Ledarsticket: Visst bryr sig jordbrukarna om vattenvård!

Vattenvård är ett långsiktigt arbete och att nervärdera den areal som gipsbehandlats under den korta tiden tre år är inte speciellt konstruktivt, konstaterar Mikael Jern med anledning av Helsingin Sanomats kritiska artikel om gipsbehandlingen.

Ledaren: Fosforförordningen blir en katastrof för gårdarna

Som om det inte skulle räcka med att jordbrukarna får det svårt att klara kraven, så är det surt att läsa hur grönområdesbyggandet behandlas i utkastet till förordning. Vid anläggningen av grönområden får nämligen fosfor spridas flera gånger mer än på åkern, påpekar Mikael Jern.

Ledarsticket: Finns det gödsel för nästa säsong?

Förklaringen till att gödselhandeln inte är öppen beror enligt Yara på att råvaruleverantörerna inte meddelar sina priser länge på förhand, vilket gör att Yara i sin tur inte kan fastslå sina priser. Intressant är att handeln för de andra gödselmärkena som säljs i landet, Belor Agro och Cemagro, ändå är i gång, påpekar Mikael Jern.

Ledaren: Blommar Östersjön även utan människan?

Med ökande utsläpp och miljörörelsens uppgång under 1970-talet svängde paradigmet mot en trend där människan placerades i centrum för förändringarna. Utsläppen kunde dock snabbt åtgärdas och har sedan 1980-talets början minskat med 60 procent. Fosforbelastningen är nere på samma nivå som under 1950-talet. Ändå har inte syrehalterna ökat, och algblomningen tycks bli allt värre, konstaterar Nicolas von Kraemer.

Ledaren: Hotet mot skogsägarens äganderätt är en del av en större trend

I grund och botten är det vi vittnar en strukturomvandling där självaste liberalismen står på spel. Det vill säga vi frångår allt mera en syn där samhället ses som bestående av självständiga individer med rätt att äga och idka näringar. Istället vill man se en förvaltning som beviljar massan diverse tillstånd, användarvillkor och direktiv eller åtminstone skapar ett beroendetillstånd mellan individerna och någon institution, konstaterar Nicolas von Kraemer.

SLC - Langg4
Regeringens fosforförordning är ett hot mot jordbruket

Regeringens utkast till förordning för fosforgödsling i jordbruk och trädgårdsodling är ett hot mot att i framtiden kunna bedriva konkurrenskraftigt och lönsamt jordbruk och framför allt husdjursproduktion i Finland, påpekar ÖSP-ordförande Tomas Långgård.

Ledaren: Fortum, Uniper och efterklokhetens lätthet

Det är fortfarande mycket svårt för någon att säga hur det hela kommer att sluta för Uniper och dess ägare, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Ett stort tack till er alla!

Insamlingen ”Landsbygdens Folk för Ukraina” drog in 21.067 euro till Röda Korsets katastroffond, medel som redan i inbetalningsögonblicket kanaliserats vidare till Ukrainakrisen.

Ledaren: Instabilt och oroligt på den globala spannmålsmarknaden

Den globala spannmålsförsörjningen och marknadsläget förblir sannolikt instabilt ännu länge, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Vargproblemen måste tas på allvar och det nu!

Ett fårs liv är lika mycket värt som en vargs och rivna husdjur som ligger och förblöder är en form av djurplågeri som vi alla klarar oss utan, påpekar Staffan Pehrman.

Bondeupproret är en kamp om morgondagens jordbruk

Nederländerna dras givetvis med miljöproblem, men det är reaktionen på dessa som väcker farhågor. Nu leker Haag, Bryssel och WEF med civilisationsmässigt livsviktiga industrier som livsmedelsproduktion och energi. I en tid av krig, energikris och matbrist, påpekar Nicolas von Kraemer.

Ledaren: Valrossen, Mikko Kärnä och Finlands CAP-plan – rötmånaden är här

Också andra än medierna passade på att gå igång på valrossens öden och irrfärder i Fredrikshamns- och Kotkatrakten. Bland dem Centerns ärkepopulist och sladdertratt Mikko Kärnä, riksdagsledamoten från Lappland, som uppenbarligen ansåg det nödvändigt för honom att engagera sig i valrossens äventyr i Kymmenedalen, noterar Staffan Pehrman.