Mykotoxiner bekämpas med noggrann ensilagetillverkning

Mykotoxiner i foder kan de förorsaka att djuren insjuknar, produktionssvinn och ekonomiska förluster.

”När det uppstår en kris är vi trots allt rätt så ensamma”

Kriget i Ukraina har i grunden förändrat sättet att se på försörjningsberedskapen, i varje fall för en överskådlig framtid, konstaterar Staffan Pehrman i veckans ledare.

Sällsynt svåra övervintringsskador i år

Det verkar finnas sällsynt mycket och svåra övervintringsskador på höstsäd den här våren.

Ledaren: Ett Natomedlemskap är den bästa garantin för säkerhet och stabilitet som står till buds

Ett Natomedlemskap är helt enkelt den bästa garantin för säkerhet och stabilitet som står till buds för Finland. Det betyder inte att det inte skulle finnas risker förknippade med det, men riskerna är sannolikt mindre än om vi fortsättningsvis förblir utanför, anser Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Tummen upp för Sucros!

Vill Sucros ha sockerbetor ska de betala ett högre pris och det har de visat sig villiga att göra. Många andra sektorer och uppköpare kunde gärna få ta efter det här sättet att agera, påpekar Staffan Pehrman.

Ledaren: Matens pris stiger i sommar och höst, men lantbrukets kassakris är här och nu

Under EU-tiden har vi upplevt många perioder med dålig lönsamhet men så här illa har det inte varit tidigare. Nu är det krisläge inom så gott som alla produktionsinriktningar och på många håll är den dessutom akut, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Metallskrotet har nått rekordpris – dags för vårstädning?

På många gårdar finns det en hel del metallskrot, gamla maskiner, arbetsredskap och metalldelar, som ligger och skräpar någonstans men som lika väl kunde föras till skroten, påpekar Staffan Pehrman.

Ledaren: Handelns dominerande roll är det enskilt största hotet mot Finlands livsmedelsproduktion och självförsörjning

För de flesta torde det hur som helst vara självklart att det nu är bråttom. För att förbättra den svåra situationen måste nu de två stora handelsaktörerna SOK och Kesko inse att vinsterna ska fördelas bättre till resten av livsmedelskedjan. Också regeringen förutsätter att handeln måste bära sitt ansvar för att komma vidare, det blev väldigt tydligt när regeringen offentliggjorde krispaketet i förra veckan, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: AdBlue får man inte tag på – problemet ska vara tillfälligt

Om man tittar på innehållsförteckningen för AdBlue så är det så här i efterhand ingen större överraskning att det just nu, med tanke på världsläget samt energi- och råvarupriserna, är svårt att få tag på, noterar Staffan Pehrman.

Insändaren: Premiumkött från kor, men inte från mjölkkor utan från kor av köttras

Förra veckan hade LF en intressant artikel om marmorerat kött från utmönstrade mjölkkor. Tanken är god, men enligt vad jag erfarit under mina år som rådgivare inom nötköttsproduktion är mjölkkor inte särskilt lämpliga för ändamålet, skriver Jan-Olof Johnsson.

Insändaren: Torven är långsamt förnybar, inte fossil

I Finland klassades torven som icke förnybart genom ett politiskt beslut, efter lottdragning. Det beslutet måste vi leva med, men vi ska inte felaktigt tala om torven som fossilt, påpekar Jan-Ove Nyman.

Ledaren: Vad ska man så i vår? Eller ska man alls så?

Vetepriset på Euronext-börsen i Paris ligger på över 400 euro per ton medan oljeväxtpriset ligger på hela 845 euro. Här i Finland har ändå prissignalerna från uppköpare och industri för den kommande skördens spannmål (hösten 2022) varit mycket svaga under de gångna månaderna och fortfarande är inte efterfrågan på den kommande inhemska skörden särskilt stor. Det här är onekligen intrycket man får när man studerar våra inhemska prisnoteringar för hösten 2022 och tar med världsmarknads- och börspriser i jämförelsen.