Insändaren: Allting har ett pris

Vi behöver de betydande inkomster som våra primärnäringar kan generera för att kunna upprätthålla vård, skolor, dagvård, infrastruktur med mera, påpekar David Pettersson, kandidat i riksdagsvalet för Kristdemokraterna i Finland.

Ledaren: EU-domstolsbeslutet är en utmaning för växtskyddet

Bakom EU-domslutet ligger ett besvär till en belgisk domstol från Pesticide Action Network, PAN, en organisation som i praktiken vill ha bort växtskyddsmedlen från jordbruket i Europa. Tyvärr kan följden bli att jordbruksproduktion i stället flyttar över till världsdelar där regleringen av växtskyddsmedel är betydligt svagare, konstaterar Mikael Jern.

Ledarsticket: Exporten en livlina för det finländska jordbruket

Siffrorna visar generellt på ett problem för den finländska jordbrukssektorn – vi är för beroende av den inhemska marknaden. Livsmedelsexporten borde ökas, påpekar Mikael Jern.

Ledaren: Bygg en ärtproteinfabrik i Finland!

En viktig ingrediens i de flesta växtproteinbaserade produkter är ärtprotein som i dagens läge inte tillverkas i Finland. Istället importeras ärtprotein från andra länder i Europa. Vem i Finland kunde då haka på utmaningen och bygga en ärtproteinfabrik? undrar Mikael Jern.

Ledarsticket: Bönderna investerar i energi – men hur upprätthålla produktionsförmågan?

Det är bra att gårdarna satsar på sin egen energiproduktion. Samtidigt har investeringarna inom mjölk- och köttproduktionen sjunkit rejält, konstaterar Mikael Jern.

Ledaren: Sänk marginalerna i handeln för inhemska livsmedel

Det höga förtroendet finländarna har för inhemska livsmedel gör att de gärna betalar mer för inhemskt producerat. Men det verkar som om merpriset för inhemska produkter oftast enbart kommer handeln till godo. Det verkar vara så att handeln gärna lägger på en större marginal för inhemska produkter, jämfört med importerade varor, konstaterar Mikael Jern.

Ledarsticket: Håll ögonen på Yara

Gödselstödet är problematiskt. Kommer stödet jordbrukarna till godo eller blir det ett stöd till gödselindustrin? undrar Mikael Jern.

SLC - Mats Nylund Jul
Kommentaren: Skogen ska växa mer och inte mindre

Många debattörer, börjande från vår miljö- och klimatminister, lyfter fram minskade avverkningar som en lösning på klimatproblemet. Det är en ohållbar åtgärd. Vi måste minska förbränningen av fossila bränslen och då finns det ingen rim och reson i att försöka begränsa avverkningarna av den förnyelsebara råvaran trä, påpekar SLC:s ordförande Mats Nylund.

Insändaren: Självförsörjningen måste garanteras lagstiftningsvägen

Konkurrenslagstiftningen tillåter inte samarbete inom försäljning, men inom inköpssidan är ett oligopol bestående av marknadens två största aktörer helt gångbart. Nu skördar vi det vi sått under åren, påpekar Jan-Ove Nyman
, verksamhetsledare för MTK Keski-Pohjanmaa.

Ledaren: Tonläget i skogsdiskussionen har ändrat

Hur har det gått så att den enda sektor som binder kol nu pekas ut som den stora boven? frågar sig Mikael Jern.

Ledarsticket: Det verkar ljusna på kostnadsfronten

I år har det nya året under de första trevande dagarna bjudit på flera positiva överraskningar med tanke på jordbrukets kostnadsbörda, konstaterar Mikael Jern.

Ledaren: Vad för framtiden med sig?

Klart är att strukturomvandlingen fortsätter inom jordbruket. Lönsamheten är dålig. Gårdarnas antal minskar – men nu finns det också risk att produktionsmängderna minskar inom husdjursproduktionen, då även större gårdar lägger ner, konstaterar Mikael Jern.