledaren: Oatly och negativ marknadsföring

Hos alla företag finns det förstås en ständig strävan efter tillväxt, att knipa ytterligare några åtråvärda marknadsandelar. På den här punkten skiljer sig inte Oatly från någon annan. Samtidigt visar deras agerande tydligt på vad man jämför sig med, komjölken. Och är man en förhållandevis liten aktör inom ett visst segment eller område så lönar det sig att med alla tänkbara medel försöka särskilja sig gentemot det etablerade, att visa att man är ett reellt alternativ. Det här har vi sett från många olika sammanhang, bland annat partipolitiken. Att göra det med hjälp av negativ marknadsföring är ju ett sätt, men i det här fallet var det inte nödvändigt, långt ifrån.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning